Mô hình hợp tác xã

Xem 1-20 trên 185 kết quả Mô hình hợp tác xã
 • Luận văn thạc sĩ kinh tế: Quản lý tài chính trong mô hình hợp tác xã của Saigoncoop trình bày về đặc điễm tài chính của hợp tác xã thương mại Việt Nam, thực trạng quản lý tài chính trong mô hình hợp tác xã của Saigoncoop.

  pdf78p narrow_12 22-07-2014 69 33   Download

 • Một xã hội phát triển lành mạnh, bền vững cần nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố đặc biệt quan trọng là cá nhân, hộ gia đình trong xã hội cần được tổ chức trong các hợp tác xã (HTX), tổ chức kinh tế tự giác, tự quản, bình đẳng, dân chủ cùng giúp đỡ nhau cải thiện mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của từng thành viên nói riêng và cả cộng đồng nói chung, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

  pdf104p manutd1907 31-10-2012 177 83   Download

 • Hợp tác xã là một loại hình tổ chức kinh tế tồn tại và phát triển ở nhiều quốc gia, có vị trí và vai trò quan trọng.ở Việt Nam từ giữa những năm 50 của thế kỷ XX đã xuất hiện những hình thức hợp tác

  doc36p thuy93_tb 05-01-2014 151 64   Download

 • Nghiên cứu một cách tổng thể về hợp tác xã vận tải thủy-bộ nội địa ở đồng bằng sông Cửu Long (về kinh tế-xã hội). Sự tác động các chính sách của nhà nước đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mô hình hợp tác xã này. Từ đó tìm ra những giải pháp đồng bộ, phù hợp để thúc đẩy mô hình hợp tác xã này phát triển. Đáp ứng tốt nhu cầu vận tải của vùng, khai thác tiềm năng của các hộ gia đình và lợi thế của khu vực.

  pdf163p change06 14-06-2016 22 8   Download

 • Bài viết "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò sữa tại hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương" được thực hiện với mục tiêu phát triển một mô hình hợp tác xã kiểu mới để ngành chăn nuôi bò sữa có hiệu quả và bền vững hơn tăng thu nhập cho người dân cũng như tăng sản phẩm hàng hóa cho địa phương.

  pdf3p nghe0210 25-03-2016 15 7   Download

 • Luận án nghiên cứu một cách tổng thể về hợp tác xã vận tải thủy-bộ nội địa ở đồng bằng sông Cửu Long (về kinh tế-xã hội); sự tác động các chính sách của nhà nước đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mô hình hợp tác xã này. Từ đó tìm ra những giải pháp đồng bộ, phù hợp để thúc đẩy mô hình hợp tác xã này phát triển.

  pdf14p change06 14-06-2016 15 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Kinh tế hợp tác của nông dân trong nền kinh tế trong nền kinh tế thị trường”, phần 2 trình bày các nội dung: Đổi mới tổ chức hợp tác xã phù hợp với nền kinh tế thị trường, các mô hình hợp tác kiểu mới của nông dân trong nền kinh tế thị trường, những bài học kinh nghiệm tổng quát và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf70p tsmttc_004 21-06-2015 28 12   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng.

  pdf100p dell1122 05-09-2012 139 78   Download

 • Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Công cuộc trên đòi hỏi phải đổi mới các mô hình hợp tác xã (HTX) đã có trước đây. Vì vậy, ngày 01/01/1997, Luật Hợp tác xã có hiệu lực và đã trở thành cơ sở pháp lý để...

  pdf16p meomeongon 06-01-2012 110 51   Download

 • Hợp tác lao động là xu thế tất yếu nhằm khắc phục những hạn chế của lao động cá thể và tăng sức sản xuất của lao động tập thể. Nhưng hợp tác lao động chỉ phát huy được ưu thế một khi được diễn ra theo đúng yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động. Thực tế trong thời gian qua, mô hình hợp tác xã cũ trước đây đã không còn phù hợp, đòi hỏi phải có những công trình nghiên cứu về kinh tế hợp tác để tìm ra...

  pdf70p dell1122 05-09-2012 85 28   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng.

  pdf98p dell1122 06-09-2012 85 26   Download

 • Tác động tràn loại thứ nhất xuất hiện khi có sự trao đổi/hoặc mua bán nguyên vật liệu hoặc hàng hoá trung gian giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp trong nước.

  pdf104p capdoihoancanh 11-05-2013 63 24   Download

 • Nhằm khai thác tối đa hiệu suất sử dụng kết cấu hạ tầng và mọi nguồn thu tại các chợ, Sở Công thương tỉnh đang triển khai kế hoạch xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban Quản lý chợ và chính quyền các địa phương quản lý sang mô hình Hợp tác xã hoặc doanh nghiệp quản lý. Theo kế hoạch của Ngành, giai đoạn từ nay đến năm 2015, dự kiến sẽ có 1 chợ được chuyển đổi theo mô hình quản lý chợ như trên là chợ thành phố Kon Tum (Trung...

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 46 17   Download

 • Bài được thạc sĩ trường đại học nông nghiệp chấm 8.5. Nội dung bài tiểu luận trình bày về: -Vai trò của HTX trong nông nghiệp nông thôn và nông dân. Giới thiệu về HTX Thực trạng của kinh tế hợp tác xã ở nước ta. Những thiếu sót và bất cập của HTX nước ta. Phương hướng và giải pháp để phát triển kinh tế HTX.

  pdf12p hud_xuanhung 17-08-2010 1067 467   Download

 • Trên thế giới các hợp tác xã (HTX) đã hình thành hơn 150 năm. Ở nhiều nước có thể chế độ chính trị xã hội khác nhau, hiện nay các hợp tác xã vẫn tồn tại và một số nước đang có xu hướng mở rộng.

  doc92p dinhthao00 14-06-2011 136 72   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: xây dựng chiến lược tài chính tại hợp tác xã tm - dv toàn tâm trong giai đoạn 2008 -2020', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p matbuon_266 22-07-2012 161 57   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang không ngừng phát triển theo xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới, hội nhập vào nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, sau khi Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), thì những tác động của nền kinh tế thị trường đến Việt Nam càng thể hiện rõ nét hơn. Và theo ý kiến đánh giá của các chuyên gia, ngành chịu tác động nhiều nhất đó là ngành nông nghiệp, cụ thể là những người nông dân.

  pdf73p coxetuanloc 07-01-2013 72 35   Download

 • Qua tìm hiểu và phân tích mô hình kinh tế tập thể tại TP.HCM mà điển hình là HTX TM DV Toàn Tâm, đại diện một đơn vị bán lẻ trong ngành bán lẻ tại TP.HCM dưới mô hình siêu thị mang thương hiệu Co.opMart chúng ta nhận thấy rằng: mô hình HTX ngày càng được củng cố và phát triển, bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều hạn chế; thị trường bán lẻ tại Việt Nam đang là điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Vì thế,...

  pdf79p bidao13 19-07-2012 80 34   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp: “hoàn thiện mô hình chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại ngân hàng công thương chi nhánh chương dương”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf95p tieuyeuquai456 06-10-2012 82 22   Download

 • (Hợp tác xã Đồng Tiến, xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) MÔ HÌNH NUÔI SÒ HUYẾT (Hợp tác xã Đồng Tiến, xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) I. Đặc điểm sinh học a.Định loại Bộ: Arcoida Họ: Arcidae Lớp: Bivalvia Lớp phụ: Pteriomorphia Tên khoa học: Anadara granosa Tên tiếng Việt: Sò huyết Tên tiếng Anh: Blood cockle b. Cấu tạo hình thái Vỏ sò huyết dày cứng, có dạng hình trứng. Mặt ngoài của vỏ có gờ phóng xạ rất .

  pdf8p gptn31 11-12-2012 86 11   Download

Đồng bộ tài khoản