Microsoft visual c# 2008

Xem 1-20 trên 34 kết quả Microsoft visual c# 2008
 • Microsoft Visual C# is a powerful but simple language aimed primarily at developers creating applications by using the Microsoft .NET Framework. It inherits many of the best features of C++ and Microsoft Visual Basic but few of the inconsistencies and anachronisms, resulting in a cleaner and more logical language. With the advent of C# 2.0 in 2005, several important new features were added to the language, including generics, iterators, and anonymous methods. C# 3.

  pdf673p lqvang02 02-02-2013 72 27   Download

 • .Microsoft Visual C++ Windows Applications by Example Code and Explanation for Real-World MFC C++ Applications Stefan Björnander BIRMINGHAM - MUMBAI .Microsoft Visual C++ Windows Applications by Example Copyright © 2008 Packt Publishing All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews.

  pdf435p tailieuvip13 24-07-2012 134 34   Download

 • C # programmers at any level need to learn about LINQ (Language-Integrated Query), Microsoft’s breakthrough technology for simplifying and unifying data access from any data source. With LINQ you can write more elegant and flexible code, not just to access databases and files but also to manipulate data structures and XML. LINQ for Visual C# 2008 is a short guide to the major features of LINQ. It thoroughly covers LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to DataSet, and LINQ to XML. For instance, you’ll learn to...

  pdf197p dreamlclove 16-08-2009 1040 400   Download

 • Mở đầu: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển hệ thống mạng intranet, internet... Trong các lĩnh vực ngày nay như : thương mại, y tế, giáo dục..., nhu cầu trao đổi thông tin thực sự là cần thiết, giúp cho công việc được triển khai nhanh , chính xác, dễ dàng và tiết kiệm chi phí, thông tin được cập nhật kịp thời.

  pdf502p vietquang 08-04-2013 608 237   Download

 • Ever since Visual Basic was merged into .NET, it’s become the core language for creating business applications with Windows. The latest version, VB 2008, is even more useful — and provides even more incentive for migrating from VB 6. All it lacks is a good book on how to harness its power. Programming Visual Basic 2008 fills the void. Written in a lively and engaging style by a developer who’s grown up with Visual Basic, including both VB 6 and VB .NET, this hands-on guide addresses the core topics of the new VB, from basic to complex, with plenty of...

  pdf782p stingdau_123 18-01-2013 89 26   Download

 • Have access to all aspects of the C# programming language at hand with the C# 2008 Programmer’s Reference, the only comprehensive reference guide for C# programmers. Regardless of your experience with C#, you will appreciate the detailed code samples, which offer a quick and easy way to help you refresh your understanding of important concepts. In this ideal C# resource, you will find an introduction to the .NET Framework, a guide to using Visual Studio 2008, and explanations of classes, objects, types, delegates and events, strings and regular expressions, and threading....

  pdf844p stingdau_123 18-01-2013 28 5   Download

 • www.dbebooks.com - Free Books & magazineswww.it-ebooks.info .www.it-ebooks.info Programmer to Programmer™ Get more out of WROX.com Interact Take an active role online by participating in our P2P forums Chapters on Demand Purchase individual book chapters in pdf format Wrox Online Library Hundreds of our books are available online through Books24x7.com Join the Community Sign up for our free monthly newsletter at newsletter.wrox.

  pdf820p stingdau_123 17-01-2013 75 40   Download

 • Since the release of the Microsoft .NET Framework in July 2000, the C# programming language has gone through a few iterations to its latest version, 3.0. Over the years, the C# language has gained a lot of followers, partly due to its syntax, which is familiar to Java and C programmers. The clear syntax of the language made it easy to learn, and it ’ s a popular choice for beginning programmers. In addition, the C# language is gaining a lot of traction in the Visual Basic camp, especially among VB6 programmers, who needed to move to .NET and did not want to learn a...

  pdf844p hotmoingay3 09-01-2013 35 10   Download

 • thực hiện thêm các mục quá nhiều vào bộ sưu tập, hoặc nếu Danh sách thông qua các nhà xây dựng có chứa quá nhiều mục.Trong chương này, bạn tiếp tục khám phá ngôn ngữ C # bằng cách nhìn vào một vài bit và miếng đã không hoàn toàn phù hợp với những nơi khác. Điều này không phải là để nói rằng những kỹ thuật này không hữu ích - chỉ là

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 24 3   Download

 • Nhấp vào nút / Phòng, và sau đó nhấp vào Tính toán. Các văn bản trong hộp văn bản thay đổi biểu hiện đến 54/13, và 4 giá trị xuất hiện trong hộp văn bản kết quả. Trong cuộc sống thực, 54/13 là 4,153846 định kỳ, nhưng điều này không phải là cuộc sống thực, đây là phân chia số nguyên C # thực hiện,

  pdf67p kimku5 23-10-2011 20 3   Download

 • Đọc và viết các tập tin được các khía cạnh thiết yếu của nhiều ứng dụng NET. Chương này cho bạn thấy làm thế nào, chạm vào các lớp học chính được sử dụng để tạo, đọc, và viết các tập tin, và các lớp hỗ trợ được sử dụng để thao tác các hệ thống tập tin từ mã C #.

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 22 1   Download

 • Cơ sở dữ liệu thực tế Lập trình với Visual C #. NET giải thích rõ ràng những cân nhắc và các ứng dụng trong lập trình cơ sở dữ liệu với Visual C # NET 2008. Và trong việc phát triển cơ sở dữ liệu quan hệ như Microsoft Access, SQL Server, và Oracle Database. Sidestepping cách tiếp cận truyền thống của việc sử dụng khối lượng lớn các mã, Ying Bái sử dụng cả hai thiết kế Công cụ và Wizards Visual Studio.

  pdf50p jupyter 31-07-2010 102 41   Download

 • Trong quá trình cài đặt, chương trình yêu cầu bạn cài thêm 2 thành phần quan trọng là Mirror Display VGA và Microsoft Visual C++ 2008, bạn nên giữ nguyên 2 tùy chọn này bởi chúng sẽ giúp nâng cao hiệu suất máy tính của cả 2 máy tính. Trình điều khiển màn hình cài thêm này không thể thay thế được trình điều khiển màn hình (hoặc card đồ họa) hiện tại, mà sẽ làm việc kết hợp.

  pdf3p bibocumi35 21-03-2013 49 6   Download

 • mà rõ ràng là một cái gì đó mà sẽ không làm việc cho mỗi chuỗi có thể. Nếu, ví dụ, bạn cố gắng chuyển đổi một chuỗi như thế số vào một giá trị gấp đôi bằng cách sử dụng Convert.ToDouble (), sau đó bạn sẽ thấy hộp thoại hiển thị trong hình 5-4 khi bạn thực thi mã.

  pdf135p myngoc9 18-10-2011 30 5   Download

 • Khai báo một loại đại biểu để tạo ra một trừu tượng của một phương thức. Tạo một thể hiện của một đại biểu để chỉ một phương pháp cụ thể. Gọi một phương thức thông qua một đại biểu. Xác định một biểu thức lambda để xác định mã cho một đại biểu.

  pdf67p kimku5 23-10-2011 18 4   Download

 • Bảng lục NET game Lập trình với DirectX 9,0 Giới thiệu Lời nói đầu Lời nói đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 - Nettrix:... GDI + và Collision Detection - Netterpillars: Artificial Intelligence và Sprites - Quản lý DirectX Những bước đầu tiên: Khái niệm cơ bản Direct3D và DirectX vs

  pdf68p kimku5 23-10-2011 25 3   Download

 • Gõ 13 trong hộp văn bản bên phải của toán hạng. Bây giờ bạn có thể áp dụng bất kỳ của các nhà khai thác các giá trị trong các hộp văn bản. 5. Nhấp vào - Phép trừ nút, và sau đó nhấp vào Tính toán. Các văn bản thay đổi biểu hiện hộp văn bản 54 - 13, và giá trị số 41 xuất hiện trong hộp kết quả, như thể hiện trong hình dưới đây:

  pdf67p kimku5 23-10-2011 23 3   Download

 • và khi bạn chia một số nguyên số nguyên khác, câu trả lời bạn nhận được trở lại là một số nguyên, như được giải thích trước đó. 7. Nhấp vào nút% Phần còn lại, và sau đó nhấp vào Tính toán. Các văn bản trong hộp văn bản thay đổi biểu hiện đến 54 13%, và giá trị 2 sẽ xuất hiện trong hộp văn bản kết quả. Điều này là bởi vì phần còn lại sau khi chia 54 và 13 là 2.

  pdf67p kimku5 23-10-2011 28 3   Download

 • Khi bạn thực hiện một giao diện, bạn phải đảm bảo rằng mỗi phương pháp phù hợp với phương pháp giao diện tương ứng của nó một cách chính xác, theo quy tắc sau đây: tên phương pháp và các loại trả lại phù hợp với chính xác. Bất kỳ các thông số (bao gồm cả ref và bổ từ khóa trong) phù hợp với chính xác.

  pdf67p kimku5 23-10-2011 26 3   Download

 • Các tên phương thức được mở đầu bằng tên của giao diện. Điều này được biết đến như thực hiện giao diện rõ ràng và là một thói quen tốt để tu luyện. Tất cả các phương pháp thực hiện một giao diện phải được công khai. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng thực hiện giao diện rõ ràng, phương pháp không nên có một vòng loại truy cập.

  pdf67p kimku5 23-10-2011 18 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản