» 

Mẫu Phiếu Kế Toán

 • Mẫu phiếu tình giá thành công việc

  Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu tình giá thành công việc

  doc 1p hieunhankkt 31-10-2010 563 131

 • Mẫu phiếu xuất kho

  Mẫu phiếu xuất kho

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 7223 1728

 • Mẫu phiếu chi

  Mẫu phiếu chi trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán

  doc 7p utquan3311 04-12-2009 7473 1115

 • Mẫu phiếu thu

  Mẫu phiếu thu trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán

  doc 5p utquan3311 04-12-2009 6886 922

 • Mãu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho

  Tài liệu tham khảo mẫu chứng từ kế toán kho

  xls 4p gamondeluxe 05-03-2011 2452 631

 • MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

  Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p tru_mua 16-02-2012 1634 164

 • CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG

  Bước 1: Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu Báo giá đến nhà cung cấp. - Bước 2: Nhà cung cấp nhận yêu cầu và lập Báo giá gửi lại cho Nhân viên mua hàng - Bước 3: Nhân viên mua hàng nhận Báo giá và lập Đơn mua hàng gửi cho Nhà cung cấp - Bước 4: Nhà cung cấp căn cứ vào Đơn mua hàng để lập Hóa đơn bán hàng và xuất hàng - Bước 5: Nhân viên mua hàng nhận hàng cùng HĐBH và gửi HĐBH lại cho...

  ppt 42p bossho 24-09-2012 370 163

 • Thực hành ghi sổ kế toán - TS Trần Phước

  Hướng dẫn ghi sổ trong môn học hệ thống thông tin kế toán. Các bước trong quy trình kế toán Chứng từ Ghi nghiệp vụ vào sổ nhật ký chung Chuyển dữ liệu sang sổ cái Lập bảng cân đối số phát sinh Lập báo cáo tài chính Biết được cách tổ chức hệ thống chứng từ, sách kế toán để ghi

  pdf 20p mscdn534 19-03-2013 231 129

 • Biểu mẫu Phiếu xuất kho

  Biểu mẫu Phiếu xuất kho

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 04-01-2011 513 117

 • MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

  Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tru_mua 16-02-2012 493 74

 • MẪU PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG (Phần cấp cho người tạm vắng)

  Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu khai báo tạm vắng (phần cấp cho người tạm vắng)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p tru_mua 16-02-2012 404 60

 • luận văn kế tóan nguyên vật liệu công cụ dụng cụ - 2

  Hoá đơn kiêm vận chuyển Ngoài các chứng từ mang tính chất bắt buộc sử dụng thống nhất theo quy định của nhà nước, trong các doanh nghiệp có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hướng dẫn như: (Mẫu 04 – VT) phiếu xuất vật tư kiêm hạn mức,(Mẫu 05- VT) biên bản kiểm nghiệm vật tư, ( Mẫu 07 – VT) phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và các chứng từ khác tuỳ thuộc đặc điểm...

  pdf 9p lavie8 27-07-2011 123 39

 • MẪU PHIẾU XÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

  Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p tru_mua 16-02-2012 242 37

 • MẪU PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG (Phần lưu tại Công an xã, phường, thị trấn

  Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu khai báo tạm vắng (phần lưu tại công an xã, phường, thị trấn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tru_mua 16-02-2012 200 25

 • Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lại)

  Trình tự thực hiện: + Cá nhân lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ gửi Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (Hội đồng thi) uỷ quyền nhận hồ sơ. + Nộp lệ phí thi cho Bộ Tài chính (Hội đồng thi) hoặc Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam - nếu được Bộ Tài chính (hội đồng thi uỷ quyền thu hộ lệ phí thi). + Nhận thông báo lịch...

  doc 4p batrinh 19-08-2009 187 19

 • Công tác kế tóan và kết quả kinh doanh của CTy Phú Thái - 2

  * Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển - ở kho: thủ kho vẫn giữ thẻ kho để ghi chép tình hình nhập xuất tồn về mặt khối lượng. - ở phòng kế toán: Không dùng sổ chi tiết và thẻ kho mà sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép tình hình nhập xuất tồn từng danh điểm nhưng chỉ ghi 1 lần cuối tháng. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu khi nhận các phiếu xuất, nhập kho do thủ kho...

  pdf 12p lavie5 30-07-2011 49 17

 • Tình hình và đề xuất kế tóan nguyên vật liệu dụng cụ tại Cty cao su - 5

  Kế toán hạch toán (ĐVT đồng) Nợ TK 152 Nợ TK 133 Có TK 112 CóTK 111 1.3. Mua vukalen - G nhập khẩu và nhập kho: Căn cứ tờ khai nhập khẩu, số tiền vay, chi trả cho nhà cung cấp kế toán hạch toán. Tại do khi mua NVL nhập khẩu luôn trả tiền trước, khi nhập hàng, nên kế toán NVL không theo dõi chênh lệch tỷ giá theo TK. Ngày 09/3/2003 nhận được tờ khai số 3525 ngày 7/3/2002 phiếu nhận số 200. Tờ khai...

  pdf 10p caott10 28-07-2011 51 16

 • Kế tóan tiền lương và các khoản phải trả theo lương tại Trung tâm y tế - 4

  + Nghiên cứu và tham gia thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ kế toán trong đơn vị và các đơn vị cấp dưới. - Kế toán thanh toán kiêm thũ quỹ : Là người thực hiện các nhiệm vụ sau : + Thẩm tra mọi khoản thu , chi phát sinh ở đơn vị .Qua đó xác định và có ý kiến về sự cần thiết thực hiên nhiệm vụ thu chi chủa đơn vị .Nếu đồng ý...

  pdf 8p lavie8 28-07-2011 51 16

 • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cty Cổ phần Ngọc Anh - 4

  Sơ đồ kế toán: Doanh thu hoạt động tài chính (11) TGTG phải nộp theo PP trực tiếp (1) Tiền lãi bản quyền, cổ tức được hi TK 121,221 TK 33311 ĐK tính lãi tín phiếu, trái phiếu Nếu Bs mua tiếp TP, (2.1) TP TK 111,112 Nhận lại bằng tiền (2.2) Đk nhận lại CP, Tín phiếu TK 131 Nếu chưa nhận được TK 111,112,131 Bán CK có lãi (3) tổng DT TK 121,221 Z gốc TK 111,112 TT CK ngắn hạn có lãi (4) Σ trực tiếp TK...

  pdf 10p ttcao2 30-07-2011 36 15

 • MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ CHO NNT

  Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế cho nnt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tru_mua 16-02-2012 132 12

 • + Xem thêm 125 Mẫu Phiếu Kế Toán khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản