Max weber

Xem 1-10 trên 10 kết quả Max weber
 • Bài thuyết trình: Max Weber (1864 – 1920) giới thiệu về nhà xã hội học Max Weber với các quan điểm xã hội học và đóng góp của ông. Kết cấu bài thuyết trình gồm có: Tiểu sử về Max Weber, bối cảnh lịch sử, các lý thuyết cơ bản và tổng kết - đánh giá.

  ppt73p phanphan9001 05-08-2015 162 45   Download

 • Hiểu và phân tích nhân quả xã hội học của Max Weber, hành động xã hội, tính hợp lý và chủ nghĩa tư bản, các loại hình thống trị xã hội học của Max Weber là những nội dung chính trong bài viết "Xã hội học của Max Weber". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 29 4   Download

 • Bài viết "Về bài giới thiệu tác phẩm Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản của Max Weber" trình bày về chủ nghĩa tư bản theo Weber, phương pháp luận cá nhân, khái niệm Beruf và tư duy duy lý khổ hạnh của đạo tin lành, lý thuyết Weber về mối quan hệ nhân quả,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 20 3   Download

 • Nội dung bài giảng "Xã hội học của Weber" gồm có các vấn đề chính: Giới thiệu max weber, Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội, chủ nghĩa tư bản theo weber, phương pháp luận cá nhân, lý thuyết của weber về mối quan hệ nhân quả. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu hơn về các nội dung trên.

  ppt24p hoa_loaken91 30-05-2014 105 31   Download

 • Quản lý là một trong những công việc khó khăn, phức tạp nhất trong các lĩnh vực hoạt động của con người. Các Mác đã coi việc xuất hiện của hoạt động quản lý như một dạng hoạt động đặc thù của con người gắn với sự phân công và hợp tác lao động. Quản lý nhằm đạt tới mục tieu chung trong tương lai mà trong tương lai các mục tiêu này luôn biến động do hàng loạt yếu tố khách quan và chủ quan. Do đó quản lý cũng diễn ra trong một quá trình hết sức...

  pdf12p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 166 42   Download

 • Nội dung bài viết "Những ý tưởng cơ bản rút ra từ báo cáo tổng kết cuộc khảo sát xã hội học về phân tầng xã hội ở Hà Nội" trình bày về những vấn đề xã hội học về phân tầng xã hội ở Hà Nội, lý thuyết xã hội học của Max Weber, lý thuyết xã hội học của Max Weber về phân tầng xã hội,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 21 2   Download

 • Với tư cách một nhóm, những tác giả này đã được gọi là Trường phái Frankfurt. Trường phái tư tưởng của họ, được gọi là Lý thuyết Phê phán, đại diện cho một kiểu chỉ trích triết học và văn hoá Marxist có ảnh hưởng mạnh bởi Hegel, Freud, Nietzsche, và Max Weber.

  pdf57p banhtrangphoisuong 28-04-2011 38 10   Download

 • This implies power relationships based on the acceptance of managerial power by subordinates and society – this use of power is termed the ‘legitimacy’ of management – which Max Weber called its ‘authority’.

  pdf0p sofia11 15-05-2012 22 9   Download

 • If one sociological literature woke me up to new independent variables of interest to labor economists, another alerted me to new dependent variables – in particular, to a wealth of new aspects of organizational design and performance that economists could explore and perhaps explain.

  pdf12p hoangphiyeah1tv 18-04-2013 27 3   Download

 • Bài viết này khảo sát quan niệm của Max Weber về văn hóa tôn giáo, những đóng góp của một số nhà tư tưởng, trí thức Việt Nam trong nghiên cứu văn hóa Kitô giáo và văn hóa Nho giáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf10p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 26 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản