Miễn thuế hàng đầu tư

Xem 1-20 trên 27 kết quả Miễn thuế hàng đầu tư
 • Công văn 5158/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn thuế hàng đầu tư

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 27 2   Download

 • Công văn 1189/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục miễn thuế hàng đầu tư nước ngoài

  pdf1p hueman 16-08-2009 29 1   Download

 • Công văn 7221/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

  doc1p crispy 07-08-2009 104 10   Download

 • Công văn 7220/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

  doc1p crispy 07-08-2009 120 10   Download

 • Công văn 4403/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 4960/VPCP-QHQT ngày 22/07/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế cho lô hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mua tặng cho phía Campuchia

  pdf1p crispy 07-08-2009 53 3   Download

 • Thuyết trình: Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp trình bày về công ty và thuế thu nhập doanh nghiệp, phạm vi ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp, tác động đến đầu tư, lựa chọn tài trợ, cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp.

  pdf51p thin_12 25-07-2014 126 40   Download

 • Hoạt động của Ngân hành phát triển không vì mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Ngâ n hàng phát triển được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

  pdf37p chopchop1122 19-03-2013 103 27   Download

 • Thông tư 148/2013/TT- BTC hướng dẫn Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

  pdf22p thanhthienhoang23 13-05-2014 11 0   Download

 • Trình tự thực hiện: + Tại Tờ khai thuế cước của kỳ tính thuế đầu tiên của năm, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cho cơ quan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định (theo hướng dẫn tại điểm 7 của Biểu mẫu này). + Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện....

  doc3p phihung 25-08-2009 164 44   Download

 • Thông tư 48/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế suất thuế lợi tức và miễn giảm thuế lợi tức đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc4p ngoctrang 17-08-2009 256 8   Download

 • Thông tư số 133 TCHQ/KTTT về việc hướng dẫn việc miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác thăm dò dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 46 6   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên người nộp thuế: a) Tự xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế theo đúng quy định về đối tượng miễn thuế của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 149/2005/NĐ-CP, Điều 13 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg, hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC và các văn bản quy định khác có liên quan; b) Tự ...

  pdf6p abcdef_36 07-10-2011 38 6   Download

 • Công văn 888/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế đối với hàng hoá thuộc dự án đầu tư

  pdf2p hueman 16-08-2009 51 4   Download

 • Thông tư 47/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoãn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  doc3p ngoctrang 17-08-2009 86 4   Download

 • Khái quát Các biện pháp khuyến khích đặc biệt thường được áp dụng để thu hút đầu tư vào khu kinh tế tự do gồm: tạo môi trường kinh doanh thuận lợi (miễn giảm thuế, ít quy chế nhất có thể, chính sách linh hoạt về lao động) cơ sở hạ tầng tiện lợi, điều kiện sống thật tốt cho những người làm việc trong khu kinh tế này (dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế, vui chơi-giải trí đạt đẳng cấp quốc tế) vị trí địa lý chiến lược (gắn với cảng biển, cảng ...

  pdf7p banhbeonhantom 26-07-2013 20 3   Download

 • Công văn 2054/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư

  doc1p strips 07-08-2009 43 1   Download

 • Quyết định số 1490/2003/QĐ-TCHQ-KTTT về việc ban hành Quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf10p lawdt5 02-12-2009 24 1   Download

 • Chính sách bảo hộ - chống cạnh tranh của hàng ngoại nhập - của các nước chủ nhà đôi khi khiến các nhà đầu tư đặt cơ sở sản xuất ngay tại nước chủ nhà. FDI cũng phụ thuộc vào các yếu tố của các nước đi đầu tư. Các hãng đầu tư ra nước ngoài nhằm giành trước hay ngăn chặn những hoạt động tương tự của các đối thủ cạnh tranh. Một số nước cho phép các nhà đầu tư được nhập khẩu miễn thuế một số sản phẩm chế tạo tại các chi nhánh của họ...

  pdf7p caott8 21-06-2011 39 9   Download

 • Nhiều chuyên gia cho rằng không có quy tắc tài chính nào quan trọng hơn là quản lý tiền tệ đối với hoạt động của doanh nghiệp, mà quy tắc đó lại hay bị bỏ qua nhất. Trong một vài trường hợp, các công ty nhỏ không màng suy nghĩ tới quản lý tiền tệ miễn là tiền vào vẫn lớn hơn tiền ra - những người chủ toàn tâm toàn ý nghĩ về sản phẩm và bán hàng.

  pdf4p sunflower_1 14-09-2012 25 9   Download

 • Bí quyết thu hút khách hàng trên mọi miền thế giới .

  pdf5p moclan_1 19-11-2012 33 6   Download

Đồng bộ tài khoản