Mechanical assembly

Xem 1-20 trên 106 kết quả Mechanical assembly
 • Tâm lý học ứng dụng là nghiên cứu tâm lý học nhằm khắc phục đặc biệt các vấn đề về thực hành và ứng dụng của việc nghiên cứu này là đem ra áp dụng. Nhiều nghiên cứu tâm lý học được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau: Quản lý kinh doanh, Thiết kế sản phẩm, Lao động học, Dinh dưỡng, và Y học lâm sàng.

  pdf51p cacomsotca 09-09-2011 38 8   Download

 • Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hành vi, tinh thần và tư tưởng của con người (cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động). Tâm lý học cũng chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý và các yếu tố bên ngoài lên hành vi và tinh thần của con người.

  pdf58p cacomsotca 09-09-2011 34 6   Download

 • Tâm lý học là một lĩnh vực nghiên cứu về quy luật chung nhất của sự vận động thế giới đời sống con người dưới sự tác động qua lại tích cực của cá nhân với thực tại khách quan. Chi tiết về các lĩnh vực cụ thể trong Tâm lý học có thể tìm Các chủ đề về tâm lý học và Các môn tâm lý.

  pdf58p cacomsotca 09-09-2011 33 6   Download

 • Tâm lý học có khuynh hướng chiết trung, sử dụng và tiếp thu kiến thức thu thập được từ nhiều ngành khoa học khác để hiểu và lý giải hành vi của con người. Nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học: * Nghiên cứu bản chất của các hiện tượng tâm lý. * Nghiên cứu mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý đó. * Nghiên cứu vai trò, chức năng của tâm lý đối với hoạt động của con người.

  pdf58p cacomsotca 09-09-2011 43 5   Download

 • Nguồn gốc của từ tâm lý học (psychology) là psyche (tâm lý) rất gần giống với "soul" (linh hồn) trong tiếng Hy Lạp, và tâm lý học trước đây đã được coi như một nghiên cứu về linh hồn (với ý nghĩa tôn giáo của thuật ngữ này), trong thời kỳ Thiên Chúa Giáo.

  pdf58p cacomsotca 09-09-2011 40 5   Download

 • Tâm lý học được xem là một ngành y khoa được Thomas Willis nhắc đến khi nói về tâm lý học (trong Doctrine of the Soul) với các thuật ngữ về chức năng não, một phần của chuyên luận giải phẫu 1862 của ông là "De Anima Brutorum" ("Hai thuyết trình về Linh hồn của Brutes").

  pdf58p cacomsotca 09-09-2011 22 5   Download

 • Tâm lý học: Nghiên cứu những quy luật chung nhất của thế giới tinh thần con người trong sự vận động tương tác với thực tại khách quan (tâm lý đại cương) và những quy luật riêng biệt trong đời sống.

  pdf58p cacomsotca 09-09-2011 33 5   Download

 • Ngành này tập trung vào loài người, tuy một vài khía cạnh của động vật cũng thỉnh thoảng được nghiên cứu. Động vật ở đây có thể được nghiên cứu như là những chủ thể độc lập, hoặc – một cái nhìn gây tranh cãi hơn – được nghiên cứu như một cách tiếp cận đến sự hiểu biết bộ máy tâm thần của con người (qua tâm lý học so sánh).

  pdf58p cacomsotca 09-09-2011 31 4   Download

 • Tâm lý học vừa được nghiên cứu một cách khoa học lẫn phi khoa học. Tâm lý học chủ đạo ngày nay đa phần đặt nền tảng trên thuyết thực chứng, thông qua những phân tích định lượng và sử dụng những phương pháp khoa học để thử và bác bỏ những giả thuyết.

  pdf58p cacomsotca 09-09-2011 29 4   Download

 • Thuật ngữ Tâm lý học được dùng lần đầu tiên trong "Yucologia hoc est de hominis perfectione, anima, ortu", do nhà triết học kinh điển người Đức Rudlof Goeckel (La tinh hóa Rudolph Goclenius (1547-1628)) viết ra, được phát hành tại Marburg vào năm 1590.

  pdf58p cacomsotca 09-09-2011 30 4   Download

 • Pro Engineer is a 3D-CAD software for designing graphics for the motion simulation in mechanical design, mechatronics, mechanical power, automation ...Create a new assembly called valve_cam. Uncheck Use default template. The New File Options dialog box appears. Create a new datum plane through the axis of top hole of the shaft_mount. This datum plane should be parallel with ASM_TOP. Create a pin connection between rocker arm and shaft mount.

  pdf53p nguyenphuong_28 29-04-2010 212 120   Download

 • Pro Engineer is a 3D-CAD software for designing graphics for the motion simulation in mechanical design, mechatronics, mechanical power, automation ... To Investigate the interference, the assembly model will be cut at location where the interference occurred. The amount of interference will be measured, then fixed by changing the dimensions of the part that Causes the interference.

  pdf68p nguyenphuong_28 29-04-2010 157 84   Download

 • I/ GIỚI THIỆU VỀ ASSEMBLY DESIGN WORKBENCH Trong phần Sketch và Part Design chúng ta đã được tìm hiểu phương pháp để thiết kế một chi tiết. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghép nối các chi tiết với nhau để hoàn thiện bản vẽ bằng Assembly Design Workbench. Để vào Assembly Design Workbench trên menu chọn: Start - Mechanical Design - Assembly Design. Assembly Design Workbench xuất hiện. Chúng ta có thể thấy Product1 xuất hiện trên Specification ...

  doc25p isokashii 02-03-2010 166 67   Download

 • The tools for working with assemblies in SolidWorks 2005 are quite robust and feature rich. During this course, we will cover many of the commands and options in great detail. However, it is impractical to cover every minute detail and still have the course be a reasonable length.

  pdf244p ckm0789 11-01-2014 44 10   Download

 • At the request of the National Science Foundation Engineering Directorate, the National Academies performed an international benchmarking exercise to determine the standing of the U.S. research enterprise in the field of mechanical engineering relative to its international peers. This of course was no trivial undertaking, even for the panel of mechanical engineers assembled—11 members, mostly from U.S.

  pdf119p mnemosyne75 02-02-2013 24 3   Download

 • PREOCCUPATION with the problems of communication across language barriers has resulted in our time in the perfection, progressive application, or investigation of three new techniques.

  pdf0p nghetay_1 06-04-2013 19 2   Download

 • SolidWorks Corporation is a Dassault Systemes S.A. (Nasdaq: DASTY) company. The information and the software discussed in this document are subject to change without notice and should not be considered commitments by SolidWorks Corporation. Any material in this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical.

  pdf80p toduyhuy 18-03-2010 235 160   Download

 • Servo motors are used to impose a particular motion on the mechanism model. Servo motors behave like motors, by forcing a specific type of motion to occur between two bodies in a single degree of freedom. You can add a servo motor to a joint axis or a geometric entity, such as part planes, datum planes, and points. You use servo motors to impose a particular motion on a mechanism. Servo motors cause a specific type of motion to occur between two bodies in a single degree of freedom. You add servo motors to your model to prepare it for analysis....

  pdf54p nguyenphuong_28 29-04-2010 141 92   Download

 • Newnes is an imprint of Elsevier 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK Copyright # 2008, Elsevier Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

  pdf560p minhtin911 26-04-2011 314 87   Download

 • Catiia sẽ cung cấp cho ta 3 mặt phẳng để thiết kế. Thật sự để thiết kế một khối part hoàn chỉnh ... GIỚI THIỆU VỀ ASSEMBLY DESIGN WORKBENCH Trong phần Sketch và Part Design chúng ta đã được tìm hiểu phương pháp để thiết kế một chi tiết. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghép nối các chi tiết với nhau để hoàn thiện bản vẽ bằng Assembly Design Workbench. Để vào Assembly Design Workbench trên menu chọn: Start - Mechanical Design - Assembly Design.

  pdf318p tatuyen62 10-12-2010 125 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản