Mộ mạng agent

Xem 1-11 trên 11 kết quả Mộ mạng agent
 • Chuẩn bị mô hình gồm 4 máy như trong bài Routing, kết nối thông suốt nhau thông qua 3 mạng khác nhau là 172.16.1.0/24, 10.0.1.0/24, 192.168.1.0/24 DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol Trong một mạng các máy nhận ra nhau thong qua một giao thức là TCP/IP hay nói cách khác chúng nhận ra nhau qua địa chỉ IP mà trước đó người quản trị mạng đã gán cho từng máy tính một.

  pdf17p thanhtung_hk 05-11-2010 161 92   Download

 • B/ Dịch vụ cấp phát IP (DHCP). I/ Mô tả mô hình và cài đặt dịch vụ DHCP. 18 II/ Cấu hình DHCP. 22 III/ Thực hiện xin cấp IP tử máy Client. 23 IV/ Phân biệt sự khác nhau giữa các chế độ server, scope, class, reseved client trong DHCP. 25 V/ Cấu hình áp dụng chế độ Class trong việc cấu hình thông tin IP trên DHCP Server. 29 VI/ Cấu hình DHCP Relay Agent. 39 Page 16Page 18Page 22- Page 23- Page 25Page 30-

  pdf69p bienchieumua07 29-09-2011 138 44   Download

 • Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (Distributed Denial of Service-DDos) là một trong những phương pháp tấn công nguy hiểm nhất hiện nay. Việc ngăn chặn hoàn toàn Ddos rất khó có thể thực hiên được do các tính chất của một cuộc tấn công là phân tán trên toàn internet. Do vậy việc phát hiện càng sớm dấu hiệu của cuộc tấn công giúp chúng ta có thể hạn chế tối đa thiệt hại mà một cuộc tấn công Ddos gây nên.

  pdf39p taurus23 02-08-2012 61 26   Download

 • Giả thiết : * Độ dài hàng đợi: K = 10 * 3 luồng dữ liệu (S1,D1),(S2,D2),(S3,D3) phát gói với độ dài 125bytes. Và khoảng thời gian giữa các gói là λ(S1)= λ(S3)=500kbit/s, λ(S2)=300kbit/s. * Các link đều có dung lượng và trễ như nhau và bằng:1Mb/s và 100ms. 1.Xây dụng đồ hình gồm các Nut,Agent truyền và nhận dữ liệu. #tao 4 nut set n1 [$ns node] set n2 [$ns node] set n3 [$ns node] set n4 [$ns node] #tao cac duong link cho cac nut $ns duple ....

  pdf13p doilan 26-01-2013 60 23   Download

 • Hiện nay, khi Internet trở nên phổ biến và cần thiết, các hệ thống mở, phân tán đang được phát triển rộng rãi và hữu ích theo cùng. Hướng phát triển các hệ thống này chủ yếu được sử dụng theo mô hình Client –Server, mọi tính toán, yêu cầu được chuyển lên và thực hiện ở Server bên ngoài Internet Điều này đòi hỏi một băng thông Internet lớn với chi phí cao. Có các hướng giải quyết để phân tải mạng trên server...

  doc41p xuanbinhkido 29-08-2012 56 18   Download

 • Loại Trojan.Win32.Oficla.w – được Kaspersky phân loại và đặt tên, còn được biết đến với những tên sau: Trojan.Win32.Agent.duxv Trojan: (được phát hiện bởi Kaspersky Lab) SpyAgent-br.dll Mal/Oficla-A Trj/Sinowal.WZZ (McAfee) (Sophos) (Panda) (MS(OneCare)) (DrWeb) Trojan:Win32/Oficla.M Trojan.Oficla.38 Win32/Oficla.GN Trojan.Oficla.S Win32:Rootkit-gen Trojan.Win32.Oficla Generic17.CFKT TR/Spy.Inject.L Trojan.Sasfis W32/Oficla.FJ Trojan.Win32.Generic.5205573B Trojan.Win32.Oficla.w TROJ_DLOADR.

  pdf3p bibocumi28 19-01-2013 31 7   Download

 • Mô phỏng sự định giá hiệu xuất của kế hoạch Snoop TCP đối với mạng không dây. Như vậy, điều khiển học thấy trước nhiều việc cho kỹ thuật rôbôt và những đại diện tự trị (cyborgs & autonomous agents). Vấn đề phân biệt cơ học và sinh học là liệu có phương pháp nào để phân biệt sự sống với không sống về nguyên tắc, hay hiểu là làm rõ được bản chất sự sống.

  pdf8p butmaucam 27-08-2013 21 6   Download

 • Đặc Điểm Của Dự An Phần Mềm Dự án phần mềm là một đối tượng quản lý phức tạp, có tính động cao do các đặc điểm sau: Anh hưởng bởi nhiều yếu tố: con người, phần mềm, phần cứng, công nghệ, quy trình…. Sản phẩm được tạo ra mang hàm lượng trí tuệ cao Nguồn lực chủ yếu để tạo ra sản phẩm là trí não Theo J.F. Jamil và M.M.

  pdf23p lgg330 12-10-2010 85 31   Download

 • Vị trí và ưu điểm của MIB MIB mô tả sự phân chia không gian tên giữa các Agent SNMP và các nhà quản lý mạng. MIB hoạt động tác động đến thiết bị quản lý được triển khai trên mạng. Bởi vì, nó đóng vai trò trung tâm trong mạng quản lý . MIB cung cấp vài nguyên tắc trong đó có sự gia tăng tăng điều khiển NE. Như vậy, Nếu đưa ra cấu hình quản lý thích hợp thì một NE thì rất dễ được cài đặt, cấu hình và hoạt động trong một môi trường...

  pdf8p minhloi7733 07-09-2010 90 29   Download

 • Mô hình tổ chức QLM thực tế Bao gồm 2 thành phần: -Hệ thống quản lý mạng (manager) -Hệ thống được quản lý (Agent) Manager đưa ra các yêu cầu về thông tin quản lý. Agent cung cấp các thông tin quản lý theo yêu cầu của Manager

  ppt68p member2087 06-03-2013 52 11   Download

 • Phương pháp phân đoạn khi ra quyết định nhằm nâng cao độ chính xác trong lượng giá mức độ an ninh mạng. Những vòng điều khiển cơ bản như vậy giả thuyết là cơ sở sự tự trị mô tả đặc điểm các cá thể, tổ chức: mà hành vi của nó, từ nảy sinh ý muốn đến hành động được xác định từ môi trường bên ngoài. Đó là đặc điểm của "tác nhân độc lập".

  pdf9p butmaucam 28-08-2013 31 2   Download

Đồng bộ tài khoản