Mobile agent

Xem 1-20 trên 39 kết quả Mobile agent
 • Mobile Agent là một mô hình trong đó các tiến trình - được gọi là agent - có tính tự trịvà khả năng di động từ máy chủ này sang máy chủ khác để hoàn tất tác vụ. Ý tưởng chủđạo của mobile agent là di chuyển xử lý đến gần nguồn dữ liệu, nhờ đó có thể giảm tảimạng, khắc phục tình trạng trễ, hỗ trợ xử lý không đồng bộ và tạo ra sự tưng thích mạnhrên các môi trường không đồng nhất.

  pdf45p truongnghen 30-08-2012 59 26   Download

 • Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow 1.3.7. Tính di động (mobility): Là khả năng di chuyển từ môi trường thi hành này sang môi trường khác của một agent. Khả năng di động của một agent được phân thành hai loại. Di động mạnh (strong mobility) là khả năng mà hệ thống có thể di chuyển cả mã chương trình và trạng thái thi hành của agent đến một môi trường khác.

  pdf16p caott3 20-05-2011 84 23   Download

 • Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow 2.7.2. Theo dõi và thông báo tin cập nhật Ứng dụng cổ điển này làm nổi bật bản chất không đồng bộ của các mobile agent. Các agent có thể được gởi đi, đến nơi có nguồn tin và hoạt động theo dõi nguồn tin ngay cả khi người dùng ngắt kết nối. Sau đó, khi nguồn tin có sự thay đổi , agent sẽ quay về báo cho chủ nhân. Các agent có thể được gửi đi để chờ một dạng thông tin nào đó xuất hiện, rồi sau đó báo...

  pdf16p caott3 20-05-2011 80 20   Download

 • Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow 1. Khái niệm Workflow là quá trình điện toán hoá hay tự động hóa một phần hoặc toàn bộ một tiến trình kinh doanh. Ý nghĩa của workflow khi này đơn giản chỉ là các luồng công việc. Hệ thống quản trị luồng công việc: quản lý và thực thi các mô hình luồng công việc thông qua việc thực thi các phần mềm. Gồm 2 thành tố: Bộ phận hỗ trợ đặc tả mô hình luồng công việc Bộ phận vận hành mô hình đã đặc tả 2.

  pdf16p caott3 20-05-2011 95 19   Download

 • Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow 1.2.

  pdf10p caott3 20-05-2011 57 15   Download

 • Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow 1 2 Agent Manager Choose Workflow: Time to reconnect: Date Expire: Reactivation: Save result at Directory: Run WF Cancel (s) Browse (s) Browse 3 4 5 8 6 7 Hình 69: Thiết kế màn hình Agent Manager 2.6.1.1.1. Danh sách các đối tượng thể hiện Bảng 30: Danh sách các đối tượng thể hiện trong màn hình Agent Manager STT Tên 1 txtChooseWorkflow Loại/Kiểu Ý nghĩa textbox Nhập vào đường dẫn chỉ đến file workflow đã được thiết kế dưới dạng .

  pdf16p caott3 20-05-2011 51 12   Download

 • Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow đầu vào đầu ra Nhân viên 1 Trưởng phòng Nhân viên 2 Nhân viên 3 Hình 30: Ví dụ 1 workflow đơn giản 1.2. Các cách giải quyết vấn đề: 1.2.1.

  pdf16p caott3 20-05-2011 40 11   Download

 • Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow D4: Bao gồm -ID được phát sinh cho Form vừa được mở -Nội dung XML của form vừa được mở. D5: Tập tin từ bộ nhớ ngoài ứng với D1. Xử lý: ID này của form được tạo dựa vào ID của form trước nó, nếu trước đó chưa tạo ra form nào thì ID này bắt đầu từ 0. 2.1.2.3. Lưu một Form Hình 37: Luồng dữ liệu lưu form trong Form Designer D1: Tên file xml cho Form mà người dùng muốn lưu D3: Nội dung XML biểu diễn các control...

  pdf16p caott3 20-05-2011 59 11   Download

 • Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow Hình 58: Luồng dữ liệu cho chọn form cho node trong Workflow Designer D1: Đường dẫn đầy đủ của tập tin form xml mà người dùng lựa chọn D4: Thông tin form đó được nạp và cập nhật vào node tương ứng. D5: Nội dung file XML được chương trình đọc lên từ file ứng với đường dẫn D1.

  pdf16p caott3 20-05-2011 58 11   Download

 • Ứng dụng thử nghiệm Mobile Agent vào xây dựng Workflow 3 4 5 6 7 8 9 10 Check box 3 Lable 1 Lable 2 Lable 3 Button ALL Button Reset Button Save Button Cancel Chọn Form 3 để save Tên của Form 1 đang thiết kế Tên của Form 2 đang thiết kế Tên của Form đang thiết kế Click để check tất cả các form Click để uncheck tất cả các form Click để save form(s) Cancel không save form Click Không Không Không Click Click Click Click 2.2.2.3.2. Bảng mô tả các biến cố của màn hình MH_SAVE Bảng 11: Bảng mô...

  pdf16p caott3 20-05-2011 44 9   Download

 • Luận văn đề tài bảo mật mobile agent và ứng dụng trong các giao dịch điện tử, nhằm nắm được những khái niệm cơ bản về mobile agent đồng thời đề cập đến vấn đề bảo mật trong mobile agent và đi vào chi tiết ứng dụng của bảo mật mobile agent trong các giao dịch điện tử.

  pdf23p trentroicosao 11-03-2014 30 5   Download

 • Bài giảng "Tính toán di động: Agent và mobile agent - Tác tử và tác tử di động" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Tổng quan, tác tử di động cho tính toán di động, mở rộng UML cho tác tử di động, tác tử di động áp dụng vào các ứng dụng di động, giải quyết các vấn đề của tính toán di động bằng tác tử di động, các kỹ thuật của phần mềm dựa trên tác tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p nhansinhaoanh_03 21-10-2015 15 5   Download

 • Sự phát triển không ngừng của các kỹ thuật tiên tiến về máy tính, đặc biệt là các giảp pháp mạng, cùng với sự bùng nổ nhanh chóng các dịch vụ và thông tin trên mạng đã làm gia tăng số người sử dụng Internet lên đến hàng trăm triệu. Các đặc điểm của nguồn thông tin, tổ chức mạng, cũng như việc khai thác, xử lý thông tin ngày càng trở nên phức tạp hơn, có thể kể đến các khuynh hướng chính yếu....

  pdf11p anhtuyet 10-06-2009 340 113   Download

 • Lời cảm ơn Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ và truyền đạt kiến thức để chúng em có thể hoàn thành luận văn này. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến thầy Cao Đăng Tân - người đã động viên và giúp đỡ cho chúng em nhiệt tình trong quá trình thực hiện luận văn. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin đã tạo điều kiện tốt cho chúng em làm...

  pdf16p caott3 20-05-2011 89 26   Download

 • Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - htt .Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com MOBILE MESSAGING TECHNOLOGIES AND SERVICES SMS, EMS and MMS ¨ Gwenael Le Bodic Alcatel, France JOHN WILEY & SONS, LTD .Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com .Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com MOBILE MESSAGING TECHNOLOGIES AND SERVICES .Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ....

  pdf394p beobobeo 01-08-2012 39 13   Download

 • Mobile telecommunications emerged as a technological marvel allowing for access to personal and other services, devices, computation and communication, in any place and at any time through effortless plug and play. This brilliant idea became possible as the result of new technologies developed in the areas of computers and communications that were made available and accessible to the user.

  pdf261p beobobeo 01-08-2012 29 9   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Mobile Agent-Based Directed Diffusion in Wireless Sensor Networks

  pdf13p dauphong20 10-03-2012 20 3   Download

 • With SMS, several modes are possible for addressing message recipients. The most common addressing mode consists of using the Mobile Station ISDN Number (MSISDN) in the [ITU-E.164] format (e.g., þ33612345678). However, other less commonly used addressing modes are available such as Email addressing, as defined by the IETF in [RFC-2822], or operator specific numbering schemes (short codes for instance). An optional addressing feature of SMS consists of conveying sub-addressing information as part of a message.

  pdf455p doan281 23-03-2012 109 46   Download

 • This publication deals with agents and services in a telecommunications environment and the contributions included are based on those which were submitted to the Networking 2000 conference and especially to the IATE (Intelligent Agents in Telecommunication Environments) mini-conference.

  pdf112p japet75 30-01-2013 18 5   Download

 • Multimodal conversational spoken dialogues using physical and virtual agents provide a potential interface to motivate and support users in the domain of health and fitness. The paper presents a multimodal conversational Companion system focused on health and fitness, which has both a stationary and a mobile component.

  pdf4p bunthai_1 06-05-2013 20 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản