» 

Mô Hình Hóa

 • Trọn bộ bài giảng môn mô hình hóa môi trường do giảng viên Bùi Đức Long giảng dạy, mong rằng qua bài giảng này các bạn sẽ nắm vững hơn phần nào các khái niệm cơ bản của môn học. Tài liệu tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên đang nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn học này.

  vetnangcuoitroi123 18-11-2013 588 22

 • Bài giảng mô hình hóa môi trường của thạc sĩ Lê Hoàng Nghiêm sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức tổng quan mô hình hóa môi trường và các khái niệm cơ bản, khái niệm mô hình oxy hòa tan trong nước mặt... cùng một số kiến thức có liên quan. Bài giảng dành cho giảng viên, sinh viên đang giảng dạy và nghiên cứu môn học cùng tham khảo.

  vetnangcuoitroi123 18-11-2013 390 15

 • + Xem thêm 5 BST Mô Hình Hóa khác
 • MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG VỚI MATLAB/SIMULINK

  Vai trò của mô hình hóa và mô phỏng Mô hình toán và phương pháp số Mô hình toán của hệ vật lý Phương pháp số giải phương trình vi phân Công cụ MATLAB/Simulink MATLAB Simulink Phân tích, mô phỏng một số mô hình thiết bị điện với MATLAB/Simulink

  pdf 32p thachthaoxanh 24-08-2011 1142 433

 • MÔ HÌNH HOÁ HỆ THỐNG ĐIỆN

  Mô hình hoá và mô phỏng là nột phương pháp nghiên cứu khoa học để nghiên cứu đối tượng, nó thay thế đối tượng bằng một mô hình để nhằm thu thập các thông tin quan trọng về đối tượng bằng cách tiến hành các thực nghiệm trên mô hình. Ngày nay với sự trợ giúp của các máy tính có tóc độ cao mà phương pháp mô hình hoá được phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi từ...

  doc 130p xuthancuaem 10-10-2009 609 379

 • MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG

  Mô hình hoá và mô phỏng là một phương pháp nghiên cứu khoa học được ứng dụng rất rộng rãi: từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đến vận hành các hệ thống. Ngày nay nhờ sự trợ giúp của máy tính có tốc độ tính toán cao và bộ nhớ lớn mà phương pháp mô hình hoá được phát triển mạnh mẽ, đưa lại hiệu quả to lớn trong việc nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất. Mô hình hoá...

  pdf 206p 951864273 16-05-2012 486 247

 • MÔ HÌNH HÓA VÀ PHÂN TÍCH SỰ LÀM VIỆC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP BẰNG PHẦN MỀM ANSYS

  Để phân tích sự làm việc của kết cấu bêtông cốt thép đòi hỏi phải tìm ra ứng suất và biến dạng của cốt thép và bêtông tại mọi vị trí trong kết cấu. Bài báo trình bày hai phương pháp mô hình hóa phần tử hữu hạn kết cấu bêtông cốt thép, sử dụng phần mềm Ansys.Khó khăn lớn trong phân tích phần tử hữu hạn các kết cấu bêtông cốt thép xuất phát từ sự phức hợp của vật...

  pdf 5p ngochoa123 18-07-2010 244 161

 • Chương 6: Mô hình hoá dữ liệu hệ thống

  Khái niệm Mô hình hoá dữ liệu (mô hình hoá cơ sở dữ liệu, mô hình hoá thông tin) là một kỹ thuật để tổ chức và tài liệu hoá dữ liệu của hệ thống trong một mô hình. Kỹ thuật này xác định các yêu cầu nghiệp vụ đối với một cơ sở dữ liệu. Mô hình hóa dữ liệu thường được gọi là mô hình hóa cơ sở dữ liệu vì cuối cùng một mô hình dữ liệu luôn được cài đặt thành...

  pdf 17p bkavprovn2009 17-10-2010 302 121

 • Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng part 1

  Tài liệu “Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng” trình bày những kiến thức cơ bản về mô hình hóa và mô phỏng cũng như ứng dụng nó trong các lĩnh vực khác nhau. Tài liệu này dành cho kĩ sư, cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đồng thời cũng là tài liệu cho sinh viên các trường cao đằng, đại học

  pdf 21p myxaodon13 18-11-2011 255 108

 • BÀI TẬP MÔ HÌNH HOÁ - MÔ PHỎNG

  TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI TẬP MÔ HÌNH HOÁ - MÔ PHỎNG

  doc 6p liverpoolh 17-04-2011 307 105

 • Mô hình hóa môi trường-01

  Tham khảo bài thuyết trình 'mô hình hóa môi trường-01', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p style_154 18-07-2011 193 100

 • Chương 5: Mô hình hóa chức năng hệ thống

  Các bước mô hình hóa hệ thống: Trong chương 3, chúng ta đã biết về các hoạt động phân tích hệ thống, những hoạt động đó là nhằm mục đích vẽ các mô hình hệ thống. Các mô hình hệ thống đóng vai trò quan trọng trong phát triển hệ thống. Dù là người sử dụng hay người phân tích hệ thống thì bạn đều phải giải quyết những vấn đề phi cấu trúc.

  pdf 27p bkavprovn2009 17-10-2010 200 86

 • MÔ HÌNH HOÁ QUÁ TRÌNH ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG CỦA KẾT CẤU NHỊP CẦU

  MÔ HÌNH HOÁ QUÁ TRÌNH ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG CỦA KẾT CẤU NHỊP CẦU. NCS. ĐỖ MINH HIẾU. Trường MADI - Moscow - Liên Bang Nga Tóm tắt: Bài báo mô tả 3 giai đoạn phát triển của quá trình ăn mòn cốt thép trong bêtông dưới tác nhân Clo và mô hình hoá sự phá huỷ bêtông bằng các công thức toán học, đồng thời cũng đưa ra các số liệu thực nghiệm để so sánh với các số liệu tính toán. Qua...

  pdf 6p linhdan05016 24-01-2011 164 85

 • Lecture 6: Mô hình hóa yêu cầu

  Làm rõ các khái niệm: Mô hình hóa là gì ? Các yêu cầu; Hệ thống; Tư duy hệ thống (Systems Thinking). Vai trò của Mô hình hóa trong RE: Tầm quan trọng của mô hình hóa, Hạn chế của mô hình hóa. Tổng quan về các ngôn ngữ mô hình hóa. Nguyên tắc mô hình hóa: Trừu tượng hóa (Abstraction), Phân tách (Decomposition), Quy chiếu (Projection), Mô-đun hóa (Modularity).

  pdf 19p cuong1024 06-01-2011 217 85

 • Chương V: MÔ HÌNH HOÁ CÁC HỆ THỐNG VẬT LÝ

  Một trong những công việc quan trọng nhất trong việc phân giải và thiết kế các hệ tự kiểm là mô hình hóa hệ thống. Ở những chương trước, ta đã đưa vào một số phương pháp mô hình hóa hệ thống thông dụng. Hai phương pháp chung nhất là hàm chuyển và phương trình trạng thái. Phương pháp hàm chuyển chỉ có giá trị đối với các hệ tuyến tính, không đổi theo thời gian. Trong khi các...

  pdf 20p ngochoa123 17-07-2010 172 85

 • Mô hình hóa môi trường-02

  Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản của mô hình hóa môi trường...Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con. Môi trường của một hệ...

  pdf 0p style_154 18-07-2011 167 81

 • Chương 16: Mô hình hóa User Case

  Giáo trình: Phân tích thiết kế hệ thống Giảng viên: Lê Đắc Nhường Chương 16 G Mô hình hóa User Case 16.1- Giới thiệu Use Case Trong giai đoạn phân tích, người sử dụng cộng tác cùng nhóm phát triển phần mềm tạo nên một tổ hợp thông tin quan trọng về yêu cầu đối với hệ thống. Không chỉ là người cung cấp thông tin, bản thân người sử dụng còn là một thành phần hết sức quan trọng...

  pdf 17p bkavprovn2009 17-10-2010 140 79

 • Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng part 2

  Tham khảo tài liệu 'mô hình hóa hệ thống và mô phỏng part 2', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p myxaodon13 18-11-2011 160 75

 • Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng part 3

  Tham khảo tài liệu 'mô hình hóa hệ thống và mô phỏng part 3', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p myxaodon13 18-11-2011 125 71

 • Giáo trình mô hình hóa - Mở đầu

  Vai trò của mô hình hoá hệ thống 1- Khái niệm chung Ngày nay khó có thể tìm thấy lĩnh vực hoạt động nào của con người mà không sử dụng phương pháp mô hình hoá ở những mức độ khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực điều khiển các hệ thống (kỹ thuật, xã hội), bởi vì điều kiển chính là quá trình thu nhận thông tin từ hệ thống, nhận dạng hệ thống theo một...

  pdf 8p hoathietmoclan 09-10-2011 133 70

 • Bài giảng mô hình hóa môi trường - Lê Anh Tuấn

  Các khái niệm cơ bản như mô hình, mô hình môi trường, mô hình hóa bài toán bảo vệ môi trường không khí, môi trường nước mặt, nước dưới đất được trình bày. Trong giáo trình cũng dành sự lưu ý đặc biệt cho những ứng dụng cụ thể trong bài toán bảo vệ môi trường trên đất nước chúng ta....

  pdf 51p 986753421 01-06-2012 142 64

 • Giáo trình mô hình hóa - Chương 1

  Khái niệm cơ bản về mô hình hoá hệ thống 1.1 - Khái niệm chung Ngày nay để phân tích và tổng hợp các hệ thống lớn, người ta thường sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống. Khác với phương pháp truyền thống trước đây đi phân tích từ phần tử đến hệ thống, phương pháp tiếp cận hệ thống đi từ phân tích chung toàn hệ thống đến cấu tạo từng phần tử, đi từ xác định muc tiêu...

  pdf 5p hoathietmoclan 09-10-2011 113 64

 • Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng part 4

  Tham khảo tài liệu 'mô hình hóa hệ thống và mô phỏng part 4', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 21p myxaodon13 18-11-2011 105 63

 • + Xem thêm 6992 Mô Hình Hóa khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản