Mô hình hóa sinh thái

Xem 1-20 trên 320 kết quả Mô hình hóa sinh thái
 • Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương pháp mô hình hóa môi trường 2) Biết cách ứng dụng cụ thể của mô hình trong công tác quản lý môi trường hiện nay 3) Ứng dụng một số phần mềm tính tự động hóa tính toán ô nhiễm quản lý môi trường

  pdf23p northernlight 24-07-2011 182 59   Download

 • Thế nào là khí quyển ổn định và không ổn định; Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao của một khối khí khi chuyển động lên cao hay xuống thấp; Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao của không khí khí quyển § Mô hình hóa yếu tố khí tượng được thực hiện như thế nào ?

  pdf40p northernlight 24-07-2011 127 49   Download

 • Kết quả của đánh giá của Mô hình sinh thái: Giới thiệu Các kết quả của đánh giá sàng lọc được thể hiện trong Phụ lục C. Tổng cộng 29 mô hình dân số, 34 mô hình hệ sinh thái, và 19 mô hình cảnh quan được xác định để đánh giá chi tiết, 13 mô hình toxicityextrapolation được bao gồm trong việc đánh giá chi tiết.

  pdf1p tuongmatdo 13-12-2011 33 8   Download

 • Ngược lại với các mô hình hệ sinh thái, đó là các mô hình không gian tổng hợp, các mô hình cảnh quan các mô hình không gian rõ ràng rằng có thể bao gồm một số dạng của hệ sinh thái. Trong các mô hình cảnh quan, các giá trị của một hay nhiều biến nhà nước là phụ thuộc vào một trong hai khoảng cách hoặc vị trí tương đối. Một mô hình phong cảnh hoàn toàn có thể được xây dựng trên cơ sở không gian, chẳng hạn như mô hình thiết bị tự động di động...

  pdf32p tuongmatdo 13-12-2011 29 6   Download

 • Bài giảng Mô hình hóa môi trường - Chương 5: Mô hình hóa bãi chôn lấp chất thải rắn trình bày các khái niệm, phân loại bãi chôn lấp chất thải rắn, mô hình khí bãi rác, thành phần các khí chủ yếu, mô hình nước rỉ rác. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Môi trường.

  pdf0p taobien 30-05-2014 54 11   Download

 • Mô hình hệ sinh thái thủy sản được định nghĩa ở đây là mô hình không gian tổng hợp * đại diện cho các cấu trúc sinh học và phi sinh học kết hợp với vật lý, quá trình hóa học, sinh học, và sinh thái ở các sông, hồ, hồ chứa, cửa sông, hoặc các hệ sinh thái ven biển. Mô hình hệ sinh thái thủy sản có một lịch sử tương đối phát triển lâu dài và đã được áp dụng cho nhiều nước ngọt, cửa sông, và các hệ thống biển. ...

  pdf22p tuongmatdo 13-12-2011 23 5   Download

 • Trong bài báo này tác giả trình bày kết quả nghiên cứu mô hình hóa các quá trình XLNT bệnh viện theo công nghệ AAO trên thiết bị CN 2000 nhằm tính toán dự báo diễn biến các thông số nước thải trong quá trình xử lí để làm cơ sở vận hành tối ưu quá trình XLNT.

  pdf7p lalala05 30-11-2015 31 7   Download

 • Mô hình hệ sinh thái trên mặt đất được quy định như cấu trúc toán học mà đại diện cho các thành phần sinh học và phi sinh học trong sa mạc, rừng, đồng cỏ, hay môi trường trên cạn khác. Thường thì họ bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, và quá trình sinh thái. Họ là những không gian tổng hợp các thông số đầu vào và các chức năng mô hình độc lập của khoảng cách và vị trí tương đối. Các thiết bị đầu cuối chính cho các mô hình hệ sinh thái trên mặt...

  pdf19p tuongmatdo 13-12-2011 25 4   Download

 • Cửa Thuận An đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi nước của phá Tam Giang với nước biển mặn có nồng độ ôxy cao, tạo ra các hoạt động đưa vào và đẩy ra các quần thể sinh vật, tải ra biển nước ngọt và các chất dinh dưỡng dư thừa. Tham khảo bài viết "Mô hình hóa hình thái động lực luồng ra, vào cửa Thuận An" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf11p tinhluong123 21-11-2015 11 2   Download

 • Ebook Bài tập thực hành mô hình hóa môi trường với mục tiêu giúp cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh làm quen với giải các bài tập của môn học mô hình hóa môi trường. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf87p codon_09 25-03-2016 68 28   Download

 • Mô hình không chỉ xuất hiện trong khoa học tự nhiên mà còn xuất hiện trong khoa học xã hội. § Với nhiều nhà nghiên cứu mô hình được hiểu là các mô hình số phức tạp chạy trên máy tính, trong một số ngành khoa học khác mô hình được hiểu như một dạng mẫu tương tự

  pdf40p northernlight 24-07-2011 294 120   Download

 • Tính mật độ (số lượng) cân bằng giữa con mồi và vật ăn thịt thông qua mô hình của Lotka – Volterra. Khi quần thể con mồi và vật ăn thịt sống riêng rẽ thì phương trình sinh trưởng quần thể của chúng như sau

  pdf40p northernlight 24-07-2011 160 66   Download

 • Các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các biến trạng thái (ví dụ như mưa, nắng, gió, nhiệt độ, áp suất,...) Các biến trạng thái: các dạng vật chất ứng với các điều kiện nhất định của các đối tượng sinh thái § Các phương trình toán học

  pdf40p northernlight 24-07-2011 130 58   Download

 • Ví dụ 1 (về sông): Bốn chu trình trong một mô hình sông § Áp dụng nguyên lý cân bằng vật chất cho một lắt cắt nhỏ của sông. Điều này dẫn tới 3 phương trình vi phân sau: qU- vận tốc trung bình của dòng chảy dL U = -K1L qL

  pdf40p northernlight 24-07-2011 158 51   Download

 • Bài tập ứng dụng mô hình Gauss Nhà máy nhiệt điện A có ống khói cao 40 m, đường kính của miệng ống khói bằng 2.2 m, lưu lượng khí thải là 10.02 m3/s, tải lượng chất ô nhiễm SO2 bằng 20.7 g/s, nhiệt độ của khói thải là 200º C

  pdf40p northernlight 24-07-2011 125 51   Download

 • Trở về cơ bản: quá trình dòng chảy và mô hình hóa quá trình Như những nhà khoa học, chúng ta bị hấp dẫn bởi khả năng xắp xếp những kiến thức một cách có trận tự để thể hiện rằng chúng ta hiểu được khoa học cũng như các hiện tượng tương hỗ phức tạp của nó. W. M. Kohler, 1969 1.1.Tại sao lại mô hình hoá? Như đã nhấn mạnh ở lời nói đầu, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới câu hỏi: tại sao chúng ta cần mô hình hoá quá trình mưa-dòng chảy trong thủy...

  pdf22p camlaichanh 21-11-2011 54 20   Download

 • Một trong những vấn đề trung tâm liên quan tới mô hình hóa sóng gió là khảo sát những cơ chế vật lý khác nhau hình thành phổ sóng gió. Hàm nguồn có mặt ở vế phải của phương trình cân bằng năng lượng sóng phản ánh quan niệm hình thức về những cơ chế đó.

  pdf37p camlaichanh 21-11-2011 57 11   Download

 • Trong thực tế hiện tại, đánh giá rủi ro sinh thái đối với hóa chất độc hại thường được thực hiện trên cơ sở thiết bị đầu cuối vật cá nhân như sự sống còn, tăng trưởng, hoặc các biện pháp sinh sản. Thừa nhận những hạn chế của phương pháp này, nhiều nhà sinh thái học ủng hộ việc sử dụng dân số và mô hình hóa hệ sinh thái để đánh giá rủi ro của các hóa chất độc hại.

  pdf81p tuongmatdo 13-12-2011 29 7   Download

 • Giáo trình "Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường" trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về mô hình hóa, những khái niệm cơ bản, phân loại mô hình, xây dựng mô hình, một số mô hình cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf137p peheo_1 13-08-2012 259 118   Download

 • Quá trình hình thành chất lượng nước § Khối lượng được dòng chảy vận chuyển theo các thành phần véctơ vận tốc U(U, V, W). Quá trình này được gọi là quá trình chuyển tải (advection) . Khối lượng chuyển tải theo phương x bằng C x U x dy x dz

  pdf40p northernlight 24-07-2011 141 63   Download

Đồng bộ tài khoản