» 

Mẫu Hợp đồng Kinh Tế

 • Tài liệu tham khảo và tuyển tập Bộ sưu tập mẫu hợp đồng kinh tế trong các lĩnh vực hành chính . Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

  mualan_mualan 05-04-2013 6252 2180

 • Trong xã hội loài người để thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích của mình thì các cá nhân, tổ chức phải xác lập các mối quan hệ với nhau, các mối quan hệ được thể hiện thông qua sự trao đổi, thỏa thuận làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên – trong phạm vi các mối quan hệ về dân sự, kinh tế, lao động thì sự trao đổi, thỏa thuận được coi là “Giao dịch”. Dưới góc độ pháp lý thì giao dịch nói trên luôn được thể hiện bằng hình thức “Hợp đồng”. Hay nói một cách khác “Hợp đồng” là một hình thức pháp lý của “Giao dịch”.

  brownsquirrel 19-09-2013 375 32

 • + Xem thêm 2 BST Mẫu Hợp đồng Kinh Tế khác
 • Mẫu hợp đồng kinh tế về việc cho thuê xe tự lái

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng kinh tế về việc cho thuê xe tự lái. Với cách trình bày rõ ràng về thông tin của bên cho thuê và bên thuê, nội dung hợp đồng, đơn giá và cách thanh toán, trách nhiệm của các bên, những điều khoản cụ thể và điều khoản chung... hy vong tài liệu sẽ giúp các bạn thành công trong việc giao dịch.

  pdf 4p concanhcam 12-05-2010 903 303

 • Mẫu hợp đông kinh tế thuê hội trường, phòng ngủ và các dịch vụ

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đông kinh tế thuê hội trường, phòng ngủ và các dịch vụ

  pdf 6p concanhcam 12-05-2010 1299 181

 • Biểu mẫu " Hợp đồng kinh tế"

  Biểu mẫu " Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình"

  doc 3p duysuong1204 17-12-2009 750 177

 • Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

  Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng, căn cứ vào bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005, căn cứ nghị định số 16/NĐCP ngày 07/02/2005 của chính phủ về quản lý và xây dựng công trình. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 10p changcosao 28-02-2014 76 10

 • Hợp đồng kinh tế - thi công công trình

  Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng kinh tế với nội dung liên quan đến việc nhận thi công công trình : dịch chuyển, căng chỉnh truyền cáp, cột treo cáp từ cồng trại giam VĨnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh-Trạm viễn thông Đạo Trù, với khối lượng công việc cụ thể mà bên A đưa ra trong hợp đồng.

  doc 10p nhi_99 18-01-2011 2404 787

 • HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thâu xây dựng tổng thể công trình

  doc 6p 7sac_cauvong 28-06-2010 208 93

 • HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ VIỆC THUÊ THIẾT BỊ THI CÔNG

  Hợp đồng kinh tế về việc thuê thiết bị thi công căn cứ vào Luật dân sự đước Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lục từ ngày 1/1/2006 và Luật Thương mại được QUốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006.

  doc 5p kebitmat 26-02-2010 2013 474

 • BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH

  Mẫu hợp đồng thỏa thuận về việc giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình giữa chủ đầu tư và bên tổ chức nhận thầu xây dựng

  doc 3p lananh 15-07-2009 5263 372

 • Hợp đồng kinh tế về dịch vụ bảo trì vệ sinh công nghiệp

  Hợp đồng kinh tế tham khảo: hợp đồng dịch vụ bào trì vệ sinh công nghiệp giữa Công ty CP Đầu Tư Thương Mại FORD ANĐÔ và Công ty TNHH Xây Dựng và Làm Sạch Công nghiệp Minh Hà. Hợp đồng được căn cứ theo bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 thông qua 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

  doc 12p linh_thu 16-11-2009 958 343

 • BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ DỊCH VỤ CHO THUÊ TÀI SẢN HOẶC TƯ LIỆU SẢN XUẤT

  Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc thuê tài sản ( hay tư liệu sản xuất ) với một bên là cho thuê tài sản và một bên là nhận sửa chữa

  doc 4p lananh 15-07-2009 1623 219

 • HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản. Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả...

  doc 3p bongxeta_timdanba 12-12-2010 364 162

 • HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦUKHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾNXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Tham khảo tài liệu 'hợp đồng kinh tế về giao nhận thầukhảo sát địa điểm dự kiếnxây dựng công trình', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p kebitmat 27-03-2010 135 35

 • Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại

  Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p den_huyenbi 23-07-2010 51 4

 • Hợp đồng kinh tế - Cho thuê xe tự lái

  Biểu mẫu Hợp đồng cho thuê xe tự lái. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc 2p pretty2 02-07-2010 3194 592

 • MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  doc 2p niemtin0220 18-12-2009 153 34

 • Mẫu hợp đồng ngoại thương

  Mẫu hợp đồng ngoại thương sau đây giúp người đọc biết được cách viết các hợp đồng ngoại thương đúng quy cách và trình tự, cũng như cách soạn thảo một mẫu hợp đồng đúng quy định và hợp pháp.

  doc 8p duongxuan92 27-06-2014 58 4

 • Hợp đồng thuê máy móc thiết bị

  Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy móc thiết bị. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc 4p pretty2 02-07-2010 4328 794

 • Biểu mẫu Hợp đồng mua bán xe

  Biểu mẫu hợp đồng mua bán xe này được ban hành kèm theo quyết định số 123/2005 /QĐ- UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  doc 7p angola 06-07-2009 5554 547

 • hợp đồng mua bán hàng hoá

  - Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Hội đồng nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành. - Căn cứ vào đơn chào hàng (đặt hàng hoặc sự thực hiện thoả thuận của hai bên)

  doc 4p 51010000001055 17-08-2009 1407 368

 • Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình

  I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng: Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4. Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  doc 7p kebitmat 26-02-2010 1698 354

 • + Xem thêm 873 Mẫu Hợp đồng Kinh Tế khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản