Mô hình hiết kế

Xem 1-6 trên 6 kết quả Mô hình hiết kế
 • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phương pháp được sử dụng bởi dãy các công ty từ IBM đến Pepsi, Hasbro, Inc., để tạo và duy trì hệ thống thông tin nhằm thực hiện các chức năng cơ bản như lưu trữ chính xác các tên và địa chỉ của khách hàng, xử lý các đơn hàng và thanh toán cho người làm công.

  pdf0p 326159487 21-05-2012 144 74   Download

 • Hệ thôń g Quản ly ́ thư viện Trường ĐHDL Hải Phòng la ̀ môṭ trong nhưñ g hê ̣ thống Quản ly ́ thư việnlớn của hệ thống các thư viện trong thaǹ h phô ́ Haỉ Phoǹ g.

  doc13p tanthiluong 19-11-2012 77 26   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đòi hỏi trình độ khoa học kĩ thuật cao. Ngành điện là ngành hạ tầng cơ sở, có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của các ngành kinh tế khác, đang được ưu tiên phát triển cũng yêu cầu trình độ theo kịp và đáp ứng được nhu cầu.

  doc47p phanlongbien 24-05-2013 46 12   Download

 • Trong tất cả thiết bị điện tử nói chung thì vấn đề nguồn luôn là vấn đề cần phải quan tâm và xem xét cẩn thân, vì nó quyết định đến tính an toàn , ổn định và vận hành hiệu quả của hệ thống. Hầu hiết các thiết bị đều sử dụng nguồn 1 chiều được ổn áp cẩn thân.

  doc19p huuthobacninh 16-10-2013 357 118   Download

 • Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tạo ra những tiền đề cơ bản để bước vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Với hoàn cảnh ấy nghành điện đóng một vai trò then chốt, là đầu vào không thể thiếu của nhiều nghành sản xuất công nghiệp. Nhu cầu về điện năng không ngừng gia tăng về số lượng mà ngày càng đòi hỏi chất lượng, độ tin cậy và an...

  doc93p phanlongbien 24-05-2013 44 12   Download

 • Nhóm Man được thêm quyền Read Only trên các thư mục tài nguyên của phòng ban khác Trong thư mục PrivateData cho phép mọi người full control tuy nhiên chỉ được xóa file do chính mình tạo ra (không xóa được file của người khác tạo ra)...

  doc3p dinhphamduong 25-05-2011 316 122   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản