Mẫu hợp đồng kinh tế

Tham khảo và download 13 Mẫu hợp đồng kinh tế chọn lọc sau:
 • Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng kinh tế về việc cho thuê xe tự lái. Với cách trình bày rõ ràng về thông tin của bên cho thuê và bên thuê, nội dung hợp đồng, đơn giá và cách thanh toán, trách nhiệm của các bên, những điều khoản cụ thể và điều khoản chung... hy vong tài liệu sẽ giúp các bạn thành công trong việc giao dịch.

  pdf4p concanhcam 12-05-2010 908 303   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu hợp đông kinh tế thuê hội trường, phòng ngủ và các dịch vụ

  pdf6p concanhcam 12-05-2010 1302 181   Download

 • Biểu mẫu " Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình"

  doc3p duysuong1204 17-12-2009 751 177   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng kinh tế với nội dung liên quan đến việc nhận thi công công trình : dịch chuyển, căng chỉnh truyền cáp, cột treo cáp từ cồng trại giam VĨnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh-Trạm viễn thông Đạo Trù, với khối lượng công việc cụ thể mà bên A đưa ra trong hợp đồng.

  doc10p nhi_99 18-01-2011 2406 787   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thâu xây dựng tổng thể công trình

  doc6p 7sac_cauvong 28-06-2010 208 93   Download

 • Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc thuê tài sản ( hay tư liệu sản xuất ) với một bên là cho thuê tài sản và một bên là nhận sửa chữa

  doc4p lananh 15-07-2009 1623 219   Download

 • Mẫu hợp đồng thỏa thuận về việc giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình giữa chủ đầu tư và bên tổ chức nhận thầu xây dựng

  doc3p lananh 15-07-2009 5265 372   Download

 • Hợp đồng kinh tế tham khảo: hợp đồng dịch vụ bào trì vệ sinh công nghiệp giữa Công ty CP Đầu Tư Thương Mại FORD ANĐÔ và Công ty TNHH Xây Dựng và Làm Sạch Công nghiệp Minh Hà. Hợp đồng được căn cứ theo bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 thông qua 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

  doc12p linh_thu 16-11-2009 960 343   Download

 • Hợp đồng kinh tế về việc thuê thiết bị thi công căn cứ vào Luật dân sự đước Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lục từ ngày 1/1/2006 và Luật Thương mại được QUốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006.

  doc5p kebitmat 26-02-2010 2022 474   Download

 • Biểu mẫu Hợp đồng cho thuê xe tự lái. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc2p pretty2 02-07-2010 3195 592   Download

 • Đây là biểu mẫu hợp đồng dành cho việc thuê bộ cốt pha để phục vụ công trình gồm cây chống và ván khuôn. Trong hợp đồng đã nêu đầy đủ và chi tiết về quyền lợi và trách nhiệm của bên A (bên thuê) và bên B (người cho thuê), khi đã ký kết hợp đồng nếu bên nào làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

  doc2p cohien 27-11-2010 563 197   Download

 • HỢP ĐỒNG VỀ KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

  doc3p khuongduy 15-10-2009 232 57   Download

 • 1-.Nội dung : Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và SA 8000 : 2001 đến chứng nhận tại Công ty– Địa chỉ ..2-.Phạm vi nghiên cứu và áp dụng : hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 tại...3-.

  doc3p icat 04-03-2009 726 276   Download

Đồng bộ tài khoản