» 

Mẫu Quy Trình Nghỉ Việc

 • Mẫu quy trình nghỉ việc

  QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Xây dựng các bước quy trình nghỉ việc của CNV công ty. - Đảm bảo quyền lợi của công ty và của người nghỉ việc. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ nhân viên của công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có. IV/ NỘI DUNG: 1. Bước 1. Viết đơn xin nghỉ việc - Người xin nghỉ việc viết đơn theo mẫu NS – 09 - 01. Sau khi viết đơn xong, người xin việc...

  pdf 15p bacsiquaidi123 19-07-2010 587 245

 • Quy trình nghỉ việc

  Tài liệu thảm khảo về Quy trình nghỉ việc

  doc 5p chuabietbo 17-04-2010 227 120

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông

  Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

  pdf 4p quadau_haudau 28-01-2011 2925 162

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc;

  Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc; Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf 2p quadau_haudau 28-01-2011 673 69

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc

  Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc; Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

  pdf 4p quadau_haudau 28-01-2011 822 60

 • MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN

  Tài liệu tham khảo một số biểu mẫu liên quan về việc quy định một số nội dung quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Mẫu số 01 - MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN

  pdf 2p thoigiandau 09-11-2012 142 8

 • Cẩm nang cho người muốn thôi việc

  Bạn đi làm là để kiếm sống, nhưng có lẽ đó không phải là tất cả. Bạn mong đợi nhiều thứ khác nữa từ công việc như sự vui thích, kỹ năng phù hợp, cơ hội thăng tiến, sự an toàn… Vì thế, nếu vào một lúc nào đó bạn muốn thôi việc để tìm công việc mới. Hãy khảo sát tâm tư, suy nghĩ kỹ càng và nếu bạn đã quyết định thì những cách sau đây có thể giúp bạn rời bỏ công...

  pdf 3p bibocumi10 18-10-2012 23 2

 • Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

  Mẫu tờ trình đề nghị khen ; Mẫu BM01-49/SNV-TĐKT .... Đơn vị:....................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Xuyên, ngày Số: /TTr-.............. tháng năm 2007 TỜ TRÌNH V/v khen thưởng ..............................(1) Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi...

  pdf 5p dauhuthiu 27-09-2010 3881 287

 • Quyết định nghỉ việc

  Tài liệu tham khảo về Quyết định nghỉ việc

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 814 133

 • Biên bản thanh lý nghỉ việc

  Tài liệu tham khảo về Biên bản thanh lý nghỉ việc

  doc 2p chuabietbo 17-04-2010 287 105

 • Phiếu cam kết khi nghỉ việc

  Tài liệu tham khảo về Phiếu cam kết khi nghỉ việc

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 164 68

 • Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

  Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

  pdf 34p quadau_haudau 28-01-2011 173 36

 • MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIẢI ĐÁP (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 02a/TTHT-TH PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIẢI ĐÁP (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)

  pdf 2p lucmoiiu 21-11-2012 61 4

 • Vì sao nhân viên Yahoo lũ lượt bỏ đi?

  Ai đó đã ví von rằng, nộp đơn xin việc vào Yahoo lúc này cũng giống như nhảy lên con tàu Titanic - giữa lúc nó đang đắm vậy". Yahoo đã cố gắng giữ chân người tài bằng mọi giá, nhất là khi lời đề nghị mua lại của Microsoft đang treo lơ lửng như "thòng lọng" trên đầu ban giám đốc của hãng. Nhiều khoản tiền thưởng hậu hĩ, nhiều khoản đền bù hào phóng đã được cấp phát cho các...

  pdf 3p bibocumi23 26-12-2012 23 2

 • MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 02b/TTHT-TH MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Dùng trong hội nghị tập huấn, đối thoại)

  pdf 1p lucmoiiu 21-11-2012 102 12

 • Mẫu số 3 Tờ trình phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch

  Mẫu số 3 Tờ trình phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch TÊN CHỦ ĐẦU TƯ -------Số: ……../TTr-……. TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch (Tên dự án) Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……….(cấp thẩm quyền phê duyệt) Căn cứ…. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

  pdf 2p thoigiandau 09-11-2012 47 8

 • MẪU PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUẾ

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 08/TTHT-PH PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUẾ Tên đơn vị/NNT: Mã số thuế: Địa chỉ: Mã số văn bản/hồ sơ: Cơ quan Thuế đã nhận văn bản yêu cầu/hồ sơ thuế của NNT gồm: 1. 2. 3. 4. ... Cơ quan Thuế sẽ trả kết quả...

  pdf 1p lucmoiiu 21-11-2012 57 7

 • Biểu mẫu quyết định số 17/QĐ-KSTT ngày 18 tháng 07 năm 2011 ban hành quy trình

  Tham khảo tài liệu 'biểu mẫu quyết định số 17/qđ-kstt ngày 18 tháng 07 năm 2011 ban hành quy trình', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p skkndayhoc 23-09-2011 41 5

 • MẪU KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NNT Năm 20...

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế TỔNG CỤC THUẾ/ CỤC THUẾ ..... CỤC THUẾ/ CHI CỤC THUẾ..... Mẫu số 01/TTHT-KH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NNT Năm 20...

  pdf 3p lucmoiiu 21-11-2012 50 4

 • MẪU NHẬT KÝ GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 04/TTHT-TT MẪU NHẬT KÝ GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC

  pdf 1p lucmoiiu 21-11-2012 22 4

 • + Xem thêm 90 Mẫu Quy Trình Nghỉ Việc khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản