» 

Mẫu Thu Chi

  • Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu báo cáo thu chi tài chính doanh nghiệp dành cho các bạn làm kế toán, và sinh viên chuyên ngành kế toán tham khảo

    duahau0hat 03-02-2012 7144 1810

  • Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”.

    duahau0hat 03-02-2012 5524 2025

  • + Xem thêm 2 BST Mẫu Thu Chi khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản