» 

Mẫu Phiếu Xuất Kho

 • Mẫu phiếu xuất kho

  Mẫu phiếu xuất kho

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 7219 1727

 • Mẫu số 02 – VT: PHIẾU XUẤT KHO

  Muâẫu phiếu xuất kho

  doc 2p nguyenvantheht 26-11-2010 2024 595

 • Biểu mẫu Phiếu xuất kho

  Biểu mẫu Phiếu xuất kho

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 04-01-2011 513 117

 • Mãu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho

  Tài liệu tham khảo mẫu chứng từ kế toán kho

  xls 4p gamondeluxe 05-03-2011 2452 631

 • Phiếu xuất kho

  Tài liệu tham khảo Phiếu xuất kho - Mẫu số C6-12/NS theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

  doc 1p retcl83 26-03-2013 74 8

 • MẪU PHIẾU XUẤT ẤN CHỈ

  11/ Mẫu Phiếu xuất Tên cơ quan Thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- CTT24/AC Ký hiệu: AA/2011 Số 0000001 PHIẾU XUẤT ẤN CHỈ Liên 1: Kế toán Xuất cho:……………. Từ kho: Người nhận: Theo giấy giới thiệu: ngày …/…/… Ghi chú: xuất cho đại diện TCT không qua kho … STT 1 Tên ấn chỉ 2 ĐVT 3 Số lượng 4 Ký hiệu 5 Từ quyển đến quyển 6 Từ số...

  pdf 1p banhnamdua 29-06-2013 51 3

 • Luận văn hạch tóan chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may Điện Bàn - 5

  - Bảng tổng hợp chi phí sản xuất được lập căn cứ vào: + Sổ cái TK 621 “Chi phí NVLTT” + Sổ cái TK 622 “Chi phí NCTT” + Sổ cái TK 627 “Chi phí SXC” - “Phiếu tính giá thành” sản phẩm được lập căn cứ vào: + Bảng tổng hợp chi phí sản xuất. + Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ + Sổ cái được lập căn cứ vào “Chứng từ ghi sổ” Tóm tắt sơ đồ hạch toán trên sổ:n vị: Xí Nghiệp May...

  pdf 9p caott10 28-07-2011 39 14

 • Luận văn hạch tóan chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may Điện Bàn - 4

  Ngày 9/3/2004 xuất VL để phục vụ sản xuất sản phẩm gồm: kim may DB#9TSSM: 100 cây, đơn giá 1.140 đồng; Kim may DB#11TSSM: 150 cây, đơn giá 2.000 đồng. Kim vắt sổ DC#8: 80 cây, đơn giá 2.500 đồng; Kim đóng nút DP#H14 : 50 cây, đơn giá 4.000 đồng; Kim Uo113#11: 20 hộp, đơn giá 5.000đồng; Kim Uy 128#9: 30 cây, đơn giá 5.000 đồng; phấn cắt 100 hộp, đơn giá 2.000 đồng; bấm chỉ 43 cái, đơn giá 1.500 đồng....

  pdf 9p caott10 28-07-2011 23 9

 • Luận văn hạch tóan chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may Điện Bàn - 3

  Căn cứ vào các nội dung nghiệp vụ phát sinh trên kế toán tiến hành lập “Phiếu xuất kho” số 07 và số 08 (kèm phụ lục) Đồng thời hạch toán như sau: a. Trị giá NVL chính: 4.000m x 17.500đ/m = 70.000.000 đồng. Nợ TK 621 Có TK 152 (C) 70.000.000 70.000.000 b. Trị giá NVL phụ để sản xuất áo sơ mi Nút: 200 lố x 3.500đ/lố Kôn: 150m x 3.600đ/m Chỉ: 100 cuộn x 6.000đ/cuộn Tổng : Nợ TK 621 Có TK 152 (P) =...

  pdf 9p caott10 28-07-2011 32 7

 • Hạch tóan chi phí sản xuất tại Xí nghiệp chế biến Lương thực thực phẩm - 3

  Có TK 111 : 71.180.300 Từ những phiếu xuất kho và hoá đơn GTGT đã có ,kế toán lên chứng từ ghi sổ số 27. Dựa vào chứng từ ghi sổ số 27 ta có chứng từ ghi sổ số 41 - kết chuyển chi phí nguyên vật liệu sản xuất CHỨNG TỪ GHI SỔ_Số: 27 Trích yếu Sốhiệu TK Số tiền Ghi chú Nợ (1) (2) Có (3) Nợ (4) Có (5) 557.512.468 (6) Nguyên liệu ,vật liệu chính 621 Chi tiết TK1521BM: 290.081.249 TK 1521BN:...

  pdf 10p lavie8 27-07-2011 24 5

 • MẪU PHIẾU NHẬP ẤN CHỈ

  10/ Mẫu Phiếu nhập Tên cơ quan Thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------………Ngày ………. tháng ……. năm ……. CTT23/AC Ký hiệu: AA/2011 Số 0000001 PHIẾU NHẬP ẤN CHỈ Liên 1: Kế toán Nhập ấn chỉ từ: …………….. Về kho: Theo hóa đơn (Phiếu xuất ấn chỉ) số: …….. ngày …/…/… Ghi chú: STT 1 Tên ấn chỉ 2 ĐVT 3 Số lượng 4 Ký hiệu 5 Từ...

  pdf 1p banhnamdua 29-06-2013 80 4

 • MẪU SỔ THEO DÕI XUẤT KHO MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ....

  VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH MA TÚY SỔ THEO DÕI XUẤT KHO MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ............... Ngày tháng/ số phiếu lĩnh Người nhận mẫu (đơn vị, số Tên mẫu nồng độ, hàm Đơn vị tính Số lượng giấy giới thiệu, công văn, ký lượng tên) Tình trạng mẫu Mục đích sử dụng Ghi chú

  pdf 1p banhbeonhanthit 31-07-2013 21 4

 • Phiếu yêu cầu vật tư có kế hoạch

  Phiếu yêu cầu vật tư có kế hoạch

  doc 2p chicilonhn 09-01-2010 970 153

 • Đề tài: Phần mềm quản lý kho cho chi nhánh công ty cổ phần thương mại Xây dựng Cơ khí Điện tự động hóa COMEECO số 54/16 Nguyến Khánh Toàn – Hà Nội

  Do thời gian có hạn, trong khuôn khổ project, chương trình quản lý Kho bao gồm: · Xử lý đầu vào: phiếu yêu cầu vật tư, nhập kho, xuất kho · Lập báo cáo Kho: Cho biết tình trạng kho vật tư trên máy tính Đây là chỉ là những chức năng chính mà nhóm lập trình, phù hợp với sự hoạt động của chi nhánh công ty hiện thời. Nghiệp vụ kế toán luôn là một hoạt động quan trọng trong công ty,...

  doc 90p ducthinhnguyen91 25-09-2011 235 132

 • Luận văn công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Cty dệt may - 4

  IV. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU: Tại Công ty Dệt may 29/3 để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, công ty áp dụng phương pháp thẻ song song. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI TIẾT NHƯ SAU Trình tự ghi chép: Tại kho thủ kho quản lý cả số lượng và chất lượng của từng loại NVL. Hàng ngày căn cứ vào phiếu nhập kho và phiếu xuất kho, thủ kho tiến hành xuất nguyên vật liệu rồi phản ánh...

  pdf 8p caott10 28-07-2011 173 101

 • Hoàn thiện kế tóan nguyên vật liệu tại Cty xây dựng thống nhất - 6

  Tại văn phòng kế toán Công ty khi nhận được “Phiếu nhập kho”, “Phiếu xuất kho” do phòng kế hoạch chuyển lên, kế toán sẽ lập “Báo cáo luân chuyển kho” cho từng loại vật liệu, từng đội, từng công trình để theo dõi biến động của NVL cả về mặt giá trị và hiện vật. Trong nền kinh tế thị trường việc mua bán hàng hoá được diễn ra nhanh gọn trên cơ sở thuận mua vừa bán. Vật...

  pdf 7p ttcao3 20-08-2011 62 27

 • Phương pháp hạch tóan Chi phí sản xuất tại Cty dược Đà Nẵng - 5

  Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả, phải phân phối cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp các lao vụ như tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp... căn cứ các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ. 2.1Chứng từ sử dụng: Chứng từ sử dụng cho việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp gồm: *Bảng chấm công *Phiếu nhập kho sản phẩm *Bảng thanh...

  pdf 7p caott10 28-07-2011 35 9

 • Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Cty CP vật tư tổng hợp Xuân Trường - 4

  * Đối với nghiệp vụ bán lẻ tại các cửa hàng. Khi xuất kho Công ty để giao cho các cửa hàng, hàng hoá vẫn chưa được coi là tiêu thụ thì phòng kinh doanh lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu này phản ánh hàng hoá xuất theo chỉ tiêu số lượng và giá trị. Ví dụ: Ngày 10/01/2005 Công ty xuất cho cửa hàng Xuân Phú một số mặt hàng như sau: NPK Lâm Thao NPK Văn Điển lót Thóc giống...

  pdf 10p ttcao2 30-07-2011 31 7

 • Công tác kế tóan tại Cty Phát triển Bưu điện trong thời kì cổ phần hóa - 4

  phiếu xuất kho để sửa chữa các công trình .. cùng với phiếu chi, kế toán phản ánh vào Sổ cái TK 641 sau: Từ các Sổ cái đó cuối kỳ kế toán thanh toán lập báo cáo chi phí bán hàng như sau: CHI PHÍ BÁN HÀNG Quí IV năm 2003 MS Xl công trình Kd khác 01 Chi phí chung Tổng cộng 1. Chi phú nhân công 2.814.261.521 262.874.589 2.551.386.932 Tiền lương theo đơn giá 01.01 BHXH, BHYT, KPCĐ Lương làm thêm giờ Ăn giữa ca...

  pdf 10p lavie5 26-07-2011 35 6

 • Hạch tóan lúc chuyển hàng hóa tại Cty cung ứng tàu biển thương mại và du lịch Đà Nẵng - 4

  (GTGT) cho Công ty để thanh toán tiền hoa hồng, đồng thời cả bên giao đại lý và Công ty lập bảng kê hóa đơn. Chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra Vd: khi bán hàng đại lý, Công ty lập phiếu xuất kho (mẫu kèm phụ lục) Đến cuối tháng, bên giao đại lý lập hóa đơn GTGt gởi về cho Công ty thanh toán tiền hoa hồng Sau khi Công ty đã nhận bán hàng đại lý thì cho đến cuối quý Công ty lập bảng...

  pdf 9p lavie5 26-07-2011 60 5

 • + Xem thêm 30 Mẫu Phiếu Xuất Kho khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản