» 

Mẫu Tờ Trình

Tờ trình là một trong những loại văn bản được sử dụng thường xuyên ờ các cá nhân, doanh nghiệp khi cần xin các cấp lãnh đạo phê duyệt các đề xuất. Nên việc viết một tờ trình là rất quan trong và phải đảm bảo làm sao các kiến nghị phải xác đáng, văn phong phải lịch sự, nhã nhặn, luận chứng phải chặt chẽ, nội dung đề xuất phải bảo đảm tính khả thi mới tạo ra niềm tin nội tâm cho cấp phê duyệt. Tham khảo các mẫu tờ trình phổ biến sau giúp các bạn soạn một tờ trình thuyết phục.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản