» 

Mô Hình Toán Kinh Tế

 • Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế (Bài 1)

  Bài giảng Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế. Bài 1: Khái niệm, cấu trúc, phân loại mô hình toán kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt 16p yeuthuong 11-11-2010 891 256

 • Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế (Bài 2)

  Bài giảng Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế. Bài 2: Nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu và phân tích kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt 22p yeuthuong 11-11-2010 541 194

 • Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế (Bài 3)

  Bài giảng Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế. Bài 3: Áp dụng phân tích mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt 29p yeuthuong 11-11-2010 508 169

 • Giáo trình Mô hình toán kinh tế - NXB Thống kê

  "Giáo trình Mô hình toán kinh tế" có kết cấu nội dung gồm 5 chương sẽ trang bị một số kỹ năng cơ bản về mô hình toán kinh tế, ứng dụng phân tích dự báo kinh tế. Giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình và giáo trình "Mô hình toán kinh tế" đã được hội đồng thẩm định giáo trình Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông qua.

  pdf 130p 123968574 27-06-2012 332 79

 • Chương 1: Mô hình toán kinh tế

  Mô hình của một đối tượng là sự phản ánh khách quan về đối tượng đó, bằng ngôn ngữ nói, viết, hình vẽ, hoặc ngôn ngữ chuyên ngành. Mô hình của các đối tượng trong lĩnh vực kinh tế, gọi là mô hình kinh tế. Mô hình toán kinh tế, là mô hình kinh tế, được trình bày bằng ngôn ngữ toán học. 2 .TD1: Nghiên cứu quá trình hình thành giá của loại hàng hóa A trên thị trường. Mô hình...

  pdf 68p coc_xanh 18-01-2013 176 52

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 1 Phân tích mô hình toán kinh tế, nội dung trình bày trong chương này gồm: Các khái niệm cơ bản, Phương pháp phân tích mô hình toán kinh tế, Phân tích mô hình toán kinh tế, và Bài tập.

  pdf 28p canhdangxuan 09-04-2014 14 6

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế trình bày một số lý thuyết cơ bản về lạm phát theo cách tiếp cận mô hình, phân tích thực trạng diễn biến giá cả - lạm phát của Việt Nam giai đoạn 1986 - 2008, xây dựng mô hình phân tích động thái giá cả - lạm phát Việt Nam giai đoạn...

  pdf 0p cuong300 24-05-2014 9 6

 • Bài tập Phân tích mô hình toán kinh tế - Lê Anh Đức

  Tham khảo một số bài tập về phân tích mô hình toán kinh tế thuộc môn học mô hình toán kinh tế, tài liệu bài tập dưới đây gồm các câu hỏi bài tập cần thiết cho các bạn ôn luyện môn học này được tốt hơn.

  pdf 6p canhdangxuan 09-04-2014 26 4

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế

  Bài giảng Mô hình toán kinh tế giới thiệu các mô hình toán kinh tế, khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế, cấu trúc của mô hình toán kinh tế, phân loại mô hình kinh tế, phương pháp phân tích mô hình,...; mô hình tối ưu tuyến tính, bài toán quy hoạch tuyến tính. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên Kinh tế.

  pdf 189p qlngoc 17-05-2014 20 4

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế - Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế

  Bài giảng Mô hình toán kinh tế Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế nhằm trình bày về khái niệm mô hình toán kinh tế, nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu và phân tích kinh tế, áp dụng phân tích một số mô hình toán kinh tế.

  pdf 27p cheap_12 09-07-2014 6 3

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế - Chương 3: Mô hình tối ưu tuyến tính

  Bài giảng Mô hình toán kinh tế Chương 3: Mô hình tối ưu tuyến tính trình bày về các khái niệm cơ bản về bài toán quan hệ tuyến tính, thuật toán đơn hình, bài toán đối ngẫu...mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu sâu hon về tối ưu tuyến tính.

  pdf 21p cheap_12 09-07-2014 5 3

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế - Chương 2: Nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu kinh tế

  Bài giảng Mô hình toán kinh tế Chương 2: Nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu kinh tế trình bày về tính hệ số tăng trưởng, ý nghĩa của hệ số tăng trưởng, tính hệ số thay thế, áp dụng phân tích một số mô hình toán kinh tế.

  pdf 33p cheap_12 09-07-2014 10 1

 • Đề thi mô hình toán kinh tế trường đại học ngân hàng

  Đề thi mô hình toán kinh tế trường đại học ngân hàng, các bạn tham khảo và cùng giải đề

  pdf 2p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 107 10

 • Mô hình toán - Giáo trình mô hình toán kinh tế

  Mô hình toán là một mô tả các hiện tượng bằng ngôn ngữ toán. Theo cách hiểu này thì chúng ta đã gặp rất nhiều mô hình toán như vậy ngay từ khi mới bắt đầu làm quen với môn toán. Tài liệu này sẽ giúp bạn đọc khái quát được đầy đủ các kiến thức căn bản về môn học này. Mời các bạn tham khảo

  pdf 13p emgaiphale 11-10-2013 33 8

 • Giáo trình Toán kinh tế: Phần 2 - Bùi Minh Trí

  Giáo trình Toán kinh tế: Phần 2 trình bày các nội dung trong phần mô hình toán kinh tế. Phần này gồm 4 chương, trình bày các vấn đề như mô hình kinh tể và mô hình toán kinh tế, phương pháp cân đối liên ngành, phương pháp sơ đồ mạng lưới (pert), mô hình phục vụ đám đông.

  pdf 89p hoa_khoai91 05-06-2014 17 5

 • Giáo trình MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ

  Sự tồn tại và vận động của các đối tượng, quá trình kinh tế - xã hội là hết sức phức tạp và đa dạng. Người ra có thể dử dụng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau để nhiên cứu, phân tích lý giải sự tồn tại và vận động này, từ đó tìm cách tác động đến các đối tượng và quá trình kinh tế nhằm mang lại lợi ích ngày càng lớn cho chình bản thân xã hội loại người.

  pdf 383p yeuthuong 21-10-2010 1395 740

 • Đề thi mô hình toán kinh tế

  Đề thi môn mô hình toán kinh tế mời các bạn tham khảo và cùng giải đề

  pdf 2p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 66 12

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 4 Mô hình quản lý dự trữ, chương học này trình bày nội dung cần tìm hiểu sau: Đặt vấn đề, Các khái niệm cơ bản, Một số mô hình quản lý dự trữ.

  pdf 37p canhdangxuan 09-04-2014 11 4

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 2 Mô hình I/O, chương học này trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về mô hình I/O, Mô hình I/O của Việt Nam, Ví dụ, Phương pháp luận xây dựng mô hình I/O, Mô hình I/O dạng hiện vật, Mô hình I/O dạng giá trị.

  pdf 43p canhdangxuan 09-04-2014 17 4

 • Bài tập Mô hình tối ưu tuyến tính

  Dưới đây là một số bài tập về Mô hình quản lý dự trữ thuộc môn mô hình toán kinh tế, mời các bạn cùng tham khảo ôn luyện và làm bài tập về phần kiến thức này thật tốt.

  pdf 3p canhdangxuan 09-04-2014 13 3

 • + Xem thêm 1400 Mô Hình Toán Kinh Tế khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản