Mô hình Ricardo

Xem 1-10 trên 10 kết quả Mô hình Ricardo
 • Bài giảng Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo - James Riedel tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về mô hình Ricardo về nền kinh tế tự cung tự cấp; lợi ích từ thương mại; tỉ lệ thương mại - lợi ích được chia như thế nào; lương tương đối và năng suất - bí ẩn của Krugman;...

  pdf17p codon_10 05-04-2016 54 5   Download

 • Những lý thuyết giải thích tại sao ngoại thương xảy ra có thể phân thành 3 loại: – Sự khác biệt về nguồn lực (lao động, vốn, nguồn lực tư nhiên), công nghệ và sở thích tạo ra lợi thế so sánh

  pdf29p kakaratawa 15-04-2011 128 44   Download

 • Trong bài báo này tác giả khảo sát mô hình đa tác tử (multiagent) của một thị trường ngoại hối dựa trên thuật giải di truyền (Genetic Algorithms - GA) bằng cách xem thị trường như một hệ thống đa tác tử. Với cách tiếp cận kinh tế tiến hóa có thể cho phép nghiên cứu các học thuyết kinh tế như học thuyết lợi thế so sánh của Ricardo trong ngoại thương, mô hình Markovic trong lý thuyết porfolio.

  pdf10p uocvong07 14-10-2015 47 9   Download

 • Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-08 Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô cơ bản nghiên cứu cách thức các nguồn lực khan hiếm được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng mang tính cạnh tranh.

  pdf272p duyhau93 10-11-2012 124 60   Download

 • Khởi nghiệp và tăng trưởng kinh tế (Phần 2) Kinh điển khởi nghiệp: Khi nào càng làm càng nghèo? Khởi nghiệp: Tăng trưởng trường phái Smith hay Ricardo. Có lẽ cách giản dị nhất để thấy được sự khác biệt của tăng trưởng theo cách hiểu Smith và Ricardo trong một bối cảnh của kinh tế học đương đại là sử dụng mô hình tăng trưởng Solow (1956) như một phương pháp nghiên cứu.

  pdf6p kimyen_ir1 25-08-2010 119 40   Download

 • Chương 2 Các mô hình tăng trưởng kinh tế, mục đích chương học này nhằm giúp người học tìm hiểu về: Các trường phái, các nhà kinh tế mô tả sự vận động của nền kinh tế như thế nào?; các yếu tố nào tác động đến tăng trưởng; cơ sở khoa học của mô hình tăng trưởng hiện đại là gì?.

  pdf142p thanhdieutran 12-04-2014 46 9   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và giáo viên có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Chính sách ngoại thương bài 1: Mô hình lợi thế so sánh và lợi ích từ thương mại của Ricardo trình bày về đường giới hạn khả năng sản xuất của Ricardo, giá tương đối trong điều kiện tự cung tự cấp, đo lường GDP trong điều kiện tự cung tự cấp, lợi ích thương mại.

  pdf9p phuongpham357 26-07-2014 32 6   Download

 • Lý thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith: Adam Smith là nhà kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới, là tiền bối lớn nhất của Mác. Ông có nhiều lý luận rất có giá trị trong đó chúng ta phải nhắc đến lý thuyết “bàn tay vô hình” của ông. Học thuyết “bàn tay vô hình” nghiên cứu cơ chế hoạt động của một cơ chế thị trường cạnh tranh và nó cũng phản ánh quan điểm chung của các nhà kinh tế học cổ điển. ...

  pdf4p cq511225 23-09-2010 1318 392   Download

 • Mô hình thặng dư lao động Các mô hình hai khu vực có một truyền thống lâu dài trong tư duy kinh tế. Mô hình nổi tiếng nhất trong số những mô hình đầu tiên được trình bày trong tác phẩm Các nguyên tắc kinh tế chính trị và thuế khoá của David Ricardo, xuất bản năm 1817. Trong mô hình của ông, Ricardo giới thiệu hai giả định cơ bản đóng vai trò quan trọng trong các mô hình hai khu vực kể từ bấy giờ. 1. Ông giả định rằng sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào sinh...

  pdf13p cnkbmt10 27-10-2011 83 22   Download

 • Thất nghiệp vô hình bao gồm những công nhân không có việc làm và có việc làm nhưng với mức lương rất thấp. (S) Tất nghiệp vô hình bao gồm những người có việc làm nhưng việc làm có thu nhập thấp, thời gian làm việc ít. 2. Ricardo cho rằng đất đai và vốn là những nhân tố làm hạn chế sự tăng trưởng của nền kinh tế

  pdf7p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 71 15   Download

Đồng bộ tài khoản