Mô hình ủy ban giám sát

Xem 1-8 trên 8 kết quả Mô hình ủy ban giám sát
 • Trong gần bốn thập kỷ qua, cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hầu khắp các quốc gia trên thế giới thuộc mọi trình độ phát triển. Quy mô rộng lớn và tính phi hiệu quả quá nghiêm trọng của DNNN đã dẫn tới xu thế cải cách. Kinh nghiệm cải cách cho thấy vai trò tối quan trọng

  pdf10p mat_vang 26-12-2012 26 5   Download

 • Trong gần bốn thập kỷ qua, cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hầu khắp các quốc gia trên thế giới thuộc mọi trình độ phát triển. Quy mô rộng lớn và tính phi hiệu quả quá nghiêm trọng của DNNN đã dẫn tới xu thế cải cách.

  pdf10p phalinh20 24-08-2011 26 2   Download

 • Đây là nghiên cứu trong chuỗi những nghiên cứu dựa trên bằng chứng thực nghiệm gắn với những vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô đang được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do UNDP tài trợ. Báo cáo nghiên cứu do nhóm tác giả của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện.

  pdf11p capdoihoancanh 11-05-2013 38 12   Download

 • Ủy ban Giám sát cho rằng, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, việc hạ lãi suất sẽ ít gây ra tình trạng rút tiền tại ngân hàng để chuyển sang các kênh đầu tư khác, do đó thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn sẽ được đảm bảo. Mặt khác, tổng cầu của nền kinh tế hiện còn yếu nên nguy cơ lạm phát tăng mạnh trong năm 2013 là không lớn. Thực tế cho thấy, trong khi cung tiền M2 tăng khá mạnh, lạm phát năm 2012 vẫn được kiểm soát khá tốt. Như vậy, năm 2013,...

  pdf2p bibocumi24 05-01-2013 40 10   Download

 • Quản trị rủi ro hợp lý là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại của mỗi ngân hàng nói riêng và sự bền vững của hệ thống ngân hàng nói chung, và nó cho phép các ngân hàng phân bổ vốn một cách hợp lý dựa trên cân bằng giữa rủi ro và tiềm năng tạo ra lợi nhuận. Nhìn nhận vấn đề này, Ủy ban Basel Giám sát hoạt động ngân hàng đã đề xuất tiêu chuẩn vốn mới trong hoạt động ngân hàng, trong đó khuyến khích các ngân hàng phát triển và sử dụng mô hình...

  pdf10p phalinh17 14-08-2011 150 64   Download

 • Để đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm và khuyến nghị chính sách cho các năm tiếp theo, phục vụ cho các nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”, do UNDP tài trợ và Ủy ban Kinh tế chủ trì thực hiện định kỳ hàng năm xây dựng "Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2014: Cải cách thể chế kinh tế - chìa khóa cho tái cơ cấu".

  pdf113p meomun12340628 03-08-2015 49 13   Download

 • M&A được “ngầm hóa” Ở khía cạnh pháp lý, thuế cho M&A chưa rõ ràng. Về quy trình thủ tục mua bán chưa có chuẩn mực, chưa có hành lang pháp lý tương hỗ giữa các khâu, các bước và hành lang bảo vệ đối với: Quy tắc bảo vệ Hội đồng quản trị, bảo vệ quyền của cổ đông, bảo vệ các quy chế nội bộ đã có trong doanh nghiệp bị mua, quy chế giám sát, định giá và xác định giá trị doanh nghiệp, quyền ủy thác mua, hay các mô hình và cách thức tiến hành…...

  pdf3p bibocumi24 04-01-2013 39 6   Download

 • Tổ chức cấp dưới Nhóm Vai trò và tình hình thành lập Nhóm cấp dưới của cấp dưới lựa chọn đội dự án của các thành viên Nhóm dự án liên lạc Hội đồng thành viên Hội đồng quản trị giám sát Trách nhiệm Hội đồng Trách nhiệm vIÊN UỶ BAN PTC, bổ sung Thành viên Thành viên khuyết Mô tả, trừ Nhiệm vụ phân loại của các Thành viên Thay đổi Hỗ trợ phân loại

  pdf9p myngoc2 04-10-2011 25 2   Download

Đồng bộ tài khoản