Mô hình lớp học

Xem 1-20 trên 1338 kết quả Mô hình lớp học
 • Bài viết "Mô hình lớp học chất lượng cao của trường Sài Gòn ACT" được thực hiện nhằm định hướng phát triển của trường trong giai đoạn mới đó là: đổi mới toàn diện, chuyên sâu vào chất, nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng dạy và học đó cũng chính là mục tiêu chiến lược của trường. Mô hình lớp học chất lượng cao là một trong những mũi nhọn trường tập trung làm trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p betac123 25-03-2016 13 1   Download

 • Để thực hiện tốt mục tiêu của môn Tiếng Việt, người giáo viên phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học theo mô hình học tập kiểu mới VNEN, sao cho học sinh là người chủ động nắm bắt kiến thức của môn học một cách tích cực. Tham khảo sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp tổ chức trò chơi nhằm gây hứng thú cho học sinh học môn Tiếng Việt lớp 3 - Theo mô hình trường học mới VNEN" dưới đây đề hiểu hơn về phương pháp giảng dạy này.

  doc25p bethuy1990 20-11-2015 338 117   Download

 • Mô hình trường học mới VNEN tập trung vào đổi mới sư phạm, đó là đổi mới phương pháp dạy, đổi mới phương pháp học, đổi mới phương pháp đánh giá, đổi mới phương pháp tổ chức lớp học. Vậy trong công tác chủ nhiệm thì mô hình này có những thuận lợi và khó khăn nào? Mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  pdf19p sutihana 09-12-2016 149 60   Download

 • Bài giảng chuyên đề: Mô hình trường học mới VNEN sẽ giới thiệu tới các bạn một số chuyên đề chính như: Tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới VNEN; hướng dẫn sự tham gia của cộng đồng theo mô hình trường học mới VNEN; sinh hoạt chuyên môn tại các trường thực hiện mô hình trường học mới VNEN. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt34p ngochuyen1234567 31-10-2015 91 8   Download

 • (NB) Tài liệu tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam - Môn Tin học lớp 6 gồm có 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề chung về mô hình trường học mới cấp THCS như: Khái quát về mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở, quá trình nghiên cứu và thực nghiệm mô hình trường học mới ở Việt Nam, đặc điểm nổi bật của mô hình trường học mới trung học cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p tangtuy06 01-04-2016 37 7   Download

 • (NB) Tài liệu tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam - Môn Toán lớp 6 gồm có 2 phần. Phần 1 trình bày một số nội dung cơ bản như: Khái quát về mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở, quá trình nghiên cứu và thực nghiệm mô hình trường học mới ở Việt Nam, đặc điểm nổi bật của mô hình trường học mới trung học cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p tangtuy06 01-04-2016 25 7   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc (Just In Time Teaching) vào dạy học phần Nhiệt học - Vật lí 10 trung học phổ thông nghiên cứu, vận dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc vào việc tổ chức dạy học phần Nhiệt học trong chương trình Vật lí 10 Cơ bản, nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.

  pdf192p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 22 7   Download

 • Tài liệu "Tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới tại Việt Nam - Phần 2" trình bày nội dung về các hoạt động dạy học theo mô hình trường học mới tại Việt Nam như tổ chức góc học tập, tổ chức và sử dụng thư viện lớp học, bản đồ cộng đồng, góc cộng đồng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p sutihana 10-12-2016 27 6   Download

 • Về một cách tinh chế mô hình lớp UML. Thời kỳ này đánh dấu bởi sự ảnh hưởng sâu sắc của Warren McCulloch, giám đốc viện nghiên cứu Tâm lý học Đại học tổng hợp Illinois. Nhóm của anh đã đưa ra những kết luận quan trọng rằng muốn biết về tổ chức của vỏ não, hiểu được cơ chế hoạt động của não (và mô phỏng hoạt động chúng bằng máy móc) thì cần sự phối hợp của rất nhiều ngành....

  pdf9p butmaucam 28-08-2013 29 5   Download

 • (NB) Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (Lớp 2 - Tập 1) - Phần 1 gồm có những nội dung chính như: Tổng quan VNEN, hướng dẫn về kỹ thuật đánh giá kết quả học tập các môn học và hoạt động giáo dục của học sinh các lớp VNEN, dạy học môn Toán lớp 2 theo mô hình trường học mới VNEN, dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 theo mô hình trường học mới VNEN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf79p tangtuy06 01-04-2016 29 5   Download

 • (NB) Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (Lớp 3 - Tập 1) gồm có 4 nội dung chính và được chia thành 2 phần. Trong phần 1 này sẽ gồm các nội dung như: Dạy học môn Toán lớp 3 theo mô hình trường học mới - VNEN, dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 theo mô hình trường học mới - VNEN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf61p tangtuy06 01-04-2016 30 5   Download

 • (NB) Phần 2 của tài liệu tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam - Môn Công nghệ lớp 6 trình bày về tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Công nghệ lớp 6 theo mô hình trường học mới. Phần này gồm có những nội dung chính như: Vị trí, đặc điểm môn học; chương trình môn học; hướng dẫn tổ chức hoạt động học theo chủ đề; vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học Công nghệ 6. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p tangtuy09 04-05-2016 16 6   Download

 • (NB) Tài liệu tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam - Môn Ngữ văn lớp 6 gồm có 2 phần. Trong phần 1 sau đây sẽ trình bày một số nội dung chính sau: Khái quát về mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở, quá trình nghiên cứu và thực nghiệm mô hình trường học mới ở Việt Nam, đặc điểm nổi bật của mô hình trường học mới trung học cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p tangtuy06 01-04-2016 26 4   Download

 • (NB) Phần 2 của "Tài liệu tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam - Môn Tin học lớp 6" trình bày về vấn đề tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Tin học lớp 6 theo mô hình trường học mới. Các nội dung chính trong phần này gồm có: Vị trí, đặc điểm môn học; chương trình môn học; hướng dẫn tổ chức hoạt động học theo chủ đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p tangtuy06 01-04-2016 16 4   Download

 • (NB) Phần 2 của tài liệu tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam - Môn Toán lớp 6 trình bày về tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Toán lớp 6 theo mô hình trường học mới. Phần này gồm có những nội dung chính như: Vị trí, đặc điểm môn học; chương trình môn học; hướng dẫn tổ chức hoạt động học theo chủ đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf136p tangtuy06 01-04-2016 23 4   Download

 • (NB) Các nội dung chsinh trong phần 2 của tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (Lớp 2 - Tập 1) gồm: Dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 theo mô hình trường học mới VNEN; thực hiện hoạt động giáo dục (Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục) lớp 2 theo hướng tích hợp với chủ điểm môn Tiếng Việt và vận dụng mô hình trường học mới VNEN

  pdf48p tangtuy06 01-04-2016 35 4   Download

 • (NB) Phần 2 của Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (Lớp 3 - Tập 1) gồm có những nội dung sau: Dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 theo mô hình trường học mới - VNEN, thực hiện hoạt động giáo dục (Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục) lớp 3 theo hướng tích hợp với chủ điểm môn Tiếng Việt và vận dụng mô hình trường học mới - VNEN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p tangtuy06 01-04-2016 20 4   Download

 • (NB) Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (Lớp 3 - Tập 2) trích dẫn một số bài trong Tài liệu Hướng dẫn học lớp 3. Nội dung tài liệu gồm có 3 chủ đề cơ bản, đó là: Hướng dẫn học toán lớp 3, hướng dẫn học tiếng Việt 3, hướng dẫn học Tự nhiên và xã hội lớp 3. Trong đó phần 1 của tài liệu sẽ trình bày các hướng dẫn học toán lớp 3 và một số bài hướng dẫn học tiếng Việt lớp 3. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p tangtuy06 01-04-2016 23 4   Download

 • (NB) Phần 1 của "Tài liệu tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam - Môn Khoa học tự nhiên lớp 6" gồm có những nội dung chính sau: Khái quát về mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở, quá trình nghiên cứu và thực nghiệm mô hình trường học mới ở Việt Nam, đặc điểm nổi bật của mô hình trường học mới trung học cơ sở, kế hoạch giáo dục lớp 6 theo mô hình trường học mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p tangtuy09 04-05-2016 28 4   Download

 • (NB) Phần 2 của tài liệu tập huấn cung cấp những kiến thức về tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Khoa học tự nhiên lớp 6 theo mô hình trường học mới. Các nội dung chính trong phần này gồm có: Vị trí, đặc điểm môn học; chương trình môn học; hướng dẫn tổ chức hoạt động học theo chủ đề; hướng dẫn kiểm tra đánh giá.

  pdf90p tangtuy09 04-05-2016 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản