Mô phỏng các tín hiệ

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mô phỏng các tín hiệ
  • Mục đích - Làm quen với thư viện Simulink của MATLAB - Sử dụng Simulink để xây dựng sơ đồ khối hệ thống và mô phỏng các tín hiệu trong hệ thống - Sử dụng MATLAB để soạn thảo các chương trình tính tích chập, tính đáp ứng của hệ thống trên miền thời gian II. Yêu cầu đối với sinh viên - Thực hiện trước bài 2.1 ở nhà.

    pdf8p kiennt1991hn 25-04-2011 340 144   Download

  • Phép nhân, chia và luỹ thừa với vector và ma trận MATLAB là một công cụ phần mềm tính toán rất mạnh, đặc biệt thích hợp cho các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Một đặc điểm hết sức quan trọng là mọi tính toán trong MATLAB đều được dựa trên cơ sở các phép toán cơ bản với vector và ma trận của số phức. MATLAB phân biệt hai cách thực hiện phép nhân, chia và lũy thừa. Đó là nhân, chia, lũy thừa kiểu ma trận, và nhân, chia, lũy thừa kiểu từng phần tử....

    pdf43p 123968574 22-06-2012 111 27   Download

  • Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại con người phải tiến hành hoạt động lao động.

    doc43p milotrang 03-01-2010 8182 1549   Download

Đồng bộ tài khoản