» 

Mẫu Giấy ủy Quyền

 • Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân (Mẫu 02/CQSH) Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Căn cứ các văn bản pháp lệnh hiện hành.

  doc 1p vutoan_lehuong 11-10-2010 2802 422

 • Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty

  Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê - Giấy ĐKKD số: do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần thứ

  pdf 2p butmaulam 21-09-2013 518 336

 • Biểu mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số:04 - 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính... Các bạn có thể tham khảo.

  doc 1p lananh 17-07-2009 6022 326

 • Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt. Dùng khi giám đốc lập giấy ủy quyền cho cấp dưới thay mặt hay đại diện làm công tác hay làm thủ tục tại cơ sở pháp lý.

  doc 1p luatsulecao 04-04-2011 2959 279

 • Mẫu giấy uỷ quyền khiếu nại

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy uỷ quyền khiếu nại (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền.

  pdf 1p jindo2000 09-08-2010 2989 177

 • Mẫu giấy ủy quyền

  Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy ủy quyền', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p huyenmy2204 11-12-2009 2915 176

 • Mẫu giấy ủy quyền giữa hai cá nhân được lập tại văn phòng công chứng

  Đây là mẫu giấy uỷ quyền Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD gửi đến các bạn độc giả tham khảo...Tôi đã đọc lại nguyên văn Giấy uỷ quyền này, đ ã hiểu rõ nội dung và ký dưới đây để làm bằng chứng

  doc 3p luatsulecao 04-04-2011 2003 163

 • Mẫu giấy ủy quyền liên danh nhà thầu xây dựng

  Tài liệu tham khảo mẫu giấy ủy quyền liên danh nhà thầu xây dựng. Công ty A và Công ty B được thành lập và đang hoạt động theo luật của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam uỷ quyền hợp pháp cho người có tên sau đây...

  pdf 3p concanhcam 12-05-2010 974 147

 • Mẫu giấy ủy quyền về việc kê khai hưởng chế độ một lần

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyền về việc kê khai hưởng chế độ một lần theo nghị định 159/2006/NĐ-CP. Mẫu được dùng để tham khảo làm tư liệu cho các mẫu văn bản hành chính.

  pdf 1p jindo2000 09-08-2010 1318 84

 • Mẫu giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách

  Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo quyết định số 290/2005/QĐ-TTg. Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách...

  pdf 1p jindo2000 09-08-2010 1301 76

 • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Tài liệu tham khảo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ... Mời các bạn tham khảo

  doc 1p tuakaka 14-05-2010 980 67

 • Giấy ủy quyền - Biểu mẫu

  Mẫu giấy ủy quyền...Kính mong các cấp có thẩm quyền xem xét và giúp đỡ./. Bên nhận ủy quyền Bên ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Tạ Văn Mạch Hà Thị Bích Ngọc Xác nhận của chính quyền địa phương.

  doc 1p tamachtq 14-12-2010 6757 315

 • BIỂU MẪU "GIẤY UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN - MẪU CBTT-01"

  Mẫu giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin theo mẫu MẪU CBTT-01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc 1p lananh 16-07-2009 2489 89

 • Giấy ủy quyền

  CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC Số: ........../UQ-TT/2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== Bắc Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2009 GIẤY ỦY QUYỀN - Căn cứ Giấy chứng

  doc 1p chicilonhn 09-01-2010 7603 649

 • Biểu mẫu "Giấy ủy quyền"

  Mẫu biểu "Giấy ủy quyền" được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005

  doc 5p angola 06-07-2009 11496 584

 • Mẫu giấy ủy quyền

  Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

  pdf 5p bachdiemmy 15-12-2009 5936 432

 • Giấy ủy quyền nhà

  Tài liệu tham khảo mẫu Giấy ủy quyền nhà

  doc 3p 7sac_cauvong 28-06-2010 748 90

 • Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương

  Thời hạn tối đa của giấy ủy quyền nhận thay lương là 12 tháng kể từ ngày ký- Nơi lĩnh: Trường THPT Đặng Thúc Hứa – Thanh Chương - Nghệ An. - Cam kết của người lĩnh thay: Tôi xin chấp hành đúng quy định của trường THPT Đặng Thúc Hứa trong việc lĩnh tiền chế độ lương. Trong trường hợp người ủy quyền về công tác hoặc có lý do khác, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện...

  pdf 1p butmaulam 23-09-2013 145 37

 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

  Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau: A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN 1. [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: B. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU 1. [ ] Được rút gốc 2. [ ] Chỉ được rút lãi 3. [ ] Được rút gốc và lãi Thời hạn:

  pdf 1p butmaulam 21-09-2013 141 34

 • Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

  Thông tin về người được ủy quyền là quan trọng và cần được nêu rõ trong văn bản ủy quyền: Một, là cơ sở để người được ủy quyền thực hiện công việc ủy quyền: Khi người bạn của bạn thực hiện công việc được ủy quyền (được thay mặt bạn liên hệ và làm việc với trường Đại học nhận Bằng tốt nghiệp cho bạn) thì người bạn này phải xuất trình giấy ủy quyền có...

  pdf 1p butmaulam 21-09-2013 122 33

 • + Xem thêm 140 Mẫu Giấy ủy Quyền khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản