Microsoft’s visual studio.net

Xem 1-20 trên 141 kết quả Microsoft’s visual studio.net
 • Bài 1 Microsoft .NET Framework Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2 Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files: • • • • EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folder trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) . Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một harddisk (eg: E:\CD ).

  pdf17p nuoiheocuoivo 04-05-2010 203 80   Download

 • develop and implement Windows-based applications by using Windows Forms and the Microsoft .NET Framework. This exam counts as a core credit toward the new MCAD (Microsoft Certified Application Developer) certification as well as a core credit toward the MCSD .NET certification. This book is not intended to teach new material. Instead it assumes that you have a solid foundation of knowledge but can use a refresher on important concepts as well as a guide to exam topics and objectives.

  pdf467p itvovantien 13-06-2012 91 34   Download

 • Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2 Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files: • • • • EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folder trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) . Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một harddisk (eg: E:\CD ).

  pdf17p nuoiheocuoivo 07-05-2010 124 16   Download

 • The addition of Crystal Reports 9.0 to Visual Studio .NET 2003 offers developers a reporting tool that allows you to turn almost any data into interactive, dynamic content through portals, wireless devices, and Microsoft Office documents. This code-intensive guide takes you step by step through developing reports and incorporating them into applications.

  pdf386p bookstore_1 10-01-2013 53 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập microsoft visual studio.net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p ngoc_phieu_van 28-08-2011 49 9   Download

 • Các Bài tập Microsoft Visual Studio.Net

  pdf0p nguyen5 18-11-2009 563 264   Download

 • Bài 1. Xây dựng ứng dụng web đơn giản với Microsoft Visual Studio 2005 và ASP.NET - Làm quen với môi trường Microsoft Visual Studio .NET 2005 Xây dựng ứng dụng web đơn giản WebCalculator o Tạo Project WebApplication o Thiết kế giao diện WebForm o Viết mã lệnh xử lý đơn giản o Chạy, Debug và sửa lỗi chương trình.

  pdf9p vitconsieuquay 18-08-2011 418 124   Download

 • Các chương trình được sử dụng để giải quyết các vấn đề và thực hiện các loại viết như trò chơi đa phương tiện thú vị sử dụng quản lý DirectX 9.0 và lập trình với NET Visual Basic Everett, phiên bản mới nhất của Visual Studio của Microsoft..

  pdf106p quocnamdhnl 05-11-2010 267 123   Download

 • Visual Basic.NET là một công cụ lập trình hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET trong bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2005. Để hiểu hơn về công cụ lập trình này mời các bạn tham khảo cuốn sách Tự học Visual Basic.NET một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu do Đậu Quang Tuấn biên soạn sau đây.

  pdf404p muaxuan102 26-02-2013 251 128   Download

 • Microsoft.Net Framework là nền tảng công nghệ phát triển phần mềm do hãng phần mềm số một thế giới - Microsoft - nghiên cứu phát triển nhắm đến mục tiêu cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người, ở bất kì đâu và trên bất cứ thiết bị nào. Bằng việc cung cấp các công cụ phát triển phần mềm phong phú và trực quan (Visual Studio.

  pdf174p shoptinhoc 31-05-2011 198 102   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu mà bạn sẽ thấy nhiều lần trong suốt cuốn sách này. Các ứng dụng điều khiển được xác định mã bộ xương lớp để có chương trình tên. Trong thực tế bạn có thể đặt tên cho bất cứ điều gì lớp bạn muốn. Dù tên bạn chọn nên có ý nghĩa cho mục đích của lớp.

  pdf8p yukogaru7 24-10-2010 144 65   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Chỉ cần gõ vào tên lớp trong lĩnh vực và nhấn ENTER. Các carat sẽ xác định vị trí vào bên trong các khối lớp. Bây giờ bạn biết làm thế nào để tạo ra các lớp học, bạn sẽ cần phải biết làm thế nào để thêm thành viên, bắt đầu với các phương pháp.

  pdf10p yukogaru7 24-10-2010 117 46   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Nếu bạn đã được làm việc trên các mã của bạn và muốn cập nhật các cuộc gọi cấp bậc cửa sổ, hãy nhấp vào Refresh. Mỗi khi bạn xem các cuộc gọi cấp bậc, các sản phẩm được chọn sẽ được thêm vào danh sách. Bạn có thể sử dụng nút Remove Root xoá một mục từ danh sách.

  pdf9p yukogaru7 24-10-2010 106 38   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Thông thường, bạn không muốn triển khai các thư mục App_Data bởi vì nó có thể giữ một tập tin cơ sở dữ liệu là rất lớn và sẽ làm chậm ứng dụng của bạn đáng kể. Tất nhiên, nếu bạn có cài đặt SQL Server Express tại địa điểm triển khai và cần có cơ sở dữ liệu App_Data được triển khai, kiểm tra hộp này bao gồm các cơ sở dữ liệu trong triển khai...

  pdf15p yukogaru7 24-10-2010 116 38   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Chú ý rằng lớp trong mã này được đặt tên NewOrder, minh họa cho một cửa sổ chỉ là một lớp. Như bạn biết, bạn có thể khởi tạo các lớp học và gọi phương pháp của họ, đó là kỹ thuật bạn sẽ sử dụng để mở cửa sổ từ các xử lý sự kiện NewOrder_Click trong code-behind của cửa sổ MainWindow.

  pdf14p yukogaru7 24-10-2010 109 34   Download

 • Tham khảo sách 'microsoft visual basic 2010 step by step', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf576p trasua_123 02-01-2013 64 34   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: TIP Hướng dẫn của một người mới bắt đầu Bạn có thể thay đổi số cổng VS máy chủ web của bạn. Nếu bạn mở trang thuộc dự án của bạn bằng cách chuột phải bấm vào các dự án trong Solution Explorer và chọn Properties, sau đó chọn tab Web bên trái, theo máy chủ, bạn có thể chỉ định một cổng cụ thể hoặc có những lựa chọn máy chủ Web khác.

  pdf9p yukogaru7 24-10-2010 112 33   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu tùy chọn tìm thấy sau khi nhấp vào nút mũi tên để mở rộng cơ sở dữ liệu Công cụ và sau đó chọn Bảng và cơ sở dữ liệu thiết kế là "Ngăn chặn lưu thay đổi đó có yêu cầu tái tạo bảng." VS sẽ không cho phép bạn lưu một sự thay đổi nước ngoài quan trọng để bàn hiện tại. Tuy nhiên, bằng cách bỏ chọn "Ngăn chặn thay đổi bảng tiết kiệm đó có yêu cầu tái tạo", bạn sẽ có thể lưu thay đổi...

  pdf7p yukogaru7 24-10-2010 107 32   Download

 • Microsoft Visual Studio 2010: A của Hướng dẫn mới bắt đầu Ví dụ 9-5 cho thấy rằng sự kiện Application_Start gọi một phương thức có tên RegisterRoutes, tuyến đường đi qua các tài sản của lớp RouteTable. Các tài sản Tuyến đường là một RouteCollection tĩnh, có nghĩa là chỉ có một bản sao cho toàn bộ ứng dụng, và nó sẽ tổ chức nhiều tuyến đường.

  pdf21p yukogaru7 24-10-2010 82 32   Download

 • Tìm hiểu làm thế nào để chuyển dữ liệu vào các giải pháp với SQL Server 2000, Visual Basic NET,. Và XML. Lấy một nắm bắt cơ bản của SQL Server 2000 truy cập dữ liệu, thao tác dữ liệu, và dữ liệu kỹ thuật lập trình định nghĩa T-SQL, Visual Basic NET ngôn ngữ. Cải tiến, Microsoft Visual Studio NET tích hợp. Môi trường phát triển tiến bộ, và các công nghệ nhà nước-of-the-art của NET framework..

  pdf50p jupyter 31-07-2010 83 27   Download

Đồng bộ tài khoản