» 

Mẫu Hợp đồng Thử Việc

 • Mẫu hợp đồng thử việc

  Tài liệu tham khảo biều mẫu về mẫu hợp đồng thử việc

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 822 190

 • Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ (Anh - Việt)

  Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ anh việt, được ban hành theo thông tư của bộ lao động thương binh và xã hội. Mời các bạn tham khảo bản hợp đồng thử việc.

  pdf 7p changcosao 28-02-2014 32 7

 • Mẫu hợp đồng thử việc lần đầu

  Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý, công chức viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Hợp đồng thử việc lần đầu là mẫu giúp các bạn dễ dàng nắm rõ các nội dung của hợp đồng.

  pdf 5p changcosao 28-02-2014 17 3

 • Hợp đồng thử việc

  Sử dụng mẫu này khi ký kết trong quá trình thử việc của nhân viên.

  doc 1p havang 06-07-2009 4093 596

 • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

  Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

  pdf 69p concanhcam 12-05-2010 1761 403

 • Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình

  I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng: Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4. Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  doc 7p kebitmat 26-02-2010 1698 354

 • Mẫu hợp đồng kinh tế về việc cho thuê xe tự lái

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng kinh tế về việc cho thuê xe tự lái. Với cách trình bày rõ ràng về thông tin của bên cho thuê và bên thuê, nội dung hợp đồng, đơn giá và cách thanh toán, trách nhiệm của các bên, những điều khoản cụ thể và điều khoản chung... hy vong tài liệu sẽ giúp các bạn thành công trong việc giao dịch.

  pdf 4p concanhcam 12-05-2010 903 303

 • Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình

  Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

  pdf 23p concanhcam 12-05-2010 746 241

 • Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án

  Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

  pdf 22p concanhcam 12-05-2010 530 241

 • Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng tổng thầu EPC về việc thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình

  pdf 9p concanhcam 12-05-2010 435 186

 • MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

  Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p niemtin0220 18-12-2009 507 145

 • Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web , host

  Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web , host

  pdf 7p concanhcam 12-05-2010 366 134

 • BIỄU MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

  Tham khảo tài liệu 'biễu mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p kebitmat 27-03-2010 205 35

 • Bểu mẫu"Hợp đồng đại lý"

  Tham khảo tài liệu 'bểu mẫu"hợp đồng đại lý"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p tiendat89hd 20-05-2010 132 34

 • Bểu mẫu"Hợp đồng đại diện"

  Tham khảo tài liệu 'bểu mẫu"hợp đồng đại diện"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p tiendat89hd 20-05-2010 145 18

 • Mẫu hợp đồng với đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội.

  Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng với đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội.', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p den_huyenbi 26-07-2010 53 5

 • BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HOÁ

  Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc tiêu thụ nông sản hàng hóa giữa bên doanh nghiệp thu mua nông sản và bên nhà sản xuất

  doc 4p lananh 15-07-2009 1332 186

 • Hợp đồng mua bán và chuyển quyển sử dụng đất ở

  Hợp đồng về việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở

  doc 7p giangltg 11-10-2009 392 138

 • Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà

  Hợp đồng về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà

  doc 3p giangltg 11-10-2009 920 119

 • Hợp đồng"vận chuyển hàng hóa"

  Hợp đồng về việc vận chuyển hàng hóa

  doc 8p giangltg 11-10-2009 866 114

 • + Xem thêm 988 Mẫu Hợp đồng Thử Việc khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản