Mô hình đào tạo

Xem 1-20 trên 862 kết quả Mô hình đào tạo
 • Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, mô hình đào tạo và phát triển cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp cũng đa dạng và ngày càng phong phú. Bên cạnh mô hình đào tạo theo cá nhân thì việc tổ chức đào tạo theo nhóm cũng được các doanh nghiệp Nhà nước ngày càng chú trọng. Mô hình đào tạo theo nhóm (còn gọi là đào tạo theo địa chỉ) là việc tổ chức các chương trình đào tạo theo nhu cầu đặc biệt của từng doanh nghiệp đối với một nhóm cán bộ...

  pdf9p tae_in 22-07-2010 261 139   Download

 • Tiểu luận: Mô hình đào tạo tín chỉ tại các trường đại học Hoa Kì hiện nay (Nghiên cứu trường hợp trường State University of New York at Stony Brook) nhằm tìm hiểu mô hình đào tạo tín chỉ tại các các trường Đại học Hoa Kỳ hiện nay, các nhân tố tác động đến mô hình ấy, từ đó chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng của nó đến chất lượng giáo dục Đại học của Hoa Kỳ, đến giáo dục của các quốc gia khác trên thế giới trong đó có Việt Nam, nhằm cũng chỉ...

  pdf56p small_12 12-06-2014 73 26   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng "Xây dựng vụ đánh giá hiệu quả mô hình đào tạo chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đối với bệnh viện tuyến huyện" do Trương Quý Dương thực hiện nhằm mục tiêu mô tả thực trạng nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nội trú của hai bệnh viện đa khoa huyện Kim Bôi và Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình (2006-2008); xây dựng và đánh giá hiệu quả bước đầu mô hình đào tạo chuyển giao kỹ thu...

  pdf28p talata_7 14-01-2015 26 6   Download

 • Nghiệp vụ sư phạm là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo giáo viên, nhằm mục đích hình thành nǎng lực nghề nghiệp cho sinh viên cả về lí luận lẫn thực hành. Bài báo nêu lên một số yêu cầu của mô hình đào tạo nghiệp vụ sư phạm như: chương trình đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, xây dựng môi trường văn hóa chất lượng,...

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 19 6   Download

 • Những mô hình đào tạo tâm lý học lâm sàng được đề cập trong bài viết này xoay quanh hai khía cạnh căn bản: nghiên cứu và thực hành. Vậy một nhà tâm lý lâm sàng nên được đào tạo theo hướng thực hành hay nghiên cứu? Hay cần có sự cân bằng của cả hai yếu tố? Đây cũng chính là câu hỏi đang được đặt ra trong đào tạo tâm lý học lâm sàng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam.

  pdf12p nganga_05 27-09-2015 18 4   Download

 • Bài viết Xây dựng mô hình đào tạo sinh viên theo nhu cầu doanh nghiệp có nội dung phân tích nhu cầu đào tạo nhân lực tại các doanh nghiệp hiện nay, phân tích cấp độ phát triển của học tập và đào tạo cho sinh viên, tiến trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, nội dung đào tạo, đánh giá hiệu quả xã hội qua việc đào tạo theo mô hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p uocvongxua03 29-06-2015 10 2   Download

 • Mô hình giảng dạy tiếng Anh trên thế giới, mô hình giảng dạy tiếng Anh tại trường UEF, TESEP hay BANA,... là những nội dung trong bài viết "Giảng dạy tiếng Anh tại trường UEF phát triển và hội nhập" thuộc UEF - Mô hình đào tạo tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dutru2011 22-09-2015 7 2   Download

 • Ngành Nhân học trên thế giới hiện nay không chỉ tồn tại các trường phái khác nhau mà còn có những mô hình đào tạo đa dạng ở trình độ tiến sĩ. Với mong muốn góp những thông tin hữu ích cho quá trình xây dựng mới hay đào tạo chương trình thạc sỹ ngành Nhân học, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vài nét về mô hình đào tạo tiến sỹ nhân học có định hướng nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Úc" dưới đây.

  pdf4p thuyhuynh02 04-03-2016 5 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chung của luận án: Đánh giá hiệu quả mô hình đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số chương trình 18 tháng tại tỉnh Hà Giang để cung cấp bằng chứng cho nhà hoạch định chính sách về mô hình cô đỡ thôn bản tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Hà Giang.

  pdf25p change00 05-05-2016 3 0   Download

 • Bộ GDĐT phải “Xây dựng các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, các chuyên gia về CNTT nước ngoài tham gia đào tạo nhân lực về CNTT”

  pdf26p bichhuyen 19-06-2009 195 79   Download

 • Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp . Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích, cơ chế liên kết và điều kiện thành công. Lợi ích là đáng kể cho hai phía, một mặt là một đích đến đặt sẵn cho nhà trường để có những thiết kế nội dung đào tạo, lựa chọn giáo viên tối ưu và giảm bớt khó khăn...

  pdf8p leethanhbinhf 20-04-2011 153 50   Download

 • Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích, Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như...

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 43 16   Download

 • Mục tiêu của đề tài Mô hình đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại công ty VietnamNok nhằm trình bày và đánh giá mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty VietnamNok.

  ppt21p xuanlan_12 28-04-2014 61 15   Download

 • Một vấn đề của giáo dục đại học nước ta hiện nay là đào tạo thiếu gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp. Để thúc đẩy mối liên kết này, bài viết đã làm rõ hơn một số nội dung trong liên kết nhà trường - doanh nghiệp như lợi ích, cơ chế liên kết và điều kiện thành công. Lợi ích là đáng kể cho hai phía, một mặt là sự tiết kiệm chi phí nhờ tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu cho doanh nghiệp và mặt khác là một đích đến đặt sẵn cho...

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 36 9   Download

 • Bài viết "Đào tạo trực tuyến trong nhà trường Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" giới thiệu đến các bạn những nội dung về trao đổi kinh nghiệm về mô hình đào tạo trực tuyến của các trường, kinh nghiệm của những nhà quản lý giáo dục về việc tổ chức quản lý, đầu tư sử dụng thiết bị và phần mềm trong đào tạo trực tuyến, giới thiệu, trao đổi ý kiến của các chuyên gia, kỹ thuật viên trong việc quản lý bài giảng, điều hành diễn đàn...

  pdf169p dutru2011 22-09-2015 16 7   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu lý luận và thực tiễn, khoa học Quản lý văn hóa và mô hình đào tạo Quản lý văn hóa ở nhiều nước trên thế giới đang được đổi mới và không ngừng phát triển. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Đào tạo quản lý văn hóa kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển cho Việt Nam" đã đi sâu tìm hiểu về vấn đề này. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf14p meomun12340628 09-09-2015 19 3   Download

 • Bài viết "Phát triển mô hình liên kết bền vững giữa cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp dệt may trong xu hướng hội nhập WTO" đề xuất xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt may hướng đến sự liên kết bền vững giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp dệt may nhằm giải bài toán đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng cho yêu cầu phát triển và cạnh tranh của Dệt May sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

  pdf6p vinhbinh2013 07-06-2016 17 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên trong mô hình đào tạo tín chỉ" là: Nghiên cứu lý luận về vấn đề tự học và khảo sát thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học N...

  doc56p uocvongxua03 24-06-2015 175 88   Download

 • Đề tài Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty VietnamNok nhằm trình bày cơ sở lý thuyết, quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thực tế tại công ty VietnamNok, đánh giá và rút ra kết luận.

  pdf18p model_12 24-04-2014 142 59   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tai : phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo nghề xây dựng tại địa bàn tỉnh nam định', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p tengteng6 26-11-2011 48 20   Download

Đồng bộ tài khoản