Mô hình tăng trưởng kinh tế

Xem 1-20 trên 541 kết quả Mô hình tăng trưởng kinh tế
 • các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình cổ điển, tân cổ điển, Marc, Keynes, hiện đại về tăng trưởng kinh tế.

  ppt75p thanlantimduoi 24-05-2011 703 258   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Các mô hình tăng trưởng kinh tế" gồm nội dung 1 đến chương 3. Nội dung phần 1 của sách trình bày các vấn đề về lý thuyết tăng trưởng kinh tế truyền thống, mô hình tăng trưởng trường phái Keynes - Mô hình Harrod - Domar.

  pdf119p hoa_loaken91 03-06-2014 106 61   Download

 • Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2 gồm nội dung chương 4, 5, 6 của tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày về mô hình tăng trưởng Tân cổ điển mở rộng, các mô hình tăng trưởng nội sinh, nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng kinh tế.

  pdf167p hoa_loaken91 03-06-2014 96 45   Download

 • Bài giảng Các mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày các nội dung chính: Tăng trưởng kinh tế: là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình Cổ điển, mô hình của Marx, mô hình Tân Cổ điển, mô hình của Keynes, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại.

  pdf64p acc_12 01-04-2014 71 25   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định phân tích quá trình tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 1990-2005, mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 28 14   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'một số mô hình tăng trưởng kinh tế', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt29p home_12 12-08-2013 48 9   Download

 • Tài liệu tham khảo về các mô hình tăng trưởng kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình cổ điển, tân cổ điển, Marc, Keynes, hiện đại về tăng trưởng kinh tế.Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

  ppt78p thamcamam 31-10-2010 615 214   Download

 • TIỂU LUẬN Mô hình tăng trưởng kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Những điểm tương đồng và khác biệt 1 .LỜI MỞ ĐẦU Tăng trưởng kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng mà bất kì quốc gia nào cũng muốn đạt đến. Tuy nhiên, mỗi quốc gia, không hoàn toàn giống nhau về những điều kiện để phát triển.

  pdf37p lotus_123 09-12-2012 244 114   Download

 • Câu 1: Phân tích sự giống và khác nhau các mô hình tăng trưởng kinh tế : Cổ điển, Mô hình của K.Max, mô hình tân cổ điển, mô hình của keyes, và hiện đại? Câu 2: Tại sao phải đánh giá phát triển kinh tế? Đánh giá nó như thế nào? Lấy ví dụ thực tế ở Việt Nam

  doc11p lethithuy92 07-12-2012 465 110   Download

 • Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

  ppt44p pinguin_716 30-07-2011 273 107   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế trình bày cơ sở lý luận về tăng trưởng kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế của Robert Solow, hàm tiêu dùng trong mô hình Solow, thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam các năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP.

  pdf36p orange_12 04-06-2014 159 94   Download

 • Tỉnh Bình Định là một trong những trung tâm kinh tế - văn hoá - xã hội của khu vực miền Trung và Tây nguyên, chiếm vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách quốc gia, vì vậy được đánh giá là một trong các tỉnh trọng yếu của trục kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  pdf26p nine_12 15-02-2014 22 10   Download

 • Tăng trưởng kinh tế vấn đề quan trọng quốc gia và địa phương Sử dụng mô hình tăng trưởng kinh tế và kinh tế lượng trong dự báo kinh tế Tỉnh Tiền Giang gia nhập vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng tốc độ tăng trưởng trung bình = Cần chọn mô hình tăng trưởng phù hợp Tỉnh Tiền Giang

  ppt21p dzuidze_2006 10-08-2013 32 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển của ThS. Lê Huỳnh Mai gồm có 7 chương, sẽ giúp các bạn tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phúc lợi xã hội và phát triển kinh tế, ngoại thương với phát triển kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt287p thanlantimduoi 24-05-2011 533 287   Download

 • Thuyết trình kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết, mô hình Robert Solow, thực trạng tăng trưởng kinh tế, liên hệ mô hình Solow, so sánh các nước Đông Nam Á, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

  ppt21p big_12 06-06-2014 46 21   Download

 • Mô hình kinh tế: Mô hình kinh tế là một công cụ lý thuyết mô tả các quá trình kinh tế thông qua các biến số kinh tế và những mối quan hệ logic và định lượng giữa các biến số đó. Mô hình có thể được diễn đạt dưới dạng lời văn, sơ đồ hoặc các biểu thức toán học. Mô hình là sự đơn giản hóa thực tế để có thể phân tích được các quá trình phức tạp.

  ppt124p alt_12 22-07-2013 66 16   Download

 • Giới thiệu về quá trình hình thành Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 20112015: Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII (giai đoạn 2006-2010) xác định là một trong năm chương trình đòn bẩy của thành phố. ...

  pdf7p beembank123 24-06-2013 21 12   Download

 • Chương 2 Các mô hình tăng trưởng kinh tế, mục đích chương học này nhằm giúp người học tìm hiểu về: Các trường phái, các nhà kinh tế mô tả sự vận động của nền kinh tế như thế nào?; các yếu tố nào tác động đến tăng trưởng; cơ sở khoa học của mô hình tăng trưởng hiện đại là gì?.

  pdf142p thanhdieutran 12-04-2014 16 6   Download

 • Chương 3 Mô hình tăng trưởng kinh tế, trong chương học này trình bày kiến thức về: Các mô hình cổ điển, mô hình Harrod - Domar (one gap model) , mô hình Chenery (Two gap model) , mô hình tân cổ điển - Hàm sản xuất và tăng trưởng kinh tế , mô hình tăng trưởng Solow, mô hình tăng trưởng Solow - Dinesion.

  pdf36p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 20 6   Download

 • Thuyết trình: Tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết, mô hình Robert Solow, thực trạng kinh tế Việt Nam, liên hệ mô hình Solow, so sánh kinh tế Việt Nam với kinh tế các nước Đông Nam Á, giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế Việt Nam.

  ppt21p slow_12 26-06-2014 19 5   Download

Đồng bộ tài khoản