» 

Mô Hình Tài Chính

 • Phân tích tình hình tài chính của một công ty là tìm hiểu về hoạt động tài chính của công ty đó, nguồn vốn và đầu tư tài chính vào hoạt động kinh doanh của công ty, đánh giá hiệu quả của việc đầu tư tài chính và đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính trong kinh doanh. 16 luận văn về đề tài này chia sẻ cùng các bạn sinh viên ngành tài chính ngân hàng đang làm báo cáo thực tập cùng tham khảo!

  nhungbuoichieuvang15 05-11-2013 1375 98

 • Mô hình tài chính của công ty là tập hợp những công thức , tham số quan trọng nhất về hoạt động của công ty. Kết quả của quá trình xây dựng mô hình tài chính là một bộ 3 báo cáo tài chính quan trọng : balance ( cán cân tài chính), báo cáo lỗ lãi và báo cáo chuyển động đồng tiền. Chia sẻ với các bạn một số giáo trình lý thuyết và tài liệu về mô hình tài chính trong doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo dành cho người quản trị công ty, sinh viên đang theo học chuyên ngành kinh tế.

  nhungbuoichieuvang15 05-11-2013 330 6

 • + Xem thêm 2 BST Mô Hình Tài Chính khác
 • Lập mô hình tài chính

  Đây là cuốn sách rất tốt cho sinh viên ngành Tài chính-ngân hàng. Để có thể học tốt cuốn sách này đi liền với cuốn sách Tài chính doanh nghiệp hiện đại của Trần Ngọc Thơ và quản trị rủi ro tài chính, đầu tư tài chính, tài chính quốc tế v..v.. sêri sách do khoa TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP của ĐH Kinh tế HCM soạn. Tôi đã nghiên cứu hết cả các tông sách do các trường ĐH ở VN thì chưa có tác...

  pdf 87p mientrung102 30-01-2013 197 90

 • Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Nội dung cơ bản trong Bài giảng Mô hình tài chính Chương 1 Lập mô hình tài chính nhằm trình bày về tiến trình thiết lập mô hình, các mô hình trong một doanh nghiệp ứng với cấp quản lý khác nhau. Yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập mô hình.

  pdf 33p navy_12 22-05-2014 11 2

 • Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 1: Lập mô hình tài chính

  Sau khi học xong chương này các bạn có thể nắm các nội dung sau: Lập mô hình tài chính, tiến trình lập mô hình, yêu cầu khi lập mô hình, các loại mô hình, xây dựng mô hình,...Mời các bạn tham khảo!

  pdf 14p depthat 13-03-2014 11 2

 • Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 9: Danh mục đầu tư hiệu quả có bán khống

  Bài giảng Mô hình tài chính chương 9 danh mục đầu tư hiệu quả có bán khống, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo để giúp các bạn nắm các kỹ năng cơ bản nhất.

  pdf 12p depthat 13-03-2014 10 1

 • Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 6: Lập mô hình kế hoạch tài chính

  Bài giảng Mô hình tài chính chương 6 lập mô hình kế hoạch tài chính, giúp các bạn hiểu các thông số trên bảng cân đối kế toán phụ thuộc vào doanh số. Mời các bạn tham khảo!

  pdf 10p depthat 13-03-2014 13 1

 • Giáo trình mô hình tài chính công - phần 2

  Mô hình xác định lợi ích kinh tế trong thị trường không biến dạng Từ chương này trở đi chúng ta sử dụng phương pháp kinh tế để thẩm định các dự án công. Chi phí kinh tế của các yếu tố đầu vào và giá đầu ra có thể chênh lệch nhiều so với con số tài chính. Chẳng hạn các dự án như: cung cấp nước sạch nông thôn, xây dựng trường phổ thông ở vùng sâu, đường nông thôn

  pdf 37p daisyshop 28-07-2010 142 87

 • Điều kỳ diệu đằng sau những mô hình tài chính

  Các mô hình tài chính, không còn nghi ngờ gì nữa, có một sức mạnh kỳ điệu. Chúng có thể đem lại những kết quả mà cả những người luôn tự cho là mình hiểu hoạt động của doanh nghiệp của mình đến tận chân tơ kẽ tóc cũng phải kinh ngạc!

  pdf 7p minhhuy 14-03-2009 248 61

 • Đề cương môn học mô hình tài chính công - TS. Nguyễn Hồng Thắng

  Môn học này kế thừa và phát triển những kiến thức từ các môn học khác như: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Tài chính công, Thuế. 5. Mục tiêu môn học Mục tiêu nhận thức: Sau khi nghiên cứu xong môn học này, học viên sẽ: Hiểu rõ mối liên hệ logic giữa các biến số thuộc khu vực công. - Nghiên cứu những mô hình phổ biến trên thế giới

  pdf 62p tuoanh05 03-08-2011 145 58

 • Đề thi : Lập mô hình tài chính

  Từ số liệu thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu danh mục trên 24 chứng khoán và với ít nhất 40 kỳ quan sát, hãy thực hiện những yêu cầu sau: Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp có bán khống và không có bán khống. Xây dựng đường đẳng dụng của nhà đầu tư với hệ số ngại rủi ro tự cho. Kiểm định mô hình CAPM và phân tích kết quả...

  doc 1p hoangquoctrung1991 31-07-2012 65 25

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Ứng dụng một số mô hình tài chính vào công tác quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng

  Luận văn trình bày những nội dung chính: cơ sở lý luận về một số mô hình vào công tác quản lý danh mục đầu tư, thực trạng quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng.

  pdf 26p four_12 21-03-2014 16 3

 • Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 5: Các phép tính tài chính cơ bản và chi phí sử dụng vốn

  Bài giảng chương 5 các phép tính tài chính cơ bản và chi phí sử dụng vốn, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, để giúp các bạn biết các phép tính cơ bản của chi phí vốn.

  pdf 10p depthat 13-03-2014 8 2

 • Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Nội dung trình bày trong chương 4 Lập mô hình cấu trúc kỳ hạn của lãi suất nằm trong bài giảng Mô hình tài chính nhằm giới thiệu hồi quy đa thức, các hệ số của đường cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

  pdf 16p navy_12 22-05-2014 7 1

 • Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 8: Mô hình Portfolio

  Nghiên cứu nội dung chương 8 gồm có: Tổng quan, các ký hiệu, mô hình 2 chứng khoán, mô hình nhiều chứng khoán, tính toán ma trận hiệp phương sai,...Mời các bạn tham khảo!

  pdf 8p depthat 13-03-2014 7 1

 • Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 4: Mô phỏng Monta Carlo

  Trong một mô hình tối ưu hóa, mô hình sẽ cho tập hợp các giá trị của biến số ra quyết định để tối ưu hóa giá trị của hàm mục tiêu, mô hình sẽ đánh giá các giá trị hàm liên tục. Mời các bạn tham khảo nội dung chương 4.

  pdf 8p depthat 13-03-2014 4 1

 • Giáo trình mô hình tài chính công phần 1

  Dự báo số tiền thuế thu được đóng một vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách tài khóa và đánh giá hiệu quả hoạt động ngành thuế cũng như quá trình thực thi chính sách thuế bao gồm cả những kiến nghị sửa đổi thuế. Nếu việc dự báo số thu kém chính xác sẽ dẫn đến hoạch định ngân sách thoát ly thực tế và phải nhiều lần điều chỉnh trong trong năm...

  pdf 25p daisyshop 28-07-2010 304 129

 • Bài giảng môn Lập mô hình tài chính

  Quy hoạch số nguyên (Integer programming) nghiên cứu các quy hoạch tuyến tính trong đó một số hoặc tất cả các biến có giới hạn là các số nguyên. Quy hoạch bậc hai (hay quy hoạch toàn phương) (Quadratic programming) cho phép hàm mục tiêu có các toán hạng bậc hai, trong khi tập A phải mô tả được bằng các đẳng thức và bất đẳng thức tuyến tính (A được gọi là một khúc lồi). Quy hoạch phi tuyến...

  pdf 14p hoangquoctrung1991 31-07-2012 71 25

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 6: Đánh giá khái quát tình hình tài chính

  Bài giảng phân tích báo cáo tài chính, chương 6 đánh giá khái quát tình hình tài chính, mục đích chương 6 là đánh giá sơ bộ về tình hình tài chính trên mọi mặt. Mời các bạn tham khảo!

  ppt 4p trentroicosao 07-03-2014 20 11

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng mô hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

  Luận văn trình bày những nội dung cơ bản: lý luận về mô hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại, thực trạng vận dụng mô hình tái định giá trong quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

  pdf 13p four_12 21-03-2014 12 7

 • Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 3: Tối ưu hóa phi tuyến

  Trên thực tế có nhiều vấn đề trong kinh tế và các hoạt động kinh doanh, có những mối quan hệ với nhau không phải là mối quan hệ tuyến tính mà là phi tuyến. Tài liệu chương 3 sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo!

  pdf 7p depthat 13-03-2014 7 2

 • Luận văn phân tích tình hình tài chính của công ty Tân Trần Phương

  Như vậy, có thể khẳng định, PTTC giúp các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính có cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. 1.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích tình hình tài chính. 1.2.1. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính Đánh giá tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn như: xem xét việc phân bổ vốn, nguồn vốn hợp lý không?

  doc 61p lehiep611 28-06-2011 669 336

 • + Xem thêm 3871 Mô Hình Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản