» 

Mô Hình Toán Học

 • Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục

  Nội dung Chương 2: Khái niệm về mô hình toán học, Hàm truyền (phép biến đổi Laplace, Định nghĩa hàm truyền, Hàm truyền của một số phần tử), Hàm truyền của hệ thống tự động ( Đại số sơ đồ khối, Sơ đồ dòng tín hiệu), Phương trình trạng thái

  pdf 0p hquangdat 27-10-2010 293 133

 • PHƯƠNG PHÁP TẬP MỨC KHÔNG LƯỚI: CƠ SỞ TOÁN HỌC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH DẦU KHÍ

  Độ tin cậy và thiết thực của việc mô phỏng một quá trình vật lý không những phụ thuộc vào mô hình toán học mô tả quá trình, thường ở dạng những phương trình vi phân, mà còn phụ thuộc vào độ chính xác và tính hiệu quả của phương pháp số dùng để giải các phương trình vi phân đó.

  pdf 0p ngoclanh 10-06-2009 356 115

 • Mô hình toán học tiền tệ

  Toán học và tài chính luôn gắn liền với nhau. Cùng với khái niệm tiền bạc, là các phép tính cộng trừ nhân chia, mà những người bán hàng dong cũng thành thạo. Nếu như thời cổ, các nhà triết học còn cãi nhau xem số âm có tồn tại hay không, thì ngày nay không ai còn nghi ngờ về sự tồn tại của số âm, khi nhìn vào các bảng cân đối tài chính hay thông báo tài khoản ngân hàng.

  pdf 61p cuong4012 19-02-2013 50 23

 • LUẬN VĂN: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2008 BẰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC

  Nội dung chính của Đề tài được trình bày trong 3 chương nội dung và phần phụ lục. Chương I: Tổng quan về mô hình IO sẽ trình bầy một cách tóm lược về mô hình này và những ứng dụng chủ yếu của nó này trong phân tích, nghiên cứu các ngành kinh tế.

  pdf 99p sunflower_1 04-09-2012 26 16

 • DỰ BÁO SẢN LƯỢNG LÚA VIỆT NAM BẰNG CÁC MÔ HÌNH TOÁN HỌC

  Bài báo sử dụng các mô hình khác nhau của hồi quy và chuỗi thời gian để dự báo sản lượng lúa của Việt Nam dựa trên các số liệu của quá khứ. Sử dụng các tiêu chuẩn của thống kê trong lựa chọn mô hình để tìm mô hình thích hợp nhất, từ đó tiến hành dự báo sản lượng lúa cho 5 năm tiếp theo bằng mô hình này.

  pdf 10p sunshine_7 19-07-2013 18 6

 • Bài giảng Mô hình hóa, nhận dạng và mô phỏng - Chương I: Giới thiệu

  Bài giảng Mô hình hóa, nhận dạng và mô phỏng - Chương I: Giới thiệu cung cấp các thông tin về hệ thống động và mô hình, cách xây dựng mô hình toán học, ứng dụng của mô hình, mô hình hóa, các định luật vật lý, nhận dạng hệ thống, các bước nhận dạng hệ thống, vòng lặp nhận dạng hệ thống, kiến thức liên quan đến nhận dạng hệ thống. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên...

  pdf 23p mnhat91 15-04-2014 11 3

 • Chương 5: Xây dựng các thuật toán điều khiển

  Khi tiến hành thiết kế một hệ thống điều khiển tự động nói chung, công việc đầu tiên ta phải xây dựng mô hình toán học cho đối tượng.

  pdf 28p namxxx1 11-05-2010 228 124

 • CHƯƠNG 18: CÁC THUẬT TOÁN ĐỒ THỊ

  Đồ thị là một mô hình toán học được sử dụng để biểu diễn một tập đối tượng có quan hệ với nhau theo một cách nào đó. Chẳng hạn trong khoa học máy tính, đồ thị được sử dụng để mô hình hoá một mạng truyền thông, kiến trúc của các máy tính song song,... Rất nhiều vấn đề trong các lĩnh vực khác như công nghệ điện, hoá học, chính trị, kinh tế,... cũng có thể biểu diễn...

  doc 38p daodangson01041991 20-09-2010 190 103

 • Giáo trình Mô hình toán ứng dụng - Hoàng Đình Tuấn

  Dưới đây là giáo trình Mô hình toán ứng dụng với 3 chương trình bày về sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới, mô hình lý thuyết phục vụ công cộng, mô hình điều khiển dự trữ. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf 254p ktct_1669 03-05-2012 165 89

 • Giáo trình Mô hình toán kinh tế - NXB Thống kê

  "Giáo trình Mô hình toán kinh tế" có kết cấu nội dung gồm 5 chương sẽ trang bị một số kỹ năng cơ bản về mô hình toán kinh tế, ứng dụng phân tích dự báo kinh tế. Giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình và giáo trình "Mô hình toán kinh tế" đã được hội đồng thẩm định giáo trình Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông qua.

  pdf 130p 123968574 27-06-2012 332 79

 • Chương 1: Mô hình toán kinh tế

  Mô hình của một đối tượng là sự phản ánh khách quan về đối tượng đó, bằng ngôn ngữ nói, viết, hình vẽ, hoặc ngôn ngữ chuyên ngành. Mô hình của các đối tượng trong lĩnh vực kinh tế, gọi là mô hình kinh tế. Mô hình toán kinh tế, là mô hình kinh tế, được trình bày bằng ngôn ngữ toán học. 2 .TD1: Nghiên cứu quá trình hình thành giá của loại hàng hóa A trên thị trường. Mô hình...

  pdf 68p coc_xanh 18-01-2013 176 52

 • Mô hình toán thủy văn

  Mô hình toán thủy lợi ngày nay đã trở thành một lĩnh vực không thể thiếu được trong tất cả các bài toán thủy văn liên quan đến sử dụng khai thác, quản lý tài nguyên như: tính toán các đặc trưng dòng chảy, dự báo thủy văn, tính toán cân bằng và quy hoạch sử dụng nguồn nước, quy hoạch phòng lũ, quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Cuốn sách "Giáo Trình Cao Học Thủy Lợi - Mô Hình Toán...

  pdf 163p ktct_1669 03-05-2012 112 49

 • Mô hình toán ứng dụng part 2

  Tham khảo tài liệu 'mô hình toán ứng dụng part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p dongta05 09-01-2012 105 49

 • Mô hình toán ứng dụng part 3

  Tham khảo tài liệu 'mô hình toán ứng dụng part 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p dongta05 09-01-2012 69 35

 • Thiết kế bộ điều khiển mờ cho máy giặt

  Trong những năm gần đây, lý thuyết logic mờ đã có nhiều áp dụng thành công trong lĩnh vực điều khiển. Bộ điều khiển dựa trên lý thuyết logic mờ gọi là bộ điều khiễn mờ. Trái với kỹ thuật kinh điển, kỹ thuật điều khiển mờ thích hợp với các đối tượng phức tạp, không xác định mà người vận hành có thể điều khiển theo kinh nghiệm. Đặc điểm của bộ điều khiển mờ...

  doc 15p manhdtd92 20-07-2013 91 34

 • Mô hình toán ứng dụng part 6

  Tham khảo tài liệu 'mô hình toán ứng dụng part 6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p dongta05 09-01-2012 59 26

 • Mô hình toán ứng dụng part 4

  Tham khảo tài liệu 'mô hình toán ứng dụng part 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p dongta05 09-01-2012 59 26

 • Mô hình toán ứng dụng part 5

  Tham khảo tài liệu 'mô hình toán ứng dụng part 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p dongta05 09-01-2012 65 26

 • Mô hình toán ứng dụng part 7

  Tham khảo tài liệu 'mô hình toán ứng dụng part 7', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p dongta05 09-01-2012 57 24

 • Mô hình toán ứng dụng part 8

  Tham khảo tài liệu 'mô hình toán ứng dụng part 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p dongta05 09-01-2012 56 23

 • + Xem thêm 2869 Mô Hình Toán Học khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản