» 

Mẫu Hóa đơn

 • Mẫu hóa đơn thuế GTGT

  Tổng hợp các mẫu hóa đơn GTGT trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán và các kế toán doanh nghiệp tham khảo để phục vụ cho công tác học tập và làm việc thật tốt.

  xls 58p utquan3311 04-12-2009 7700 1790

 • Mẫu hóa đơn Phiếu thu

  Tài liệu tham khảo về Mẫu hóa đơn Phiếu thu. Mẫu số 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC). Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 4p lamdaumientay 04-12-2010 1902 625

 • CÁC MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU ĐÍNH CHÍNH

  Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính) 3.1. Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính

  pdf 10p la-vie 31-12-2010 1148 373

 • Mẫu hóa đơn

  Mẫu hóa đơn

  doc 2p tuanha1986 11-11-2009 889 186

 • Thủ tục Đăng ký mẫu hoá đơn tự in

  Thủ tục hành chính, thủ tục cục thuế tỉnh, Thủ tục Đăng ký mẫu hoá đơn tự in

  doc 1p toanphuc 07-01-2010 427 96

 • Công văn 1085/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc các chỉ tiêu trên mẫu hoá đơn bán lẻ dùng cho máy tính tiền

  Công văn 1085/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc các chỉ tiêu trên mẫu hoá đơn bán lẻ dùng cho máy tính tiền

  pdf 1p nuoanh 15-08-2009 309 43

 • Biểu mẫu " Hóa đơn chờ ghi sổ"

  Biểu mẫu " Hóa đơn chờ ghi sổ"

  doc 1p duysuong1204 17-12-2009 146 40

 • HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  Mẫu hoá đơn giá trị gia tăng - Mẫu số: 01 GTKT - 3LL HD / 2002 N 002001

  pdf 58p gackiem196 21-04-2011 1718 562

 • Mẫu hoá đơn mua hàng chưa thanh toán

  HOÁ ĐƠN MUA HÀNG CHƯA THANH TOÁN Ngày : ............... Ngày Số Loại Hạn nợ Tuổi nợ Số dư Điều khoản thanh toán Tên nhà cung cấp:................ Cộng Tổng cộng .

  doc 1p nntrung88 05-04-2011 300 51

 • Mẫu hóa đơn chờ ghi sở

  HOÁ ĐƠN CHỜ GHI SỔ Từ ngày :................Đến ngày :................... Ngày Số Số đơn hàng Tên khách hàng Số tiền Tổng cộng .

  doc 1p nntrung88 05-04-2011 52 10

 • Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

  Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký mẫu hoá đơn tự in, in xong hoá đơn, đến Chi cục thuế đăng ký lưu hành hoá đơn tự in - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục Thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Mẫu hoá đơn đã được duyệt + Mẫu hoá đơn đã in (bản photocopy) + Công văn đăng ký ghi rõ; ký...

  doc 1p kieuoanh 12-09-2009 504 78

 • Biểu mẫu: " Bảng kê kai các hóa đơn chưa thanh toán"

  Biểu mẫu: " Bảng kê kai các hóa đơn chưa thanh toán"

  doc 1p giangltg 11-10-2009 418 77

 • MẪU HÓA ĐƠN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC NHÀ

  MẪU HÓA ĐƠN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC NHÀ

  doc 1p niemtin0220 18-12-2009 504 47

 • Báo cáo:Hướng dẫn tính năng quản lý hóa đơn theo NĐ 51/2010/NĐ-CP trên MISA SME.NET 2010

  Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2010 hoạt động theo mô hình máy chủ - trạm (Server - Client). Hệ thống gồm 01 máy chủ chứa dữ liệu chung cho cả hệ thống và nhiều máy trạm kết nối vào máy chủ để cùng làm việc cộng tác và chia sẻ dữ liệu.Hướng dẫn tính năng quản lý hóa đơn theo NĐ 51/2010/NĐ-CP trên MISA SME.NET 2010

  ppt 28p bupbengaytho 06-04-2011 69 27

 • MẪU HÓA ĐƠN NHẬN TIỀN THUÊ

  MẪU HÓA ĐƠN NHẬN TIỀN THUÊ

  doc 1p niemtin0220 18-12-2009 130 10

 • MẪU HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (dùng để bán ấn chỉ)

  13/ Mẫu Hóa đơn bán hàng (dùng để bán ấn chỉ) Mẫu số: 02GTTT3/002 Tên cơ quan Thuế Mã số thuế: Số điện thoại Fax: Số tài khoản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------………. ngày tháng năm HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (dùng để bán ấn chỉ) Liên 1: Lưu Tên đơn vị mua: Địa chỉ: Tên người mua: Số CMND người mua: Đơn đề nghị mua ấn chỉ: Hình thức thanh toán...

  pdf 1p banhnamdua 29-06-2013 25 3

 • Biểu mẫu "Biên bản hủy hóa đơn"

  Biểu mẫu biên bản hủy hóa đơn được sử dụng khi doanh nghiệp ghi sai thông tin trên hóa đơn thì phải làm biên bản này nộp cho cục thuế.

  doc 1p catbui 07-07-2009 14959 936

 • Biểu mẫu "Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra"

  Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p catbui 07-07-2009 6121 831

 • Biểu mẫu "Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào"

  Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p catbui 07-07-2009 6039 747

 • BIỂU MẪU VỀ HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  MẪU HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  xls 32p totb1811 07-12-2010 1082 526

 • + Xem thêm 3101 Mẫu Hóa đơn khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản