Microsoft sqlserver

Xem 1-7 trên 7 kết quả Microsoft sqlserver
 • Tham khảo sách 'quản trị và ứng dụng với microsoft sqlserver', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc240p dowhile13 27-11-2010 93 61   Download

 • Cũng như không có cuốn sách có thể bao quát mọi khía cạnh của SQLServer ở độ sâu lớn, không ai có thể biết mọi thứ về sản phẩm này. Khi tôi muốn bí quyết để bắt đầu với LINQ, dịch vụ môi giới, hoặc MDX, hoặc bất kỳ của hàng chục các chủ đề khác mà cuốn sách của tôi không bao gồm, Paul của cuốn sách là nơi tôi sẽ bắt đầu giáo dục của tôi.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 80 17   Download

 • Giám sát bằng cách sử dụng System Monitor Ngoài việc sử dụng cơ sở dữ liệu Mirroring Monitor, bạn cũng có thể sử dụng System Monitor (trước đây gọi là Performance Monitor) để theo dõi hiệu suất phản ánh cơ sở dữ liệu. Các SQLServer: Cơ sở dữ liệu Mirroring đối tượng cơ sở dữ liệu chứa các bộ đếm hiệu suất phản chiếu.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 47 13   Download

 • CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE) 21.1. Table, Record và Field Nói đến cơ sở dữ liệu, ta lập tức nghĩ đến SQLServer, Access hay Oracle .v.v., những nơi chứa rất nhiều dữ liệu để ta có thể lưu trữ hay lấy chúng ra một cách tiện lợi và nhanh chóng. Hầu hết các chương trình ta viết đều có truy cập cơ sở dữ liệu, và ta dùng nó như một công cụ để làm việc với rất nhiều dữ liệu trong khi tập trung vào việc lập trình phần giao diện với người dùng (người sử dụng). ...

  pdf12p suatuoiconbo 26-07-2011 64 18   Download

 • As you start reading, you’ll notice that several chapters go beyond ADO.NET, focusing more on Microsoft SQL Server 2005. This is because the two are very tightly related. Many of the new features in ADO.NET 2.0 are designed to be used with Microsoft SQL Server 2005, and many of the new features found in SQL 2005 require ADO.NET 2.0 to get the most benefit from …..

  pdf644p trasua_123 29-12-2012 54 7   Download

 • JYTHON 315 Even though web2py runs with Jython out of the box, there is some trickery involved in setting up Jython and in setting up zxJDBC (the Jython database adaptor). Here are the instructions: • Download the file "jython installer-2.5.0.jar" (or 2.5.x) from Jython.org • Install it: 1 java -jar jython_installer-2.5.0.jar • Download and install "zxJDBC.jar" from http://sourceforge.net/projects/zxjdbc/ • Download and install the file "sqlitejdbc-v056.jar" from http://www.zentus.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 46 4   Download

 • Để thấy ảnh hưởng rộng lớn của XML trong ngành Công Nghệ Thông Tin cận đại bạn chỉ cần để ý rằng XML là lý do của sự hiện hữu (raison d'être) của Microsoft .Net. Từ WindowsXP trở đi, bên trong đầy dẫy XML. Microsoft đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào kỹ thuật nầy, và trong tương lai gần đây tất cả phần mềm của Microsoft nếu không dọn nhà (được ported) qua .NET thì ít nhất cũng được .NET Enabled (dùng cho .NET được). Đi song song với .

  pdf6p zues09 08-07-2011 154 80   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản