Mô hình pdm

Xem 1-6 trên 6 kết quả Mô hình pdm
 • Mô tả tổ chức dữ liệu dưới dạng sơ đồ quan hệ thực thể (ERD-Entity Relationship Diagram). Kiểm tra sự hợp lệ của việc thiết kế dữ liệu. Sinh mô hình dữ liệu vật lý (PDM-Physical Data Model). Sinh mô hình hướng đối tượng (OOM- ObjectOriented Model).

  pdf40p hvs179 07-11-2012 194 56   Download

 • /. Xác định và tạo các thực thể (Entity) và các thuộc tính của nó, cần phải xác định thuộc tính phân biệt identifier (thuộc tính khóa) 2/. Xác định và tạo các quan hệ (Relation / Association) và các thuộc tính của nó (không xác định thuộc tính khóa) 3/. Xác định các đường giữa quan hệ và thực thể (Association Link), thiết lập các bản số là trường hợp (min, max) của mối quan hệ.

  doc5p 2111002778 29-01-2013 139 17   Download

 • Mục tiêu của bài giảng này là giúp người học biết được các thành phần trong mô hình dữ liệu mức vật lý; biết được quy tắc ánh xạ từ mô hình CDM sang mô hình PDM; biết được các quy tắc xây dựng lược đồ Sequence, Collaboration;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p namthangtinhlang_02 04-11-2015 8 3   Download

 • Vận hành một dây chuyền sản xuất tin bài gồm các khâu : viết bài, kiểm duyệt bài và đăng bài. Đưa lên trang chính thức các bài viết đã qua kiểm duyệt, cung cấp một lượng tin được cập nhất thường xuyên cho độc giả sử dụng mạng Internet (hoặc mạng nội bộ).

  pdf185p bigstar19 25-11-2013 26 5   Download

 • ông suất trên một pha: Pf= Pđm/3 = 1,5/3= 0,5 KW Dòng mở máy: Imm= (5ữ7)In = (5ữ7).3,8= (19ữ26,6) A Với các thông số vừa tính đ−ợc ta chọn các triac TA1 ữ TA6 là loại 25AC65 của hãng NEC do Nhật Bản chế tạo có: Ulv= 600 V; Ilv =25 A ; Input điôt: Điện áp: Uv = 3V Dòng điện: Iv = 10mA Otput Điện áp ra: Ur= 400V

  pdf7p bichtram866 30-05-2011 25 2   Download

 • Câu 1: (3 điểm) Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu một pha,đối xứng có điều khiển dùng Thysistor. Vẽ dạng điện áp vào và dạng điện áp ra ứng với góc mở α =450 với tải thuần trở. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch. Câu 2: (4 điểm) Cho sơ đồ mạch điện máy tiện T616 (hình 2.1). Động cơ truyền động chính có thông số: Pđm = 4,5kW; cos = 0,85;  = 85%; 380/220 V. a. Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ mạch điện. b....

  pdf59p lulanphuong 16-03-2012 366 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản