Microbiological aspects

Xem 1-19 trên 19 kết quả Microbiological aspects
 • This book contains research on the chemistry of each step of biogas generation, along with engineering principles and practices, feasibility of biogas production in processing technologies, especially anaerobic digestion of waste and gas production system, its modeling, kinetics along with other associated aspects, utilization and purification of biogas, economy and energy issues, pipe design for biogas energy, microbiological aspects, phyto-fermentation, biogas plant constructions, assessment of ecological potential, biogas generation from sludge, rheological characterization, etc....

  pdf0p orchid_1 25-09-2012 47 21   Download

 • After many years of studying microbiology, biofilms, and public health, it became my ambition to produce a book on these three areas. Having researched substantially into the formation and development of biofilms, particularly in potable water, I felt a book that could consolidate all the information on their public health significance was needed. This book provides a snapshot of public health and water with an appreciation of what a biofilm is and how well it presents a safe haven for pathogens, while factorizing unreported and reported water-related diseases....

  pdf225p 951628473 07-05-2012 45 17   Download

 • The Third Edition of this classic reference provides readers with concise, up-to-the-moment coverage of the role of microorganisms in water and wastewater treatment. By providing a solid foundation in microbiology, microbial growth, metabolism, and nutrient cycling, the text gives readers the tools they need to make critical decisions that affect public health, as well as the practical aspects of treatment, disinfection, water distribution, bioremediation, and water and wastewater reuse.

  pdf765p vunangnhat 21-04-2015 25 12   Download

 • Đánh giá rủi ro đã trở nên ngày càng quan trọng đối với y tế công cộng trong những năm gần đây. Thật vậy, yêu cầu đánh giá chính thức của nguy cơ để cung cấp nước từ cryptosporidiosis gần đây đã được ghi nhận trong Luật của Anh. 1 Khi người ta xem xét nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ sự hình thành màng sinh học, có rất ít nguồn trực tiếp bằng chứng. Do đó, người ta phải sử dụng một hoặc nhiều hơn của các mô hình khác nhau của rủi ro đánh giá.

  pdf8p gaucon_ngoan 27-12-2011 24 8   Download

 • Beer has been a popular beverage for thousands of years and brewing is often described as the oldest biotechnological process. Over the years the brewmaster’s art has been supplemented by vast increases in our knowledge of the chemistry and biochemistry both of the ingredients and of the changes taking place to those ingredients during brewing. Together these contribute to give the products we recognise today - a wide range of different but consistently high quality beer types.

  pdf156p cronus75 14-01-2013 32 8   Download

 • Sự hiện diện của màng sinh học trong nước uống đã được rõ ràng từ năm 1930 với báo cáo vấn đề về sự tồn tại của tái sinh vi khuẩn coli . 1,2 Một 7 năm trôi qua cho đến khi nghiên cứu xác nhận rằng vi khuẩn có khả năng nhân trên các bức tường của đường ống phân phối nước.

  pdf18p gaucon_ngoan 27-12-2011 35 5   Download

 • Việc đánh giá rủi ro trong quần thể người phụ thuộc rất nhiều vào khoa học về dịch tễ học. Dịch tễ học là chi nhánh của thuốc bao gồm các nghiên cứu của tỷ lệ mắc và lây truyền bệnh trong dân số. Do đó, trọng tâm của nghiên cứu là nhóm người chứ không phải là cá nhân. Có, như được nêu ra, không có dịch tễ học các nghiên cứu đã đặc biệt điều tra tầm quan trọng sức khỏe cộng đồng của các màng sinh học trong các hệ thống nước uống....

  pdf13p gaucon_ngoan 27-12-2011 23 4   Download

 • Màng sinh học đã được trích dẫn trong các tài liệu cho một số năm, thường được xác định như, "các tế bào di động tại substratum một và thường xuyên được nhúng trong một polymer hữu cơ ma trận nguồn gốc vi khuẩn ". 1,2 Trong khi định nghĩa này của một màng sinh học là chấp nhận được miêu tả như mô hình màng sinh học được thừa nhận, phân loại lại nhẹ đã diễn ra.

  pdf24p gaucon_ngoan 27-12-2011 19 4   Download

 • Nước uống có chất lượng tốt là một điều cần thiết trong việc giảm tỷ lệ mắc đường nước dịch bệnh, và ngăn ngừa sự suy thoái của y tế công cộng. phát triển trong nước thực hành điều trị đã được tối quan trọng trong việc giảm các tỷ lệ mắc, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

  pdf52p gaucon_ngoan 27-12-2011 26 4   Download

 • Tính sẵn có đã sẵn sàng nước uống được thực hiện cho các cấp của hầu hết mọi người trong Phương Tây thế giới. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy trong suốt cuốn sách này, nhu cầu khai thác nước hiệu quả, điều trị, và phân phối vẫn là tuyệt vời như nó bao giờ được. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, uống nước cũng phải được tự do tác nhân gây bệnh và Hoá chất độc. Nó cũng phải được dễ chịu để hương vị và có ngoại hình đẹp con người tiêu thụ.

  pdf22p gaucon_ngoan 27-12-2011 26 3   Download

 • Kể từ khi John Snow đã chứng minh rằng nước uống có thể truyền bệnh dịch tả, nhiều bệnh đã được chứng minh là lây lan qua nước. Ước tính khác nhau về thực tế tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh đường nước. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng mỗi 8 giây, một đứa trẻ chết vì một căn bệnh liên quan đến nước và mỗi năm hơn 5 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến uống rượu không an toàn nước hoặc vệ sinh không đầy đủ. 1 Bảng 3.

  pdf12p gaucon_ngoan 27-12-2011 22 3   Download

 • Cung cấp một nguồn cung cấp nước an toàn là điều cần thiết cho sức khỏe con người. Có một nhu cầu cơ bản nước về chất lượng và số lượng đủ để nó không chỉ duy trì cuộc sống, còn cho phép sự phát triển kinh tế và xã hội tiếp tục. Nước đang được sử dụng trong tăng số lượng.

  pdf11p gaucon_ngoan 27-12-2011 26 3   Download

 • Trên một nước cơ sở thường xuyên lấy mẫu từ các hệ thống nước sạch được đánh giá tổng số khả thi và, tùy thuộc vào tình hình, vi khuẩn cụ thể, động vật nguyên sinh và nấm.

  pdf16p gaucon_ngoan 27-12-2011 25 3   Download

 • Khử trùng được sử dụng trong các quá trình xử lý nước uống để làm giảm tác nhân gây bệnh đến một mức độ chấp nhận được và do đó ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe công cộng. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học đang gia tăng, cho thấy rằng việc tiếp xúc với hóa chất sản phẩm hình thành trong quá trình khử trùng có thể được liên kết với các hiệu ứng có hại cho sức khỏe.

  pdf22p gaucon_ngoan 27-12-2011 29 3   Download

 • This publication describes the processes involved in the design, installation, and maintenance of modern plumbing systems. It recommends a number of plumbing system design and installation specifications that have demonstrated their validity from years of experience. It also examines the microbiological, chemical, physical and financial risks associated with plumbing, and outlines the major risk management strategies that are used in the plumbing industry. The book also emphasizes the importance of measures to conserve supplies of clean water.

  pdf139p crius75 07-01-2013 21 2   Download

 • Fermentation and the use of micro-organisms is one of the most important aspects of food processing, an industry worth billions of US dollars world-wide. From beer and wine to yoghurt and bread, it is the common denominator between many of our foodstuffs. In his engaging style Professor Charles Bamforth covers all known food applications of fermentation.

  pdf232p quannguyenhai 13-04-2012 312 76   Download

 • This book stems from the author’s experience with a variety of problems on the fate, distribution, and toxicity of organic compounds in the aquatic environment. It became increasingly clear that the procedures for investigating these problems crossed the traditional boundaries of organic and analytical chemistry, microbiology, and biology, and after many years this resulted in the idea of selecting the relevant aspects of these and writing the present book

  pdf873p 951864273 11-05-2012 65 33   Download

 • Food safety and foodborne diseases are topics of global concern. Food safety encompasses many areas, including pesticide and antibiotic residues, the presence of mycotoxins and foodborne pathogens, and all aspects of food production and preparation. Many issues associated with these topics are common to all countries. Decisions must be made by each nation to determine priority areas that should be addressed to ensure the health of its citizens.

  pdf138p tom_123 14-11-2012 40 16   Download

 • The previous editions of this book have never looked very much like their predecessors, and this fourth edition is no exception. Due to the accumulation of new findings during the seven years that has passed since the previous update, practically all chapters are either completely rewritten or are totally new. We (the editors) and the contributors have strived to reach a proper balance between the well-established “eternal truths” and the novel and even controversial findings.

  pdf779p hoangnh76 04-07-2013 39 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản