» 

Mô Hình Cổ điển

 • Tài liệu Kinh tế vĩ mô -Mô hình cổ điển

  Mô hình Cổ điển nghiên cứu nền kinh tế thực, phù hợp việc giải thích nền kinh tế trong dài hạn Giả sử (tất cả các) mức giá có tính linh hoạt (do vậy, các thị trường đạt trạng thái cân bằng); L và K cố định và là biến ngoại sinh (cho phép chúng ta không cần giải thích cách thức xác định L và K); và chúng ta xem xét một nền kinh tế đóng 2. Sản xuất (Production), Phân phối...

  pdf 8p giadinhyenbank 26-05-2013 13 2

 • Chương II: Các mô hình tăng trưởng kinh tế

  các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình cổ điển, tân cổ điển, Marc, Keynes, hiện đại về tăng trưởng kinh tế.

  ppt 75p thanlantimduoi 24-05-2011 660 241

 • BÀI GIANG: CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

  Tài liệu tham khảo về các mô hình tăng trưởng kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình cổ điển, tân cổ điển, Marc, Keynes, hiện đại về tăng trưởng kinh tế.Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

  ppt 78p thamcamam 31-10-2010 595 209

 • Mô hình cổ điển

  Mô hình Cổ điển nghiên cứu nền kinh tế thực, phù hợp việc giải thích nền kinh tế trong dài hạn Giả sử (tất cả các) mức giá có tính linh hoạt (do vậy, các thị trường đạt trạng thái cân bằng); L và K cố định và là biến ngoại sinh (cho phép chúng ta không cần giải thích cách thức xác định L và K); và chúng ta xem xét một nền kinh tế đóng 2. Sản xuất (Production), Phân phối...

  pdf 8p joanghai 25-05-2011 145 32

 • MÔ HÌNH CỔ ĐIỂN: XÁC ĐỊNH THU NHẬP QUỐC GIA

  Nội dung: Sản xuất: Sản lượng được xác định như thế nào? Phân phối: Cách thức phân phối thu nhập cho lao động và vốn? Phân bổ chi tiêu: Yếu tố nào quyết định C, I, G? Mô hình cân bằng tổng quát sẽ trả lời cho những vấn đề này như thế nào?

  ppt 33p teo1961988 23-09-2010 106 29

 • Bài giảng Chương 2: Các mô hình tăng trưởng kinh tế (2014)

  Bài giảng Các mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày các nội dung chính: Tăng trưởng kinh tế: là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình Cổ điển, mô hình của Marx, mô hình Tân Cổ điển, mô hình của Keynes, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại.

  pdf 64p acc_12 01-04-2014 28 5

 • Bài giảng: Mô hình máy điện hai chiều trong hệ tọa độ hai pha

  Bài giảng: Mô hình máy điện hai chiều trong hệ tọa độ hai pha, trình bày các nội dung chính: vì sao cần nghiên cứu mô hình máy điện xoay chiều trong hệ tọa độ hai pha, nhắc lại phương pháp kinh điển điều khiển động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, tiệm cận phương pháp điều khiển vec tơ, xây dựng vec tơ không gian của các đại lượng ba pha, mô hình động cơ không đồng...

  ppt 26p thanglxkmhd 26-04-2014 10 4

 • Bài giảng mô hình cổ điển: Xác định thu nhập quốc gia - Trương Quang Hùng

  Bài giảng mô hình cổ điển: Xác định thu nhập quốc gia nhằm trình bày khái niệm sản xuất, cách thức phân phối thu nhập cho lao động và vốn. Mô hình cân bẳng tổng quát sẽ trả lời cho những vấn đề này như thế nào?

  pdf 17p red_12 17-05-2014 7 1

 • MÔ HÌNH SOLOW – Phần 1 : GIẢ THUYẾT, GIẢ ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH SOLOW, HÀM ĐẦU TƯ, HÀM TIÊU DÙNG

  Giả thuyết, giả định của mô hình Solow: Mô hình tăng trưởng Solow chỉ ra ảnh hưởng của tiết kiệm, tỷ lệ tăng dân số và tiến bộ công nghệ đối với sự tăng trưởng theo thời gian của sản lượng. Mô hình Solow được nghiên cứu trong mô hình cổ điển về nền kinh tế. Đặc trưng cơ bản của mô hình cổ điển là chúng giả định giá cả linh hoạt. Hầu hết các nhà kinh tế đều nhất...

  pdf 5p tiennuhoiai 08-07-2010 433 155

 • Bài tập bộ môn Cơ điện tử

  Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập bộ môn Cơ điện tử như: đèn điều khiển giao thông, điều khiển mô hình bàn điện - khí nén, mô hình điều khiển mặt nạ ASIMA, điều khiển tay gắp phân loại sản phẩm..

  pdf 19p tuantu2011 31-10-2010 326 144

 • MÔ HÌNH CỔ ĐIỂN VỀ VĂN HÓA TRONG QUAN NIỆM CỦA CÁC NHÀ TRIẾT HỌC TRƯỚC

  Không phải ngẫu nhiên mà vào vài thập kỷ gần đây, những vấn đề triết học của văn hóa càng nhận được sự quan tâm và thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu. Điều đó được lý giải do những đòi hỏi cấp bách của cả lý luận lẫn thực tiễn cuộc sống hôm nay. Song, thực ra, ngay từ thời cận đại, một truyền thống nghiên cứu và lý giải hiện tượng văn hoá trên nền tảng của...

  pdf 11p denlong_do 28-10-2011 37 11

 • Kinh tế vĩ mô - Mô hình Cổ điển (The Classical Model)

  Tham khảo tài liệu 'kinh tế vĩ mô - mô hình cổ điển (the classical model)', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p muaythai6 26-10-2011 24 5

 • Kinh tế vĩ mô Mô hình IS-LM Mô hình IS-LM

  Các kết hợp (Y, r) thị trường hàng hoá cân bằng Ba cách thiết lập IS: a. Thị trường vốn vay: Cân bằng thị trường hàng hoá = I = S Đường IS: những kết hợp Y và r thoả I(r) = S(Y) • Mô hình cổ điển: trong dài hạn (P linh hoạt), I(r) = S( Y ). Y cố định, điều kiện cân bằng cho phép xác định với r duy nhất thoả • Nếu P cố định trong ngắn hạn

  pdf 8p giadinhyenbank 26-05-2013 31 4

 • Kinh tế vĩ mô - Mô hình cổ điển

  Tham khảo tài liệu 'kinh tế vĩ mô - mô hình cổ điển', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p muaythai9 15-11-2011 20 2

 • Các mô hình dữ liệu Gis

  Các mô hình dữ liệu Gis Trong các mô hình biểu diễn dữ liệu của GIS, chúng ta thường nhắc đến một khái niệm là feature. Theo định nghĩa của ISO (International Standard Organization): “Feature là sự trừu tượng hóa của một sự vật trong thế giới thực. Trong đó, thuộc tính của feature chính là đặc điểm mô tả Feature đó."

  doc 11p ad_uit 25-01-2011 237 118

 • Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tế

  Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

  ppt 44p pinguin_716 30-07-2011 265 104

 • Giáo trình về dữ liệu và các mô hình cơ sở dữ liệu

  Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên thông tin. Xu hướng xã hội hoá tin học tiếp đến là toàn cầu hoá là xu hướng tất yếu không thể đảo ngược. Trong bối cảnh đó việc nắm bắt được các thông tin nhanh chóng và chuẩn xác là yếu tố tối cần thiết quyết định sự thắng lợi trong quản lý điều hành. Việc tin học hoá xã hội đã dẫn tới nhu cầu quản lý điều hành công việc trên máy tính...

  doc 62p hongnt268 21-06-2010 169 78

 • Chương 17: Mô hình đối tượng

  Trong mô hình hóa hướng đối tượng, những phần tử cấu thành căn bản nhất của mô hình là lớp, đối tượng và mối quan hệ giữa chúng với nhau. Lớp và đối tượng sẽ mô hình hóa những gì có trong hệ thống mà chúng ta muốn miêu tả, các mối quan hệ sẽ biểu thị cấu trúc.

  pdf 25p bkavprovn2009 17-10-2010 134 74

 • CHƯƠNG III XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT DÂY CHUYỀN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM SỬ DỤNG PLC VÀ HMI CỦA PANASONIC

  Trên cở sở lý thuyết về PLC, HMI, INVERTER và trang thiết bị hiện có của khoa Điện – Điện Tử, để minh họa một cách cụ thể về vấn đề điều khiển và giám sát, việc nghiên cứu đã xây dựng mô hình như sau: I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ MÔ HÌNH. 1. Yêu cầu của mô hình. - Hình ảnh mô hình: Hình 3.1: Hình ảnh mô hình. - Kích thước thực tế của mô hình. ( Xem phần phụ lục). - Mô hình...

  pdf 17p duclamspkt 16-10-2012 151 73

 • Giáo trình mô hình hóa - Chương 3

  Mô phỏng hệ thống liên tục 3.1 - Khái niệm chung về mô hình hệ thống liên tục Hệ thống liên tục là hệ thống mà trong đó các trạng thái và thuộc tính của hệ thay đổi một cách liên tục. Mô hình toán học của hệ thống liên tục thường là phương trình vi phân. Trường hợp đơn giản nhất đó là hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng và được giải một cách dễ dàng bằng...

  pdf 15p hoathietmoclan 09-10-2011 89 44

 • + Xem thêm 3785 Mô Hình Cổ điển khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản