Miễn thị thực cho người ngoại giao

Xem 1-20 trên 31 kết quả Miễn thị thực cho người ngoại giao
 • Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước I-Xra-en về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 46 2   Download

 • Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa Mô-dăm-bích do chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa Mô-dăm-bích ban hành

  pdf3p lawqds1 09-12-2009 59 6   Download

 • Quyết định 997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 66 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hiệp định số 48/2007/sl-lpqt về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa đô-mi-ni-ca-na do bộ ngoại giao ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 38 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hiệp định số 47/2007/sl-lpqt về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa ê-cu-a-đo do bộ ngoại giao ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawvhxh7 16-11-2009 38 2   Download

 • Hiệp định số 08/2005/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ V­ương quốc Ma-rốc

  pdf3p lawqds2 09-12-2009 57 2   Download

 • Nghị quyết số về việc phê duyệt "hiệp định giữa chính phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ cộng hòa liên bang đức về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao"

  pdf3p huongruoutinhnong123 25-03-2014 12 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC ĐA DÂN TỘC BÔ-LI-VI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

  pdf1p caytudang 20-04-2013 232 142   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

  pdf1p caytudang 20-04-2013 252 114   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CÔ-XTA RI-CA VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

  pdf1p bupbebagsu 16-01-2013 18 1   Download

 • Hiệp định số 47/2007/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ê-cu-a-đo do Bộ Ngoại giao ban hành

  pdf3p lawdvpl1 10-11-2009 67 9   Download

 • Hiệp định số 48/2007/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na do Bộ Ngoại giao ban hành

  pdf3p lawdvpl1 10-11-2009 65 9   Download

 • Hiệp định số 06/2009/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tuy-ni-di ban hành

  pdf3p lawqds1 09-12-2009 45 6   Download

 • Quyết định số 76/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawqds1 09-12-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 08/2003/QĐ-BNG về việc ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch và kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 75 3   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 581/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XLÔ-VEN-NI-A VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VÀ HỘ CHIẾU CÔNG VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...

  pdf2p bunbohue1810 19-06-2010 98 3   Download

 • Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước I-Xra-en về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

  pdf1p 1huutri 06-08-2009 39 2   Download

 • Quyết định 997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

  pdf1p 1huutri 06-08-2009 72 2   Download

 • Quyết định số 997/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawqds1 09-12-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 996/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước I-Xra-en về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawqds1 09-12-2009 40 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản