Model presented

Xem 1-20 trên 2412 kết quả Model presented
 • Bài giảng Chapter 5: Risk and return - Portfolio theory and asset pricing models presents of portfolio theory, capital asset pricing model (CAPM) (efficient frontier, capital market line (CML), security market line (SML), beta calculation, beta calculation), arbitrage pricing theory, fama french 3 factor model.

  ppt44p philongdongnai 11-10-2014 46 7   Download

 • Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 3: Discrete choice analysis - Binary outcome models" presentation of content: Discrete choice model, basic types of discrete values, the probability models, estimation and inference in binary choice model, binary choice models for panel data.

  pdf18p nghe123 06-05-2016 19 4   Download

 • Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 4: Discrete choice analysis - Multinomial models" presentation of content: The multinomial logit model, conditional logit model, mixed logit mode, independence of irrelevant alternatives, nested logit model, multinomial probit model.

  pdf13p nghe123 06-05-2016 11 2   Download

 • Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 7: Greneralized linear regression model" presentation of content: Model, properties of ols estimators, white's heteroscedascity consistent estimator, greneralized least squares estimation.

  pdf0p nghe123 06-05-2016 17 2   Download

 • Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 12: Simultaneous equations models" presentation of content: Model, rank and order conditions for identification, estimation of a simultaneous equation system.

  pdf0p nghe123 06-05-2016 27 2   Download

 • Lecture Operations management - Chapter 7 supplement: Facility location models presents the following content: Types of facilities, site selection: where to locate, global supply chain factors, location analysis techniques.

  ppt33p nomoney5 01-03-2017 3 1   Download

 • This chapter describes the valuation models that stock market analysts use to uncover mispriced securities. The models presented are those used by fundamental analysts, those analysts who use information concerning the current and prospective profitability of a company to assess its fair market value.

  ppt22p nomoney8 04-04-2017 2 1   Download

 • Patterns Model – View – Controller defines a one-to-many dependency between objects so that when one object changes state, all its dependents are notified and updated automatically. Design Patterns Model – View – Controller provides about history, observer pattern, observer class diagram, transactions happen, observer rocks, architecture diagram, advantages, problems.

  ppt9p ngkhacvu 22-05-2015 42 17   Download

 • Bài giảng "Bài 6: Màu sắc trong đồ họa - Color model" trình bày các nội dung: Mô hình mầu Color model, phép trộn mầu Color Mixing, mô hình mầu thêm Additive Model RGB, mô hình màu HSV,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf8p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 36 8   Download

 • Bài giảng Giới thiệu UML (Unified Modeling Language) do Trương Vĩnh Hảo thực hiện nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm UML; lịch sử phát triển của UML; khung nhìn của UML; lược đồ của UML 2.0; hệ thống POS; hệ thống Library. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt26p cocacola_07 09-11-2015 15 6   Download

 • Bài giảng Financial Modeling: Chương 9 - Danh mục đầu tư hiệu quả có bán khống nêu lên các định đề nền tảng, tính toán đường biên hiệu quả, danh mục thị trường, beta va đường SML. Với các bạn chuyên ngành Tài chính thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf31p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 19 6   Download

 • 3D Modeling là quá trình phát triển một biểu diễn toán học, khung lưới của bất kỳ một đối tượng 3D nào; sản phẩm của quá trình này là một mô hình 3D (3D model). Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng 3D Modeling sau đây.

  ppt24p cocacola_10 02-12-2015 23 5   Download

 • Bài giảng Financial Modeling: Chương 6 - Lập mô hình kế hoạch tài chính tập trung làm rõ báo cáo thu nhập, nguồn và sử dụng nguồn, bảng cân đối kế toán, lập mô hình kế hoạch tài chính. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf28p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 14 5   Download

 • Bài giảng Chương 4: Mô hình thực thể kết hợp (entity relationship model) bao gồm những nội dung về giới thiệu chung; các thành phần trong mô hình E-R; các ví dụ; chuyển đổi sang mô hình quan hệ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt45p cocacola_10 07-12-2015 24 4   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 4: Mô hình quan hệ - Relational model" trình bày các nội dung: Các định nghĩa cơ bản, các quy luật bảo toàn dữ liệu, các ngôn ngữ quan hệ, khung nhìn, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt78p thangnamvoiva20 20-09-2016 13 4   Download

 • Lecture Database management systems - Chapter 2: Entity relationship model. This chapter includes contents: Introduction, overview of database design, ER model basics, symbols used in ER diagram, attribute classification, ER diagram, relationship degree, relationship classification,...

  pdf34p nomoney11 04-05-2017 5 4   Download

 • Chapter 3: The enhanced entity - relationship (EER) model. This chapter presents the following content: EER model; Subclasses, superclasses and inheritance; specialization and generalization; constrains and characteristics; union.

  pdf39p nomoney11 04-05-2017 4 4   Download

 • Chapter 4 - Relational model. The main contents of this chapter include all of the following: Relational model concept, relational data model, relational database, relation schema, relational algebra, relational query languages,...

  pdf47p nomoney11 04-05-2017 4 4   Download

 • After this lecture you should be able to: Describe the primary Vector data models used in GIS and give examples, describe raster data models and give examples, describe TIN data models, explain “topology”, describe the main file formats used in GIS.

  ppt70p hongmai1604 18-05-2014 24 3   Download

 • Content Chapter01 Software Process Models: Introduction, Main concepts, Software Process Models. The economies of all developed nations are dependent on software, more and more systems are software-controlled, Software engineering expenditure represents a significant part of GNP in all developed countries.

   

  ppt44p xaydungk23 18-04-2015 14 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản