Mô tả công việc trưởng phòng

Xem 1-20 trên 85 kết quả Mô tả công việc trưởng phòng
 • "Bảng mô tả công việc trưởng phòng nhân sự" là văn bản trình bày các yêu cầu và tính chất của công việc trưởng phòng nhân sự. Tài liệu sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nội dung cần được trình bày trong bảng mô tả công việc để giúp các ứng viên có thể hình dung được nhiệm vụ của công việc. Từ đó, công ty có thể lựa chọn một ứng viên phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p leminh250289 01-12-2010 1967 805   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc trưởng phòng kế hoạch (đã điền thông tin để bạn dễ dàng tham khảo).

  doc3p huynhphuocloc2009 01-12-2010 915 449   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc trưởng phòng kỹ thuật.

  doc2p huynhphuocloc2009 01-12-2010 1059 372   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc trưởng phòng kế hoạch.

  doc2p huynhphuocloc2009 01-12-2010 428 215   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc trưởng phòng QA.

  doc2p huynhphuocloc2009 01-12-2010 533 203   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc trưởng phòng bảo trì.

  doc1p huynhphuocloc2009 01-12-2010 528 177   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng phòng nhân sự', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p mrcheng 22-06-2011 434 155   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng phòng kỹ thuật', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 241 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng phòng kế hoạch', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 117 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng phòng qa', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 155 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng phòng bảo trì', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p mrcheng 22-06-2011 135 21   Download

 • Tài liệu tham khảo về mẫu mô tả công việc trưởng phòng cung ứng. Vị trí: Trưởng phòng Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc sản xuất Người mô tả: Giám đốc sản xuất Mã tài liệu;HCNS-MTCV-19

  doc3p langtu10101112 14-08-2010 283 172   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu bảng mô tả công việc trưởng phòng hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p meongo87 26-10-2011 370 86   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng kênh đại lý', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p mrcheng 22-06-2011 71 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng kênh bán lẻ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p mrcheng 22-06-2011 69 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng kênh siêu thị', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p mrcheng 22-06-2011 55 19   Download

 • Bảng mô tả công việc của trưởng phòng kế hoạch giúp bạn nắm bắt các công việc cửa trưởng phòng kế hoạch, cũng như những nhiệm vụ và yêu cầu đối với trưởng phòng kế hoạch.

  doc3p mrcheng 22-06-2011 977 282   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc kế toán trưởng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 230 91   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc tổ trưởng sản xuất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p mrcheng 22-06-2011 262 75   Download

 • 1. Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức điều hành kho bãi trong hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty.

  doc2p mrcheng 22-06-2011 174 61   Download

Đồng bộ tài khoản