Microsoft NET

Xem 1-20 trên 1075 kết quả Microsoft NET
 • The Microsoft .NET Framework introduces many new concepts, technologies, and terms. My goal in this chapter is to give you an overview of how the .NET Framework is architected, introduce you to some of the new technologies the framework includes, and define many of the terms you’ll be seeing when you start using it. I’ll also take you through the process of building your source code into an application or a set of redistributable components (types) and then explain how these components execute....

  pdf1p doxuan 03-08-2009 603 311   Download

 • Windows Form Microsoft .NET Framework chứa một tập phong phú các lớp dùng để tạo các ứng dụng dựa-trên-Windows truyền thống trong không gian tên System.Windows. Forms.

  pdf6p dauhutuongot 22-07-2010 226 120   Download

 • Microsoft.Net Framework là nền tảng công nghệ phát triển phần mềm do hãng phần mềm số một thế giới - Microsoft - nghiên cứu phát triển nhắm đến mục tiêu cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người, ở bất kì đâu và trên bất cứ thiết bị nào. Bằng việc cung cấp các công cụ phát triển phần mềm phong phú và trực quan (Visual Studio.

  pdf174p shoptinhoc 31-05-2011 205 105   Download

 • Lập trình Mạng Microsoft .NET Framework bao gồm một tập các lớp dùng để lập trình mạng thuộc hai không gian tên: System.Net và System.Net.Sockets

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 198 99   Download

 • This training kit is designed for developers who plan to take the Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Exam 70-502, as well as for developers who need to know how to develop Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF)–based applications using Microsoft .NET Framework 3.5. We assume that before using this training kit, you already have a working knowledge of Windows, Microsoft Visual Basic or C# (or both), and Extensible Application Markup Language (XAML).

  pdf553p chemchethet 12-05-2010 220 101   Download

 • Bài 1 Microsoft .NET Framework Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2 Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files: • • • • EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folder trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) . Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một harddisk (eg: E:\CD ).

  pdf17p nuoiheocuoivo 04-05-2010 204 80   Download

 • Microsoft .NET Framework hỗ trợ hai mô hình lập trình phân tán cấp cao là Remoting và dịch vụ Web XML. Mặc dù cả hai công nghệ này có nhiều điểm tương đồng

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 134 78   Download

 • Cơ sở dữ liệu Trong Microsoft .NET Framework, việc truy xuất đến các loại data-source (nguồn dữ liệu) được cho phép thông qua một nhóm các lớp có tên là Microsoft ADO.NET.

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 173 77   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình microsoft .net (c#) professional programming for real life', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf123p quanmabu10 20-11-2012 138 59   Download

 • Tham khảo sách 'programming the microsoft® .net framework with visual basic® .net (prerelease)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf560p maiphuong 11-08-2009 110 44   Download

 • Microsoft .NET · · · · · · · Tổng quan Kiến trúc .NET Framework Common Language Runtime (CLR) Thư viện .NET Framework Phát triển ứng dụng client

  pdf7p suadaunanh 21-07-2010 73 16   Download

 • Nhằm trang bị cho người học các kiến thức về: Nền tảng Microsoft .NET Trình biên dịch và MSIL. Lý do và lịch sử về sự ra đời của ngôn ngữ C#.

  ppt10p tamblla1984 28-07-2010 82 15   Download

 • Sự hoà hợp với môi trường Windows Microsoft .NET Framework được thiết kế sao cho có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, nâng cao tính khả chuyển của mã lệnh (code mobility) và đơn giản hóa việc tích hợp xuyên-nền (cross-platform integration).

  pdf10p dauhutuongot 22-07-2010 86 12   Download

 • Khả năng liên tác và mã lệnh không được quản lý Microsoft .NET Framework là một nền cực kỳ cao vọng, là sự kết hợp của một ngôn ngữ mới (C#), một bộ thực thi được-quản-lý (CLR)

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 53 7   Download

 • Other Microsoft .NET resources from O’Reilly Related titles C# 3.0 in a Nutshell C# 3.0 Cookbook Head First C# Head First Design Patterns Learning C# 2005 Programming C# 3.0 .NET Books Resource Center dotnet.oreilly.com is a complete catalog of O’Reilly’s books on .NET and related technologies, including sample chapters and code examples. ONDotnet.com provides independent coverage of fundamental, interoperable, and emerging Microsoft .NET programming and web services technologies.

  pdf316p caucaphung 01-02-2013 32 5   Download

 • Grasp the basic concepts that drive all Microsoft® .NET-based languages—and prepare yourself to learn .NET programming. If you have absolutely no previous experience, no problem—simply start here! This ebook provides the foundation for all other .NET programming language books in the Start Here! series. You’ll explore programming concepts and techniques with clear explanations, easy-to-follow examples, and exercises. It’s the perfect reference for understanding how computer programs work....

  pdf265p stingdau_123 18-01-2013 24 4   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 9 của Hồ Hoàn Kiếm trình bày về lập trình cơ sở dữ liệu; giới thiệu về ADO.Net; mô hình chuyển đổi giữa ADO và ADO.NET; các loại .NET Data Provider; mô hình ADO .NET Object; ADO.NET and XML.

  ppt11p cocacola_09 27-11-2015 21 3   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 1 của Hồ Hoàn Kiếm giới thiệu tới các bạn những nội dung của môn học. Bên cạnh đó, bài giảng trình bày về Microsoft.NET; Microsoft .NET Framework Architecture; các đặc điểm của Visual Studio .NET; thực thi một chương trình .Net;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt19p cocacola_09 27-11-2015 18 1   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 2 do Hồ Hoàn Kiếm biên soạn bao gồm những nội dung về lập trình hướng đối trượng trong C#; Namespace; lớp và đối tượng; các thành phần trong lớp; Constructors trong C#; Static Constructor; Private Constructor; Destructors trong C#; Overloading Methods.

  ppt16p cocacola_09 27-11-2015 19 2   Download

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft® .NET: Bài 4 của Hồ Hoàn Kiếm sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Overloading Methods; kiểu Structs; Properties; Indexer. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt20p cocacola_09 27-11-2015 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản