Mẫu hợp đồng thử việc

Xem 1-20 trên 986 kết quả Mẫu hợp đồng thử việc
 • Tài liệu tham khảo biều mẫu về mẫu hợp đồng thử việc

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 847 193   Download

 • Mẫu hợp đồng thử việc song ngữ anh việt, được ban hành theo thông tư của bộ lao động thương binh và xã hội. Mời các bạn tham khảo bản hợp đồng thử việc.

  pdf7p changcosao 28-02-2014 94 41   Download

 • Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý, công chức viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Hợp đồng thử việc lần đầu là mẫu giúp các bạn dễ dàng nắm rõ các nội dung của hợp đồng.

  pdf5p changcosao 28-02-2014 24 5   Download

 • Sử dụng mẫu này khi ký kết trong quá trình thử việc của nhân viên.

  doc1p havang 06-07-2009 4106 598   Download

 • Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

  pdf69p concanhcam 12-05-2010 1792 409   Download

 • I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng: Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4. Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  doc7p kebitmat 26-02-2010 1730 360   Download

 • Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

  pdf22p concanhcam 12-05-2010 538 245   Download

 • Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

  pdf23p concanhcam 12-05-2010 760 244   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng tổng thầu EPC về việc thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình

  pdf9p concanhcam 12-05-2010 442 187   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p niemtin0220 18-12-2009 529 148   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web , host

  pdf7p concanhcam 12-05-2010 374 137   Download

 • Tham khảo tài liệu 'biễu mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p kebitmat 27-03-2010 210 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bểu mẫu"hợp đồng đại lý"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p tiendat89hd 20-05-2010 135 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bểu mẫu"hợp đồng đại diện"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p tiendat89hd 20-05-2010 147 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng với đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội.', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p den_huyenbi 26-07-2010 56 5   Download

 • Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc tiêu thụ nông sản hàng hóa giữa bên doanh nghiệp thu mua nông sản và bên nhà sản xuất

  doc4p lananh 15-07-2009 1346 188   Download

 • Hợp đồng về việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở

  doc7p giangltg 11-10-2009 405 138   Download

 • Hợp đồng về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà

  doc3p giangltg 11-10-2009 928 119   Download

 • Hợp đồng về việc vận chuyển hàng hóa

  doc8p giangltg 11-10-2009 870 115   Download

 • Hợp đồng về việc Xuất khẩu gạo ra nước ngoài

  doc3p giangltg 11-10-2009 418 111   Download

Đồng bộ tài khoản