» 

Microsoft Visual Foxpro

 • Microsoft visual foxpro 6.0 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Tham khảo bài thuyết trình 'microsoft visual foxpro 6.0 - hệ quản trị cơ sở dữ liệu', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 42p robowonder 11-06-2011 389 160

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft Visual FoxPro) - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu do TS. Đỗ Quang Vinh biên soạn có kết cấu nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về: tổng quan Microsoft Visual FoxPro với một số khái niệm, giới thiệu, phân loại. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung bài giảng cụ thể hơn.

  ppt 78p couple 20-06-2014 8 1

 • Microsoft visual foxpro 6.0 - hệ quản trị cơ sở dữ liệu phần 2

  Visual Foxpro cho phép tổ chức toàn bộ dữ liệu và các xử lý của một ứng dụng trong một file dự án (*.pjx).

  ppt 74p robowonder 11-06-2011 345 140

 • Visual Foxpro - Bài 2

  Tổng quan về visual foxpro I. Cài đặt visual foxpro Công cụ Visual Foxpro 6.0 là một thành phần trong bộ Visual Studio của Microsoft. Do đó cần cài đặt bộ Visual Studio và lựa chọn thành phần Visual Foxpro. [Start menu - Visual Foxpro một thành phần của bộ Visual Studio] Bộ Visual Foxpro 7.0 (8.0, 9.0) được phát triển độc lập do đó có thể cài đặt riêng. Việc cài đặt các công cụ này tương đối đơn giản...

  pdf 3p hoa_maudo 30-08-2011 235 97

 • Visual Foxpro - Bài 11

  Tạo menu và toolbar I. Giới thiệu - Menu và Toolbar là các công cụ tiện lợi, khoa học cho việc tổ chức các chức năng của hệ thống. - Menu, ví dụ menu của Visual Foxpro (hình sau), được dùng để tổ chức các chức năng của Visual Foxpro.

  pdf 8p hoa_maudo 30-08-2011 160 91

 • Visual Foxpro - Bài 3

  Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ I. từ khóa, kí hiệu, LệnH Từ khóa (Key Word): Là các từ mà Visual Foxpro đã sử dụng cho một mục đích nào đó. Và người dùng không được phép đặt tên trùng với từ khóa. Tham khảo tài liệu về tất cả các khóa của Visual Foxpro. Trong Foxpro từ khoá có thể không cần viết đầy đủ mà chỉ cần viêt 4 ký tự đầu của từ khoá đó, ví dụ từ khoá CREATE...

  pdf 6p hoa_maudo 30-08-2011 218 90

 • Visual Foxpro - Bài 7

  lập trình trong Visual Foxpro I. Tạo và chạy một chương trình - Visual Foxpro làm việc ở hai chế độ: o Cửa sổ lệnh - Các lệnh được đưa vào cửa sổ lệnh và thực thi. o Chương trình - Tập các lệnh được thực hiện theo một thứ tự nào đó. - Chương trình trong Visual Foxpro được lưu trong các file có phần mở rộng là PRG.

  pdf 11p hoa_maudo 30-08-2011 163 87

 • Bài 2 - Tổng quan về visual foxpro

  I. Cài đặt visual foxpro Công cụ Visual Foxpro 6.0 là một thành phần trong bộ Visual Studio của Microsoft. Do đó cần cài đặt bộ Visual Studio và lựa chọn thành phần Visual Foxpro. [Start menu - Visual Foxpro một thành phần của bộ Visual Studio] Bộ Visual Foxpro 7.0 (8.0, 9.0) được phát triển độc lập do đó có thể cài đặt riêng

  doc 3p vodanh2011 18-06-2011 276 115

 • Giáo trình: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro

  Cài đặt visual foxpro Công cụ Visual Foxpro 6.0 là một thành phần trong bộ Visual Studio của Microsoft. Do đó cần cài đặt bộ Visual Studio và lựa chọn thành phần Visual Foxpro.

  pdf 120p suthebeo 17-07-2012 210 96

 • Giáo trình Visual Foxpro

  Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. Foxpro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE II PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng Aston- Tate. Khi các công cụ lập trình và các ứng dụng trên môi trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra đời các phiên bản Foxpro 2.6....

  pdf 70p trannhu 05-08-2009 3876 1214

 • Visual Foxpro - Bài 9

  sử dụng các control I. giới thiệu - Các đối tượng điều khiển (Control) được sử dụng trong việc thiết kế giao diện trên Form, Report, Label (Trong bài này chúng ta chỉ xét đến các Control dùng trên FORM). Ví dụ giao diện sau được thiết kế từ FORM và các control.

  pdf 7p hoa_maudo 30-08-2011 241 94

 • Visual Foxpro - Bài 8

  thiết kế form I. Lập trình trên windows - Lập trình trên Windows có nhiều khác biệt so với lập trình trên DOS (như lập trình bằng PASCAL), các điểm khác biệt chính là: Sử dụng nhiều đối tượng trực quan trong thiết kế giao diện; Logic chương trình diễn ra theo sự kiện ...

  pdf 18p hoa_maudo 30-08-2011 130 82

 • Visual Foxpro - Bài 10

  Tạo reports và labels I. Giới thiệu   Report là công cụ dùng để thiết kế các trang in báo cáo. Cấu trúc của report thường được thiết kế theo một trong các dạng sau: 1. Dạng cột (Column report): Mỗi Field là một cột và mỗi Record nằm trên 1 dòng, như danh sách lớp; bảng điểm.

  pdf 13p hoa_maudo 30-08-2011 168 78

 • Visual Foxpro - Bài 6

  Tạo queries và views I. Thiết lập quan hệ giữa các bảng Trên thực tế, các bảng của CSDL thường có quan hệ nào đó với nhau. Mối quan hệ giữa các bảng có thể thiết lập qua lệnh (Lệnh SET RELATION - xem bài 5) - mối quan hệ tạm thời , hoặc trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu - mối quan hệ bền vững. Trong phần này chúng ta chỉ xét mối quan hệ bền vững. Để đặt quan hệ giữa các...

  pdf 13p hoa_maudo 30-08-2011 187 75

 • Visual Foxpro - Bài 4

  thiết kế database và tables I. Giới thiệu Bảng dữ liệu (gọi tắt là bảng) là nơi lưu trữ dữ liệu và nó đóng một vai trò quan trọng trong các bài toán quản lý. Xuất phát từ việc phân tích yêu cầu, các mẫu biểu của bài toán để từ đó đưa ra cấu trúc các bảng sao cho phù hợp, đáp ứng các yêu cầu đặt ra là một công việc khá phức tạp, đòi hỏi phảI có kiến thức và kinh nghiệm...

  pdf 8p hoa_maudo 30-08-2011 147 75

 • Visual Foxpro - Bài 5

  Làm việc với bảng và bản ghi I. Làm việc với bảng Tạo bảng Lệnh: CREATE TABLE (FieldName1 Ftype1(width1) [, ...]) (xem bài 4) CREATE [TableName] (Tương tự lệnh CREATE TABLE) Mở một bảng đã có Lệnh: USE [ALIAS ] [EXCLUSIVE] Trong đó TableName là tên bảng cần mở hoặc khi không nhớ có thể dùng dấu ? để mở hộp thoại Open File; tùy chọn ALIAS cho phép đặt tên “vùng” làm việc với tên là , khi không co...

  pdf 19p hoa_maudo 30-08-2011 148 72

 • Visual Foxpro - Bài 1

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) là một hệ thống phần mềm máy tính được thiết kế chuyên biệt cho bài toán quản lý. Mô hình dữ liệu của các hệ quản trị csdl là mô hình quan hệ. - Hệ quản trị csdl cung cấp 2 tính năng chính sau: 1- Lưu trữ, quản lý dữ liệu 2- Công cụ truy cập, khai thác dữ liệu - Các Hệ quản trị csdl thường dùng hiện nay:

  pdf 13p hoa_maudo 30-08-2011 135 61

 • Bài giảng Visual FoxPro

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) là một hệ thống phần mềm máy tính được thiết kế chuyên biệt cho bài toán quản lý. Mô hình dữ liệu của các hệ quản trị csdl là mô hình quan hệ.SQL Server: Phát triển bởi Microsoft; là hệ CSDL dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn; Khả năng đáp ứng trên mạng cao; Đảm bảo tính an toàn, bảo mật. • Oracle: Phát triển bởi Oracle; là...

  pdf 102p tailieuvip13 24-07-2012 96 44

 • 1001 Things You Wanted To Know About Visual FoxPro phần 8

  1001 Những điều bạn muốn biết về Visual FoxPro Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. FoxPro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Khi các công cụ lập trình và các ứng dụng trên môi trường Windows ngày nhiều thì Microsoft cho ra đời các phiên bản...

  pdf 47p lovecafe1 26-08-2011 53 22

 • 1001 Things You Wanted To Know About Visual FoxPro phần 5

  Visual Foxpro là sản phẩm của hãng Microsoft, được kế thừa từ Foxpro for Windows, là một trong những công cụ tiện lợi để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực quản lý cho những người chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

  pdf 49p lovecafe1 26-08-2011 33 15

 • + Xem thêm 23 Microsoft Visual Foxpro khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản