Mô hình trừu tượng

Xem 1-20 trên 88 kết quả Mô hình trừu tượng
 • Các mô hình dữ liệu Gis Trong các mô hình biểu diễn dữ liệu của GIS, chúng ta thường nhắc đến một khái niệm là feature. Theo định nghĩa của ISO (International Standard Organization): “Feature là sự trừu tượng hóa của một sự vật trong thế giới thực. Trong đó, thuộc tính của feature chính là đặc điểm mô tả Feature đó."

  doc11p ad_uit 25-01-2011 334 129   Download

 • Làm rõ các khái niệm: Mô hình hóa là gì ? Các yêu cầu; Hệ thống; Tư duy hệ thống (Systems Thinking). Vai trò của Mô hình hóa trong RE: Tầm quan trọng của mô hình hóa, Hạn chế của mô hình hóa. Tổng quan về các ngôn ngữ mô hình hóa. Nguyên tắc mô hình hóa: Trừu tượng hóa (Abstraction), Phân tách (Decomposition), Quy chiếu (Projection), Mô-đun hóa (Modularity).

  pdf19p cuong1024 06-01-2011 260 89   Download

 • KN yêu cầu: Phân tich các yêu cầu ́ là tiến trình xác định các dịch vụ của hệ thống mà khách hàng yêu cầu và các ràng buộc về vận hành và phát triển hệ thống đó. Các yêu cầu là sự mô tả các dịch vụ của hệ thống và các ràng buộc phát sinh trong quá trình tiến hành công nghệ đáp ứng các yêu cầu. Các mức trừu tượng khác nhau. Nó có thể là cơ sở cho việc thống nhất hợp đồng phải dê ̃ hiểu. cho chính hợp đồng phải được xác định chi tiết....

  ppt34p congtroirongmo 12-03-2011 193 57   Download

 • Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) - tạm dịch là Mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở - là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp, lý giải một cách trừu tượng kỹ thuật kết nối truyền thông giữa các máy vi tính và thiết kế giao thức mạng giữa chúng...

  pdf49p esc_12 29-07-2013 96 35   Download

 • Mô hình quan hệ – thực thể ER (Entity Relationship Model – ER Model) được dùng để thiết kế CSDL ở mức khái niệm (Conceptual data modeling) Biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL Mô hình ER như 1 công cụ để trao đổi ý tưởng giữa nhà thiết kế và người dùng cuối trong giai đoạn phân tích. Nó độc lập với DBMS và quá trình hiện thực database. 4 .

  pdf44p muathu_102 28-01-2013 143 36   Download

 • Cấu trúc (Structural)chỉ ra cấu trúc phần cứng thật sự của mạch Mức trừu tượng thấp. •Các cổng cơ bản (ví dụ and, or, not). •Cấu trúc phân cấp thông qua các module. Tương tự lập trình hợp ngữ. •Hành vi (Behavioral)chỉ ra hoạt động của mạch trên các bit Mức trừu tượng cao hơn. •Biểu diễn bằng các biểu thức (ví dụ out = (a & b) | c) •Không phải tất cả các đặc tả hành vi đều tổng hợp được Không sử dụng: + -* / % = ...

  pdf61p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 49 24   Download

 • Định nghĩa vấn đề – Chỉ rõ vấn đề cần giải quyết. Xác định biên giới của vấn đề – Có thể bắt đầu từ “trừu tượng khoá” (key abstraction) – một/một_số từ/cụm_từ chỉ ra cốt lõi của vấn đề cần giải quyết. những gì thuộc trong lĩnh vực của trừu tượng khoá thì nằm trong phạm vi của vấn đề. Xác định các ràng buộc của vấn đề. Hiểu các thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực của vấn đề....

  ppt37p congtroirongmo 12-03-2011 81 12   Download

 • Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) - tạm dịch là Mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở - là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp, lý giải một cách trừu tượng kỹ thuật kết nối truyền ...

  pdf11p vetnangcuoitroi123 07-11-2013 48 11   Download

 • Trong 5 bài trc, tôi đã viết về năm lớp thấp nhất của mô hình tham chiếu OSI. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lớp thứ 6. Lớp 6, còn đc gọi là lớp Presentation, là lớp đầu tiên thực hiện quá trình truyền dữ liệu xuyên qua 1 mạng ở mức độ trừu tượng hơn so với chỉ những bit 0 và 1

  pdf9p vetnangcuoitroi123 07-11-2013 36 9   Download

 • Cùng tìm hiểu mô hình song song; mô hình tầng giá; kỹ thuật nhìn xuyên; kỹ thuật khung giá; mô hình tổng hợp; mô hình trừu tượng; thưởng thức tác phẩm;... được trình bày cụ thể trong "Ebook Cắm hoa thực hành - Đặc biệt hoa khô và hoa giả: Phần 2".

  pdf40p codon_04 08-12-2015 37 17   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Mô hình hóa bài toán thực tế thành bài toán giải quyết trên máy tính xây dựng cấu trúc dữ liệu (CTDL) • Xác định các thao tác xử lý xây dựng giải thuật...

  pdf21p thich177 30-08-2011 42 8   Download

 • Hầu hết các mô hình kinh tế là sự trừu tượng hoá thực tế, nhưng chúng cung cấp những kiến thức về các hành vi kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng chương 1 Mô hình kinh tế thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, để nắm rõ hơn kiến thức cụ thể.

  pdf29p canhdangxuan 11-04-2014 49 9   Download

 • Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán học lại biểu diễn các mô hình trừu tượng độc lập với thế giới tự nhiên. Tuy vậy, sự khác biệt không phải lúc nào cũng rõ ràng.

  pdf21p banhtieu5k 15-10-2011 38 5   Download

 • phương pháp trừu tượng hoá khoa học, là sự vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và quan điểm duy vật lịch sử, kết hợp mặt lôgic và mặt lịch sử để phân tích và tổng hợp các hiện tượng và quá trình kinh tế, rút ra cái chủ yếu, tất nhiên, bản chất, vững chắc để từ đó khái quát thành các khái niệm, các phạm trù và các quy luật kinh tế

  pdf14p truongnghen 24-01-2013 33 4   Download

 • Chương 2 trang bị cho người học những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Phân biệt đối tượng, lớp đối tượng; mô hình hóa lớp đối tượng; mô tả được tính trừu tượng hóa, kế thừa, đóng gói, đa hình; so sánh được lớp và cấu trúc;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt50p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 11 1   Download

 • Quản trị rủi ro (QTRR) là một chủ đề bắt mắt và được nhiều nhà quản lý nhắc tới như một vấn đề ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên không ít người trong đó nhắc đến nó như một thuật ngữ thời thượng nhưng lại hiểu biết một cách rất trừu tượng về nó.

  doc5p nhiqtkd 20-04-2011 445 201   Download

 • Khái niệm cơ bản Tại sao cần EER? - Các khái niệm cơ bản về ER không đủ để biểu diễn một số các ứng dụng phức tạp - Ví dụ: CSDL dùng cho công nghệ và sản xuất như viễn thông, khai phá dữ liệu, … Thêm vào ER một số khái niệm để tăng khả năng mô tả đối tượng rõ ràng và chính xác hơn - EER là sự mở rộng của ER bằng cách thêm vào một số các khái niệm trừu tượng (abstraction) và thể hiện các ràng buộc rõ ràng hơn...

  pdf29p hangkute_1 27-07-2010 400 109   Download

 • Chúng ta có thể thấy rằng: "Một số tập hợp dữ liệu phức tạp nhất định khi được trình bày bằng đồ thị sẽ truyền tải đến người đọc nhiều thông tin hơn so với các dữ liệu thô". Với phần mềm cũng vậy, khi ngành Công nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, các hệ thống sẽ trở nên phức tạp hơn.

  pdf122p doxuan 05-08-2009 253 102   Download

 • Chất lượng là một khái niệm xuất hiện đã khá lâu, đó là một khái niệm vừa cụ thể vừa trừu tượng và là cái đẹp đẽ.Mỗi người đều hiểu chất lượng dưới góc nhìn của họ, vì vậy rất khó định nghĩađúng và đầy đủ về chất lượng.Nhìn chung có một vài định nghĩa sau là tương đối đơn giản và dễ hiểu.

  pdf50p dominhquynhan 04-08-2012 175 96   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản