» 

Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế

 • Chương II: Các mô hình tăng trưởng kinh tế

  các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình cổ điển, tân cổ điển, Marc, Keynes, hiện đại về tăng trưởng kinh tế.

  ppt 75p thanlantimduoi 24-05-2011 661 241

 • Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 1 - PGS.TS. Trần Thọ Đạt (chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách "Các mô hình tăng trưởng kinh tế" gồm nội dung 1 đến chương 3. Nội dung phần 1 của sách trình bày các vấn đề về lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống, mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - Mô hình Harrod - Domar.

  pdf 119p hoa_loaken91 03-06-2014 30 11

 • Một số mô hình tăng trưởng kinh tế

  Tham khảo bài thuyết trình 'một số mô hình tăng trưởng kinh tế', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 29p home_12 12-08-2013 40 7

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định phân tích quá trình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 1990-2005, mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương.

  pdf 0p cuong300 24-05-2014 12 7

 • Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2 - PGS.TS. Trần Thọ Đạt (chủ biên)

  Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2 gồm nội dung chương 4, 5, 6 của tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày về mô hình tăng trưởng Tân cổ điển mở rộng, các mô hình tăng trưởng nội sinh, nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng kinh tế.

  pdf 167p hoa_loaken91 03-06-2014 28 7

 • Bài giảng Chương 2: Các mô hình tăng trưởng kinh tế (2014)

  Bài giảng Các mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày các nội dung chính: Tăng trưởng kinh tế: là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình Cổ điển, mô hình của Marx, mô hình Tân Cổ điển, mô hình của Keynes, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại.

  pdf 64p acc_12 01-04-2014 28 5

 • BÀI GIANG: CÁC MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

  Tài liệu tham khảo về các mô hình tăng trưởng kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình cổ điển, tân cổ điển, Marc, Keynes, hiện đại về tăng trưởng kinh tế.Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

  ppt 78p thamcamam 31-10-2010 595 209

 • Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tế

  Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

  ppt 44p pinguin_716 30-07-2011 265 104

 • Câu hỏi tiểu luận: So sánh các mô hình tăng trưởng kinh tê

  Câu 1: Phân tích sự giống và khác nhau các mô hình tăng trưởng kinh tế : Cổ điển, Mô hình của K.Max, mô hình tân cổ điển, mô hình của keyes, và hiện đại? Câu 2: Tại sao phải đánh giá phát triển kinh tế? Đánh giá nó như thế nào? Lấy ví dụ thực tế ở Việt Nam

  doc 11p lethithuy92 07-12-2012 416 101

 • TIỂU LUẬN: Mô hình tăng trưởng kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Những điểm tương đồng và khác biệt

  TIỂU LUẬN Mô hình tăng trưởng kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Những điểm tương đồng và khác biệt 1 .LỜI MỞ ĐẦU Tăng trưởng kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng mà bất kì quốc gia nào cũng muốn đạt đến. Tuy nhiên, mỗi quốc gia, không hoàn toàn giống nhau về những điều kiện để phát triển. Có những quốc gia rất được ưu ái, có nhiều thuận lợi để phát triển,...

  pdf 37p lotus_123 09-12-2012 206 99

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế

  Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế trình bày cơ sở lý luận về tăng trưởng kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế của Robert Solow, hàm tiêu dùng trong mô hình Solow, thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam các năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP.

  pdf 36p orange_12 04-06-2014 48 16

 • NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHO TỈNH TIỀN GIANG THEO HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2030

  Tăng trưởng kinh tế vấn đề quan trọng quốc gia và địa phương Sử dụng mô hình tăng trưởng kinh tế và kinh tế lượng trong dự báo kinh tế Tỉnh Tiền Giang gia nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng tốc độ tăng trưởng trung bình = Cần chọn mô hình tăng trưởng phù hợp Tỉnh Tiền Giang

  ppt 21p dzuidze_2006 10-08-2013 26 6

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định

  Tỉnh Bình Định là một trong những trung tâm kinh tế - văn hoá - xã hội của khu vực miền Trung và Tây nguyên, chiếm vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách quốc gia, vì vậy được đánh giá là một trong các tỉnh trọng yếu của trục kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  pdf 26p nine_12 15-02-2014 11 6

 • Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015

  Giới thiệu về quá trình hình thành Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 20112015: Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (giai đoạn 2006-2010) xác định là...

  pdf 7p beembank123 24-06-2013 14 9

 • Mô hình tăng trưởng kinh tế

  Mô hình kinh tế: Mô hình kinh tế là một công cụ lý thuyết mô tả các quá trình kinh tế thông qua các biến số kinh tế và những mối quan hệ logic và định lượng giữa các biến số đó. Mô hình có thể được diễn đạt dưới dạng lời văn, sơ đồ hoặc các biểu thức toán học. Mô hình là sự đơn giản hóa thực tế để có thể phân tích được các quá trình phức tạp.

  ppt 124p alt_12 22-07-2013 47 8

 • Thuyết trình kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế

  Thuyết trình kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết, mô hình Robert Solow, thực trạng tăng trưởng kinh tế, liên hệ mô hình Solow, so sánh các nước Đông Nam Á, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

  ppt 21p big_12 06-06-2014 12 5

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - Ths. Trinh Thu Thủy

  Chương 3 Mô hình tăng trưởng kinh tế, trong chương học này trình bày kiến thức về: Các mô hình cổ điển, mô hình Harrod - Domar (one gap model) , mô hình Chenery (Two gap model) , mô hình tân cổ điển - Hàm sản xuất và tăng trưởng kinh tế , mô hình tăng trưởng Solow, mô hình tăng trưởng Solow - Dinesion.

  pdf 36p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 15 3

 • Thuyết trình: Tăng trưởng kinh tế

  Thuyết trình: Tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết, mô hình Robert Solow, thực trạng kinh tế Việt Nam, liên hệ mô hình Solow, so sánh kinh tế Việt Nam với kinh tế các nước Đông Nam Á, giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế Việt Nam.

  ppt 21p slow_12 26-06-2014 11 2

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

  Chương 2 Các mô hình tăng trưởng kinh tế, mục đích chương học này nhằm giúp người học tìm hiểu về: Các trường phái, các nhà kinh tế mô tả sự vận động của nền kinh tế như thế nào?; các yếu tố nào tác động đến tăng trưởng; cơ sở khoa học của mô hình tăng trưởng hiện đại là gì?.

  pdf 142p thanhdieutran 12-04-2014 8 2

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - Ths. Lê Huỳnh Mai

  Chương 3 Tăng trưởng kinh tế, chương học này trình bày những nội dung chính sau: Các thước đo đánh giá tăng trưởng kinh tế, các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế.

  ppt 98p thanhdieutran 12-04-2014 6 1

 • + Xem thêm 531 Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản