Mẫu phiếu kế toán

Xem 1-20 trên 130 kết quả Mẫu phiếu kế toán
 • Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu tình giá thành công việc

  doc1p hieunhankkt 31-10-2010 723 134   Download

 • Mẫu phiếu xuất kho

  doc2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 7624 1769   Download

 • Mẫu phiếu chi trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán

  doc7p utquan3311 04-12-2009 7741 1120   Download

 • Mẫu phiếu thu trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán

  doc5p utquan3311 04-12-2009 7113 928   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu chứng từ kế toán kho

  xls4p gamondeluxe 05-03-2011 2662 649   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tru_mua 16-02-2012 2059 171   Download

 • Bước 1: Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu Báo giá đến nhà cung cấp. - Bước 2: Nhà cung cấp nhận yêu cầu và lập Báo giá gửi lại cho Nhân viên mua hàng - Bước 3: Nhân viên mua hàng nhận Báo giá và lập Đơn mua hàng gửi cho Nhà cung cấp - Bước 4: Nhà cung cấp căn cứ vào Đơn mua hàng để lập Hóa đơn bán hàng và xuất hàng - Bước 5: Nhân viên mua hàng nhận hàng cùng HĐBH và gửi HĐBH lại cho Kế toán Bước 6: Kế toán lập Phiếu nhập kho gửi sang...

  ppt42p bossho 24-09-2012 422 166   Download

 • Biểu mẫu Phiếu xuất kho

  doc2p hanhtrinhcuasoi 04-01-2011 662 122   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 746 75   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu khai báo tạm vắng (phần cấp cho người tạm vắng)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tru_mua 16-02-2012 490 60   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p tru_mua 16-02-2012 472 55   Download

 • Hoá đơn kiêm vận chuyển Ngoài các chứng từ mang tính chất bắt buộc sử dụng thống nhất theo quy định của nhà nước, trong các doanh nghiệp có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hướng dẫn như: (Mẫu 04 – VT) phiếu xuất vật tư kiêm hạn mức,(Mẫu 05- VT) biên bản kiểm nghiệm vật tư, ( Mẫu 07 – VT) phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và các chứng từ khác tuỳ thuộc đặc điểm tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động, thành phầ...

  pdf9p lavie8 27-07-2011 169 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế cho nnt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 316 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu khai báo tạm vắng (phần lưu tại công an xã, phường, thị trấn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 241 25   Download

 • Trình tự thực hiện: + Cá nhân lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ gửi Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (Hội đồng thi) uỷ quyền nhận hồ sơ. + Nộp lệ phí thi cho Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (hội đồng thi uỷ quyền thu hộ lệ phí thi). + Nhận thông báo lịch thi, địa điểm thi, phiếu dự thi do hội đồng thi phát hành. + Dự thi...

  doc4p batrinh 19-08-2009 208 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu đề nghị đối chiếu nghĩa vụ thuế của nnt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p tru_mua 16-02-2012 294 30   Download

 • * Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển - ở kho: thủ kho vẫn giữ thẻ kho để ghi chép tình hình nhập xuất tồn về mặt khối lượng. - ở phòng kế toán: Không dùng sổ chi tiết và thẻ kho mà sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép tình hình nhập xuất tồn từng danh điểm nhưng chỉ ghi 1 lần cuối tháng. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu khi nhận các phiếu xuất, nhập kho do thủ kho gửi lên, phân loại theo từng danh điểm và cuối tháng tổng hợp số liệu...

  pdf12p lavie5 30-07-2011 63 18   Download

 • Sơ đồ kế toán: Doanh thu hoạt động tài chính (11) TGTG phải nộp theo PP trực tiếp (1) Tiền lãi bản quyền, cổ tức được hi TK 121,221 TK 33311 ĐK tính lãi tín phiếu, trái phiếu Nếu Bs mua tiếp TP, (2.1) TP TK 111,112 Nhận lại bằng tiền (2.2) Đk nhận lại CP, Tín phiếu TK 131 Nếu chưa nhận được TK 111,112,131 Bán CK có lãi (3) tổng DT TK 121,221 Z gốc TK 111,112 TT CK ngắn hạn có lãi (4) Σ trực tiếp TK 121 TK 111 Bán ngoại tệ có lãi (8) TK 111,(1112) TK 111,112,131 Theo tiền...

  pdf10p ttcao2 30-07-2011 51 17   Download

 • + Nghiên cứu và tham gia thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ kế toán trong đơn vị và các đơn vị cấp dưới. - Kế toán thanh toán kiêm thũ quỹ : Là người thực hiện các nhiệm vụ sau : + Thẩm tra mọi khoản thu , chi phát sinh ở đơn vị .Qua đó xác định và có ý kiến về sự cần thiết thực hiên nhiệm vụ thu chi chủa đơn vị .Nếu đồng ý thanh toán thì lập phiếu thu hoặc phiếu chi kèm theo...

  pdf8p lavie8 28-07-2011 62 17   Download

 • Kế toán hạch toán (ĐVT đồng) Nợ TK 152 Nợ TK 133 Có TK 112 CóTK 111 1.3. Mua vukalen - G nhập khẩu và nhập kho: Căn cứ tờ khai nhập khẩu, số tiền vay, chi trả cho nhà cung cấp kế toán hạch toán. Tại do khi mua NVL nhập khẩu luôn trả tiền trước, khi nhập hàng, nên kế toán NVL không theo dõi chênh lệch tỷ giá theo TK. Ngày 09/3/2003 nhận được tờ khai số 3525 ngày 7/3/2002 phiếu nhận số 200. Tờ khai ghi: Vukalen - G: 2.950 kg x 3.758 = 11.062,5 đ Thếu...

  pdf10p caott10 28-07-2011 64 17   Download

Đồng bộ tài khoản