Mô hình tổng cung

Xem 1-20 trên 965 kết quả Mô hình tổng cung
 • Bài 6 giới thiệu về mô hình tổng cung và tổng cầu. Các nội dung chính trong bài gồm: Xây dựng các mô hình tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và dài hạn dưới dạng phương trình và đồ thị; phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cẩu trong ngắn hạn và dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p youcanletgo_05 21-01-2016 6 2   Download

 • Mô hình tổng cầu và tổng cung hay còn gọi là mô hình AD-AS là mô hình dùng để giải thích hai biến số. Biến số thứ nhất là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được đo bằng GDP thực tế. Biến số thứ hai là mức giá được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI hay chỉ số điều chỉnh GDP.

  pdf0p print_12 21-08-2013 57 15   Download

 • Tổng cung (năng lực sản xuất của một nền kinh tế) phụ thuộc vào Lượng tư bản K Lượng lao động L Vốn nhân lực H Tình trạng công nghệ T Nguồn tài nguyên N

  ppt43p esc_12 30-07-2013 34 8   Download

 • Mô hình tổng cung – tổng cầu (AS – AD) là mô hình kinh tế mà hầu hết các nhà kinh tế học dùng để nghiên cứu những dao động trong ngắn hạn của các hoạt động kinh tế. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Chương 5: Tổng cung - tổng cầu".

  pdf44p namthangcodon 26-05-2016 9 1   Download

 • Tiểu luận: Mô hình chuỗi cung ứng của Tập đoàn Wal-mart giới thiệu sơ lược và những nét nổi bật của Tập đoàn Wal-mart, sơ đồ tổng quan về chuỗi cung cứng Wal-mart, chuỗi cung ứng Wal–mart Logistics. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

  doc14p hoangdajja 30-05-2014 215 75   Download

 • Đề tài Ứng dụng mô hình chuỗi cung ứng rau an toàn tại TP. Hồ Chí Minh nhằm nêu tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, ứng dụng mô hình chuỗi cung ứng rau an toàn.

  pdf51p three_12 25-03-2014 115 70   Download

 • Tổng cầu (AD) là tổng sản lượng trong nước mà các tác nhân trong nền kinh tế sẵn sàng và có khả năng mua tại mỗi mức giá. • Trong một nền kinh tế mở, tổng cầu bao gồm 4 thành phần.

  ppt23p doantrang163 11-10-2012 87 30   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 3: Tổng cung, tổng cầu của nền kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Cung – cầu, tổng cung – tổng cầu của nền kinh tế; tổng cầu và mô hình số nhân, mô hình tổng cung - tổng cầu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho công việc học tập của các bạn sinh viên ngành Kinh tế.

  pdf37p tsmttc_007 10-09-2015 13 4   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Mô hình tổng cung và tổng cầu" trình bày các nội dung: Các biến động kinh tế ngắn hạn, mô hình cơ bản về biến động kinh tế, đường tổng cầu, đường tổng cung, tại sao đường tổng cầu xuống dốc, tại sao đường tổng cầu có thể dịch chuyển, tại sao đường tổng cung có thể dịch chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  pdf17p tsmttc_007 12-09-2015 11 4   Download

 • Mặc dù còn có sự tranh luận giữa các nhà kinh tế về phương pháp phân tích biến động kinh tế trong ngắn hạn, nhưng hầu hết các nhà kinh tế đều sử dụng mô hình tổng cầu và tổng cung. Trong chương này, chúng ta bàn đến hai mảng then chốt của mô hình là tổng cầu và tổng cung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p nganga_04 27-09-2015 8 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Tổng cầu và tổng cung trình bày cách sử dụng mô hình tổng cung, tổng cầu phân tích các biến động của kinh tế trong ngắn hạn; các biến nghiên cứu: GDP, thất nghiệp, lãi suất, tỉ giá hối đoái và mức giá, các công cụ của chính phủ.

  pdf28p qlngoc 21-05-2014 22 2   Download

 • Chương 13 tập trung tìm hiểu về bốn mô hình tổng cung trong đó sản lượng phụ thuộc cùng chiều với mức giá trong ngắn hạn, sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp thể hiện qua đường Phillips. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf9p namthangtinhlang_00 30-10-2015 18 2   Download

 • Mô hình tổng hợp bảo vệ môi trường lưu vực Sông Đà giới thiệu mô hình nuôi giun quế và sử dụng chế phẩm sinh học (CPSH) EM với các quy mô lớn nhỏ khác nhau để xử lý nhiều loại chất thải của các loại vật nuôi tại lưu vực Sông Đà. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p nghe123 06-05-2016 19 2   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chapter 13: Tổng cung và sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp" nghiên cứu 3 mô hình tổng cung, trong đó sản lượng phụ thuộc cùng chiều với giá cả trong ngắn hạn; về đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp được mô tả bằng đường Phillips. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p doinhugiobay_13 26-01-2016 5 1   Download

 • Tài liệu tham khảo về kinh tế vĩ mô dành cho sinh viên khoa Kinh tế học chuyên đề " Mô hình tổng cung, tổng cầu "

  pdf24p cucai_trang 04-06-2010 162 57   Download

 • Câu 1: Phương trình của đường tổng cung ngắn hạn SRAS có dạng như thế nào? Ba đặc tính của phương trình này là gì? Giải thích vì sao đường tổng cung SRAS trong...

  doc8p gackiem196 19-04-2011 320 57   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kinh tế vi mô - quyết định cung của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt33p hoangthuyfc 29-06-2012 221 57   Download

 • Tiểu luận: Mô hình chuỗi cung ứng Nokia tổng quan về chuỗi cung ứng, chiến lược chuỗi cung ứng, quy trình chuỗi cung ứng, bí quyết thành công của Nokia,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên thuộc ngành Quản trị kinh doanh.

  doc9p hoangdajja 30-05-2014 68 14   Download

 • Thay vào ta có P = Pe (1+μ) F(1-Y/Y*,z)→ mối quan hệ đồng biến giữa sản lượng và mức giá trong ngắn hạn Người ta có thể viết phương trình đường tổng cung AS dưới dạng: Y = Y* + α (P – Pe) Khi P = Pe thì Y = Y* nền kinh tế ở mức sản lượng tiềm năng

  ppt9p page_12 15-08-2013 39 9   Download

 • Nội dung bài giảng mô hình tổng cung – tổng cầu (AS – AD) là mô hình kinh tế mà hầu hết các nhà kinh tế học dùng để nghiên cứu những dao động trong ngắn hạn của các hoạt động kinh tế. Tập trung quan sát 2 yếu tố: Sản lượng quốc gia tính bằng GDP thực. Mức giá chung tính bằng CPI hoặc GDP khử lạm phát.

  pdf44p seven_12 10-03-2014 38 8   Download

Đồng bộ tài khoản