» 

Mẫu Hồ Sơ

 • Một sơ yếu lý lịch, còn có tên thông dụng trong ngôn ngữ phương Tây là résumé, curriculum vitae hay CV, là một văn bản tóm tắt hay liệt kê các kinh nghiệm làm việc và quá trình giáo dục của một cá nhân, thường là một phần quan trọng trong hồ sơ xin việc làm. Tờ sơ yếu lý lịch thường được xem xét đầu tiên bởi nhà tuyển dụng khi nhận hồ sơ của một người xin việc; nó đóng vai trò cung cấp thông tin quan trọng cho người thuê nhân công và nên được chuẩn bị cẩn thận bởi ứng viên.

  truongthiuyen5 29-07-2011 11115 3856

 • + Xem thêm 1 BST Mẫu Hồ Sơ khác
 • Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

  Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với...

  pdf 91p concanhcam 12-05-2010 440 256

 • MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

  Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trong Mẫu này, nhà thầu tư vấn bao gồm các công ty tư vấn, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức...

  pdf 72p concanhcam 12-05-2010 343 134

 • Mẫu hồ sơ mời thầu

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ mời thầu

  doc 64p thienlypro90 07-01-2011 225 127

 • MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ

  Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có tính chất kỹ thuật đơn giản, thông thường theo quy định tại Điều 33 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (Nghị định 58/CP) khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong nước.

  pdf 48p maytreo 16-07-2010 177 88

 • MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN GÓI THẦU XÂY LẮP

  Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển này được áp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tại Chương III Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nếu được tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ....

  pdf 28p concanhcam 12-05-2010 142 58

 • Mẫu hồ sơ đăng ký giá

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ đăng ký giá ; Phụ lục số 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

  pdf 5p meomaythongminh 12-08-2010 115 20

 • Mẫu hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

  pdf 2p meomaythongminh 04-08-2010 72 12

 • Mẫu hồ sơ đăng ký kiểm tra GLP

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ đăng ký kiểm tra GLP

  pdf 2p mattroi_thuytinh 28-07-2010 110 11

 • Mẫu hồ sơ vận chuyển

  Tài liệu tham khảo của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu hồ sơ vận chuyển (Theo Phụ lục V B của Công ước Basel)

  pdf 2p jindo2000 14-09-2010 69 11

 • Mẫu hồ sơ bệnh án bệnh Tay chân miệng được sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú bệnh Tay chân miệng

  Mẫu hồ sơ bệnh án bệnh Tay chân miệng được sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú bệnh Tay chân miệng SỞ Y TẾ…………………………. BỆNH VIỆN ……………………. Khoa: .........................Giường........ BỆNH ÁN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

  pdf 6p lucmoiiu 21-11-2012 121 11

 • Mẫu hồ sơ kê khai giá

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ kê khai giá; Phụ lục số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

  pdf 3p meomaythongminh 12-08-2010 44 10

 • Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam

  pdf 2p meomaythongminh 04-08-2010 48 6

 • Mẫu hồ sơ trẻ em

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ trẻ em

  pdf 2p thuytinh_den 21-07-2010 49 3

 • Biểu mẫu - Hồ sơ phòng cháy chữa cháy

  Biểu mẫu - Hồ sơ phòng cháy chữa cháy

  doc 12p tuksckctm 19-12-2009 1483 246

 • HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ

  Tài liệu tham khảo mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02 /2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  doc 70p haanh147 20-06-2010 170 91

 • HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

  Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp.

  pdf 87p maytreo 16-07-2010 184 90

 • HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

  Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Khi thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể...

  pdf 71p maytreo 16-07-2010 260 76

 • HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

  pdf 71p maytreo 16-07-2010 88 33

 • Mẫu hồ sơ hiệp thương giá

  Tài liệu tham khảo Phụ lục số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên đơn vị đề nghị Độc lập --Tự do -- Hạnh phúc hiệp thương giá ------------------------------------.........., ngày tháng năm 20... HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ Tên hàng hóa, dịch vụ:....................................................................... Tên...

  pdf 4p butanyc 19-08-2010 51 5

 • Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

  Tài liệu tham khảo Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

  pdf 1p meomaythongminh 04-08-2010 46 3

 • + Xem thêm 5724 Mẫu Hồ Sơ khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản