Metyl metacrylat

Xem 1-4 trên 4 kết quả Metyl metacrylat
 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học: phản ứng điều chế polyetylen glycol diacrylat và copolyme hóa với metyl metacrylat', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p nhatro75 22-07-2012 115 12   Download

 • Bài thuyết trình Tổng hợp hữu cơ hóa dầu với nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Công nghệ sản xuất metyl metacrylat từ axeton và hydro xyanua, nêu các đặc trưng, tính chất, ứng dụng của hydro xyanua, các chú ý về an toàn khi làm việc với hydro xyanua. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung cụ thể nhằm vận dụng kiến thức trong môn học này thật tốt nhé!

  ppt21p kenbino1 19-03-2014 72 18   Download

 • Polyetylen glycol diacrylat (PEGDA) đã được tổng hợp từ PEG400 và acryloyl clorua. Cấu trúc phân tử của PEGDA lần đầu tiên được xác định bằng khối phổ cho thấy hầu hết các phân tử PEGDA đều có hai nhóm acrylat ở hai đầu mạch. Cấu trúc này còn được xác định bằng phổ NMR, IR. Điều kiện của phản ứng tổng hợp PEGDA cũng đã được tối ưu: dung môi tốt nhất là THF, tỷ lệ số mol acryloyl clorua / PEG bằng 3 và thời gian là 1 ngày. ...

  pdf10p phalinh19 22-08-2011 37 5   Download

 • Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là A. 4. 2. D. 5. B. 3. C. Câu 2: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là A. 3. 4. D. 1. B. 2. C. Câu 3: Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm I là A. R2O3. R2O. D. RO. B. RO2. C. Câu 4: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là A. poli vinyl clorua. etylen. C. poli metyl metacrylat. polistiren. D. B. poli Câu 5: Chất phản ứng được với...

  pdf3p nkt_bibo42 03-02-2012 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản