Miền giá trị dữ liệu

Xem 1-20 trên 98 kết quả Miền giá trị dữ liệu
 • Microsoft SQL Server cung cấp một đối tượng có tính năng hoạt động gần giống như CHECK constraint, đối tượng này dùng để kiểm tra giá trị dữ liệu của các cột bên trong bảng phải thỏa một điều kiện nào đó khi dữ liệu bị sửa đổi hoặc thêm vào. Đó chính là đối tượng rules, tạm dịch là quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu.

  doc10p longandquynh 02-11-2012 115 13   Download

 • Cũng giống như kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa hoặc quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu, giá trị mặc định thường được sử dụng cho các cơ sở dữ liệu lớn nhằm đảm bảo tính nhất quán về dữ liệu của các cột trong bảng. Ví dụ : Trong một cơ sở dữ liệu gồmc ó các bảng : khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên. Trong mỗi bảng lại có cột website (công ty hoặc cá nhân) dùng để lưu địa chỉ trang web của các khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.

  doc8p longandquynh 02-11-2012 73 3   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quá trình thiết kế CSDL, quan hệ (Relation), thuộc tính (Attribute), lược đồ (relation schema), kiểu dữ liệu và miền giá trị (Domain),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf37p doinhugiobay_17 01-03-2016 10 1   Download

 • Chuyên đề trình bày các phương pháp tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số như: dùng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, phương pháp chiều biến thiên hàm số. Ở phần kiến thức cơ bản, ngoài lý thuyết, sẽ có các dạng bài tập về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số; các phương pháp miền giá trị hàm số, phương pháp chiều biến thiên với những ví dụ cụ thể....

  pdf72p huynhphuoc 21-02-2010 4126 1287   Download

 • Nội dung chương 3 trình bày về các vấn đề sau: Các khái niệm về mô hình dữ liệu quan hệ: Mô hình dữ liệu quan hệ, Các khái niệm, Định nghĩa toán học của quan hệ, Đặc trưng của quan hệ. Các ràng buộc toàn vẹn: Ràng buộc miền giá trị, Ràng buộc toàn vẹn thực thể, Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.

  ppt25p leethong 22-09-2010 465 126   Download

 • Giới thiệu Do tiến sĩ E. F.

  pdf40p biodoc 20-09-2011 156 60   Download

 • Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Mô hình dữ liệu quan hệ có nội dung khái quát trình bày về: các khái niệm của mô hình quan hệ, một số khái niệm về khóa, các đặc trưng của quan hệ, chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf0p lhx113 29-04-2014 72 25   Download

 • Ngôn ngữ tân từ là ngôn ngữ truy vấn hình thức do Codd đề nghị (1972-1973) được Lacroit, Proix và Ullman phát triển, cài đặt trong một số ngôn ngữ như QBE, ALPHA. Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 6 : Ngôn ngữ tân từ dưới đây giúp bạn nắm rõ hơn về cú pháp; các định nghĩa; diễn giải của một công thức; quy tắc lượng giá công thức và ngôn ngữ tân từ có biến là n bộ; ngôn ngữ tân từ có biến là miền giá trị. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf25p minhminhquangtri32 07-07-2014 30 7   Download

 • Bổ sung thêm các thuộc tính khóa nếu cần, nhất là khi quan. hệ có nhiều thuộc tính khóa..5. Xác định chi tiết các miền giá trị cho các thuộc tính, từ đó. xác định kiểu dữ liệu cho chúng. Lập bảng mô tả chi tiết. các kiểu dữ liệu của từng thuộc tính cho từng quan hệ.

  ppt11p nguyenngocyen2729 28-08-2013 45 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Xác định ràng buộc toàn vẹn gồm có 3 nội dung chính, đó là: Qui tắc xác định các loại ràng buộc, xác định ràng buộc có bối cảnh 1 quan hệ, xác định ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ.

  pdf34p namthangtinhlang_01 03-11-2015 27 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 6 trang bị cho người học những hiểu biết về ngôn ngữ tân từ. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Cú pháp, các định nghĩa, diễn giải của một công thức, quy tắc lượng giá công thức, ngôn ngữ tân từ có biến là n bộ, ngôn ngữ tân từ có biến là miền giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p youcanletgo_03 14-01-2016 13 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh trên một quan hệ, ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh trên nhiều quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_17 01-03-2016 13 1   Download

 • Đề cương học phần: Cơ sở dữ liệu giúp sinh viên nắm vững những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các loại mô hình dữ liệu như mô hình thực thể kết hợp, mô hình dữ liệu quan hệ; giúp sinh viên nắm vững những khái niệm liên quan trong một cơ sở dữ liệu quan hệ: Quan hệ, thuộc tính, miền giá trị, bộ, lược đồ quan hệ, thể hiện của quan hệ, khóa, siêu khóa, khóa chính, khóa ngoại;...

  pdf7p anh0510 17-03-2016 19 1   Download

 • Một thực thể là một đối tượng của thế giới thực. Thực thể được mô tả bởi một tập các thuộc tính, Tập hợp các thực thể giống nhau tạo thành 1 tập thực thể, Tất cả các thực thể nằm trong tập thực thể có cùng tập thuộc tính, Mỗi thực thể đều được phân biệt bởi một thuộc tính khóa, Mỗi thuộc tính đều có miền giá trị tương ứng với nó

  ppt41p dragon25 01-12-2009 306 95   Download

 • Ngôn ngữ tân từ là ngôn ngữ truy vấn hình thức do Codd đề nghị (1972-1973) được Lacroit, Proix và Ullman phát triển, cài đặt trong một số ngôn ngữ như QBE, ALPHA...Biến: dùng chữ thường ở cuối bộ ký tự: x,y,z,t,s…•Hằng: dùng chữ thường ở đầu bộ ký tự: a,b,c,…•Hàm: là một ánh xạ từ một miền giá trị vào tập hợp gồm 2 giá trị: đúng hoặc sai.

  pdf26p hoangdetho 11-01-2012 70 23   Download

 • Kiểm địnhQuy trình kiểm định •B1: Đặt hai giả thiết thống kê: H0 và H1 (quy tắt đặt giả thiết???) •B2: Tìm giá trị tới hạn •B3: Xác định miền bác bỏ H0 •B4: Ra quyết định (Nguyên tắt ra quyết định)

  pdf61p tom0505 08-10-2013 56 13   Download

 • Việc thực hiện đầu tư "Ứng dụng đổi mới công nghệ phát triển bò vàng Ninh Thuận thành hàng hóa theo chuỗi giá trị" sẽ góp phần đáng kể trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương. Bên cạnh đó, chăn nuôi bò cũng đã cung ứng nguồn nguyên liệu thịt và sữa tươi quan trọng, đáp ứng yêu cầu thị trường tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

  doc91p ctymoitruongtnx 15-03-2016 48 22   Download

 • Sing Li, Tư vấn, tác giả, Wrox Press Tóm tắt: Để tạo, thử nghiệm và triển khai nhanh chóng một ứng dụng trên nền Web hoặc dịch vụ Web, bạn cần có một cơ sở dữ liệu quan hệ đã kiểm chứng, một máy chủ ứng dụng web tuân thủ các chuẩn và một IDE linh hoạt. Lý tưởng là tất cả các gói phần mềm ấy đã được kiểm nghiệm trong sử dụng thực tế, dễ có được, dễ sử dụng, và tích hợp tốt với nhau. Hướng dẫn này cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng...

  pdf86p hoa_kimngan 13-09-2011 39 5   Download

 • Dữ liệu là thông tin được mã hóa trong máy tính, dữ liệu trong mỗi ngôn ngữ lập trình chỉ có một số kiểu chuẩn nhất định mặc dù thông tin rất đa dạng. Mỗi kiểu dữ liệu được dặc trưng bởi tên kiểu, miền giá trị, kích thước trong bộ nhớ, các phép toán, các hàm sử dụng chúng.

  pdf7p paradise4 12-12-2011 44 4   Download

 • Mỗi vùng miền đều có những đặc trưng riêng biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội. Vì vậy, trong tiến trình đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất cần phải căn cứ vào nguồn cơ sở dữ liệu của từng vùng để có thể bố trí và phân bổ đất đai đai và cây trồng hợp lí, Vì vậy, việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lí (GIS) và một số phần mềm ứng dụng khác để xây dựng cơ sở dữ liệu cho đơn vị hành chính cấp xã là rất cần......

  pdf12p phalinh17 11-08-2011 143 69   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản