Microsoft visual c# 2008

Xem 1-20 trên 34 kết quả Microsoft visual c# 2008
 • Microsoft Visual C# is a powerful but simple language aimed primarily at developers creating applications by using the Microsoft .NET Framework. It inherits many of the best features of C++ and Microsoft Visual Basic but few of the inconsistencies and anachronisms, resulting in a cleaner and more logical language. With the advent of C# 2.0 in 2005, several important new features were added to the language, including generics, iterators, and anonymous methods. C# 3.

  pdf673p lqvang02 02-02-2013 69 27   Download

 • .Microsoft Visual C++ Windows Applications by Example Code and Explanation for Real-World MFC C++ Applications Stefan Björnander BIRMINGHAM - MUMBAI .Microsoft Visual C++ Windows Applications by Example Copyright © 2008 Packt Publishing All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews.

  pdf435p tailieuvip13 24-07-2012 132 33   Download

 • C # programmers at any level need to learn about LINQ (Language-Integrated Query), Microsoft’s breakthrough technology for simplifying and unifying data access from any data source. With LINQ you can write more elegant and flexible code, not just to access databases and files but also to manipulate data structures and XML. LINQ for Visual C# 2008 is a short guide to the major features of LINQ. It thoroughly covers LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to DataSet, and LINQ to XML. For instance, you’ll learn to...

  pdf197p dreamlclove 16-08-2009 1039 400   Download

 • Mở đầu: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển hệ thống mạng intranet, internet... Trong các lĩnh vực ngày nay như : thương mại, y tế, giáo dục..., nhu cầu trao đổi thông tin thực sự là cần thiết, giúp cho công việc được triển khai nhanh , chính xác, dễ dàng và tiết kiệm chi phí, thông tin được cập nhật kịp thời.

  pdf502p vietquang 08-04-2013 586 228   Download

 • Ever since Visual Basic was merged into .NET, it’s become the core language for creating business applications with Windows. The latest version, VB 2008, is even more useful — and provides even more incentive for migrating from VB 6. All it lacks is a good book on how to harness its power. Programming Visual Basic 2008 fills the void. Written in a lively and engaging style by a developer who’s grown up with Visual Basic, including both VB 6 and VB .NET, this hands-on guide addresses the core topics of the new VB, from basic to complex, with plenty of...

  pdf782p stingdau_123 18-01-2013 86 25   Download

 • Have access to all aspects of the C# programming language at hand with the C# 2008 Programmer’s Reference, the only comprehensive reference guide for C# programmers. Regardless of your experience with C#, you will appreciate the detailed code samples, which offer a quick and easy way to help you refresh your understanding of important concepts. In this ideal C# resource, you will find an introduction to the .NET Framework, a guide to using Visual Studio 2008, and explanations of classes, objects, types, delegates and events, strings and regular expressions, and threading....

  pdf844p stingdau_123 18-01-2013 28 5   Download

 • www.dbebooks.com - Free Books & magazineswww.it-ebooks.info .www.it-ebooks.info Programmer to Programmer™ Get more out of WROX.com Interact Take an active role online by participating in our P2P forums Chapters on Demand Purchase individual book chapters in pdf format Wrox Online Library Hundreds of our books are available online through Books24x7.com Join the Community Sign up for our free monthly newsletter at newsletter.wrox.

  pdf820p stingdau_123 17-01-2013 74 40   Download

 • Since the release of the Microsoft .NET Framework in July 2000, the C# programming language has gone through a few iterations to its latest version, 3.0. Over the years, the C# language has gained a lot of followers, partly due to its syntax, which is familiar to Java and C programmers. The clear syntax of the language made it easy to learn, and it ’ s a popular choice for beginning programmers. In addition, the C# language is gaining a lot of traction in the Visual Basic camp, especially among VB6 programmers, who needed to move to .NET and did not want to learn a...

  pdf844p hotmoingay3 09-01-2013 35 10   Download

 • thực hiện thêm các mục quá nhiều vào bộ sưu tập, hoặc nếu Danh sách thông qua các nhà xây dựng có chứa quá nhiều mục.Trong chương này, bạn tiếp tục khám phá ngôn ngữ C # bằng cách nhìn vào một vài bit và miếng đã không hoàn toàn phù hợp với những nơi khác. Điều này không phải là để nói rằng những kỹ thuật này không hữu ích - chỉ là

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 24 3   Download

 • Đọc và viết các tập tin được các khía cạnh thiết yếu của nhiều ứng dụng NET. Chương này cho bạn thấy làm thế nào, chạm vào các lớp học chính được sử dụng để tạo, đọc, và viết các tập tin, và các lớp hỗ trợ được sử dụng để thao tác các hệ thống tập tin từ mã C #.

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 20 1   Download

 • Nhấp vào nút / Phòng, và sau đó nhấp vào Tính toán. Các văn bản trong hộp văn bản thay đổi biểu hiện đến 54/13, và 4 giá trị xuất hiện trong hộp văn bản kết quả. Trong cuộc sống thực, 54/13 là 4,153846 định kỳ, nhưng điều này không phải là cuộc sống thực, đây là phân chia số nguyên C # thực hiện,

  pdf67p kimku5 23-10-2011 18 3   Download

 • Cơ sở dữ liệu thực tế Lập trình với Visual C #. NET giải thích rõ ràng những cân nhắc và các ứng dụng trong lập trình cơ sở dữ liệu với Visual C # NET 2008. Và trong việc phát triển cơ sở dữ liệu quan hệ như Microsoft Access, SQL Server, và Oracle Database. Sidestepping cách tiếp cận truyền thống của việc sử dụng khối lượng lớn các mã, Ying Bái sử dụng cả hai thiết kế Công cụ và Wizards Visual Studio.

  pdf50p jupyter 31-07-2010 99 41   Download

 • Trong quá trình cài đặt, chương trình yêu cầu bạn cài thêm 2 thành phần quan trọng là Mirror Display VGA và Microsoft Visual C++ 2008, bạn nên giữ nguyên 2 tùy chọn này bởi chúng sẽ giúp nâng cao hiệu suất máy tính của cả 2 máy tính. Trình điều khiển màn hình cài thêm này không thể thay thế được trình điều khiển màn hình (hoặc card đồ họa) hiện tại, mà sẽ làm việc kết hợp.

  pdf3p bibocumi35 21-03-2013 47 6   Download

 • mà rõ ràng là một cái gì đó mà sẽ không làm việc cho mỗi chuỗi có thể. Nếu, ví dụ, bạn cố gắng chuyển đổi một chuỗi như thế số vào một giá trị gấp đôi bằng cách sử dụng Convert.ToDouble (), sau đó bạn sẽ thấy hộp thoại hiển thị trong hình 5-4 khi bạn thực thi mã.

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 30 5   Download

 • Tài sản mà bạn muốn thay đổi là một trong những thiết lập nâng cao, vì vậy bạn nhấp vào nút Advanced. Trong hộp thoại xuất hiện, cho phép Kiểm tra cho các tùy chọn số học tràn / Van cân, như thể hiện trong Hình 5-3. Theo mặc định, thiết lập này bị vô hiệu hóa, nhưng cho phép nó cung cấp cho các hành vi kiểm tra chi tiết trước đây.

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 27 2   Download

 • Các loại chuyển đổi rõ ràng bạn đã được sử dụng trong rất nhiều các thử ví dụ trong cuốn sách này là một chút khác nhau từ những người bạn đã nhìn thấy cho đến nay trong chương này. Bạn đã được chuyển đổi các giá trị chuỗi thành số bằng cách sử dụng các lệnh như Convert.ToDouble (),

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 28 2   Download

 • Tạo một lớp được gọi là ShortCollection thực hiện IList và bao gồm một bộ sưu tập của các mục có kích thước tối đa. Điều này kích thước tối đa là một số nguyên có thể được cung cấp cho các nhà xây dựng của ShortCollection hoặc mặc định đến 10.

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 31 2   Download

 • Các nhà xây dựng cũng sẽ có thể để có một danh sách ban đầu của các mục thông qua một tham số Danh sách . Lớp nên hoạt động chính xác như Bộ sưu tập nhưng ném một ngoại lệ IndexOutOfRangeException loại nếu một nỗ lực được

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 28 2   Download

 • Mặc dù bạn sẽ không kiểm tra tất cả các lớp học cụ thể, chương này đi vào chiều sâu đủ để cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt đẹp của các khái niệm và nguyên tắc cơ bản. Tập tin có thể là một cách tuyệt vời để lưu trữ dữ liệu giữa các trường hợp ứng dụng của bạn, hoặc họ có thể được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các ứng dụng.

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 28 2   Download

 • Chạy ví dụ này và thử nghiệm với nội dung thay đổi kích thước. Lưu ý thêm lên thứ tự sắp xếp điều khiển, ưu tiên nhiều hơn cho không gian của nó. Bằng cách thu nhỏ cửa sổ, kiểm soát biên giới thứ năm có thể nhanh chóng được hoàn toàn che khuất bởi các điều khiển thêm lên thứ tự sắp xếp.

  pdf132p myngoc9 18-10-2011 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản