Modern analytical

Xem 1-20 trên 51 kết quả Modern analytical
 • Modern Analytical Chemistry is a one-semester introductory text that meets the needs of all instructors. With coverage in both traditional topics and modern-day topics, instructors will have the flexibilty to customize their course into what they feel is necessary for their students to comprehend the concepts of analytical chemistry.

  pdf817p bonbanhiba 26-05-2011 182 46   Download

 • Tham khảo sách 'chemistry modern analytical', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf817p banhkem0908 24-11-2012 40 9   Download

 • As currently taught, the introductory course in analytical chemistry emphasizes quantitative (and sometimes qualitative) methods of analysis coupled with a heavy dose of equilibrium chemistry. Analytical chemistry, however, is more than equilib- rium chemistry and a collection of analytical methods; it is an approach to solving chemical problems. Although discussing different methods is important, that dis- cussion should not come at the expense of other equally important topics.

  pdf814p beobobeo 01-08-2012 88 28   Download

 • As currently taught, the introductory course in analytical chemistry emphasizes quantitative (and sometimes qualitative) methods of analysis coupled with a heavy dose of equilibrium chemistry. Analytical chemistry, however, is more than equilib- rium chemistry and a collection of analytical methods; it is an approach to solving chemical problems. Although discussing different methods is important, that dis- cussion should not come at the expense of other equally important topics.

  pdf816p banhkem0908 24-11-2012 32 5   Download

 • As currently taught, the introductory course in analytical chemistry emphasizes quantitative (and sometimes qualitative) methods of analysis coupled with a heavy dose of equilibrium chemistry. Analytical chemistry, however, is more than equilibrium chemistry and a collection of analytical methods; it is an approach to solving chemical problems. Although discussing different methods is important, that discussion should not come at the expense of other equally important topics.

  pdf816p myridynemrys 11-05-2012 100 34   Download

 • The Language of Analytical Chemistry Các nhà hóa học phân tích trò chuyện bằng cách sử dụng thuật ngữ chuyển tải ý nghĩa cụ thể cho các nhà hóa học phân tích khác. Thảo luận và học hóa học phân tích, trước tiên bạn phải hiểu ngôn ngữ của nó. Bạn đang có lẽ đã quen thuộc với một số thuật ngữ phân tích, chẳng hạn như "chính xác" và "chính xác", nhưng bạn không có thể đặt chúng trong bối cảnh phân tích thích hợp của họ.

  pdf18p xuongrong_battien 24-10-2011 66 25   Download

 • Basic Tools of Analytical Chemistry Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chi tiết cụ thể của hóa học phân tích.

  pdf24p xuongrong_battien 24-10-2011 54 21   Download

 • Evaluating Analytical Data Một vấn đề đưa ra các yêu cầu chúng ta đặt trên các phép đo và kết quả của chúng tôi. Cơ quan quản lý, ví dụ, đặt các yêu cầu nghiêm ngặt về độ tin cậy của các phép đo và kết quả báo cáo cho họ. Đây là lý do cho việc tạo ra một giao thức cho các vấn đề pháp lý. Sàng lọc các sản phẩm của một tổng hợp hữu cơ, mặt khác, những nơi ít nhu cầu về độ tin cậy của các phép đo, cho phép các nhà hóa học...

  pdf51p xuongrong_battien 24-10-2011 45 16   Download

 • The current text deals with several, very important topics of modern, Analytical Chemistry, such as analytical method validation in biotechnology today, principal component analysis, kinetic methods of analysis using potentiometric and spectrophotometric detectors, the current status of Analytical Chemistry and where it may move in the future, peptide and amino acid separations and identification, and several other, related topics in this growing and increasingly important area of Chemistry, in general.

  pdf154p camchuong_1 04-12-2012 41 14   Download

 • Our pharmaceutical and medical organizations are living organisms need feeding, growth and development to be competitive and can strive to survive otherwise it will degenerate by the tough competition from the surroundings. Quality is a major tool for agile and competitive organization. Quality need to be monitored and to be built into the product so it needs quality control which need highly accurate, precise, sensitive and valid analytical procedures to judge the quality throughout the manufacturing process....

  pdf0p cucdai_1 14-10-2012 24 7   Download

 • We characterize precisely the possible rate of decay of the anti-analytic half of a trigonometric series converging to zero almost everywhere. 1. Introduction 1.1. In 1916, D. E. Menshov constructed an example of a nontrivial trigonometric series on the circle T ∞ (1) n=−∞ c(n)eint which converges to zero almost everywhere (a.e.). Such series are called nullseries. This result was the origin of the modern theory of uniqueness in Fourier analysis, see [Z59], [B64], [KL87], [KS94]. Clearly for such a series |c(n)|2 = ∞.

  pdf33p noel_noel 17-01-2013 16 4   Download

 • This chapter introduces analytic combinatorics, a modern approach to the study of combinatorial structures of the sort that we encounter frequently in the analysis of algorithms. The approach is predicated on the idea that combinatorial structures are typically defined by simple formal rules that are the key to learning their properties.

  pdf64p allbymyself_08 22-02-2016 12 1   Download

 • The success of the first six editions of Intermediate Microeconomics has pleased me very much. It has confirmed my belief that the market would welcome an analytic approach to microeconomics at the undergraduate level. My aim in writing the first edition was to present a treatment of the methods of microeconomics that would allow students to apply these tools on their own and not just passively absorb the predigested cases described in the text.

  pdf788p denngudo 21-06-2012 133 65   Download

 • Hóa học là nghiên cứu vấn đề, bao gồm cả thành phần của nó, cấu trúc, tính chất vật lý, và độ phản ứng. Có rất nhiều cách tiếp cận để nghiên cứu hóa học, nhưng, để thuận tiện, chúng tôi truyền thống chia thành năm lĩnh vực: hữu cơ, vô cơ, vật lý, sinh hóa, và phân tích.

  pdf26p xuongrong_battien 24-10-2011 66 30   Download

 • The generation of wastes as a result of human activities has been continuously speeding up since the beginning of the industrial revolution. Hence, both optimized waste water treatment technologies and modern tools to assess the effects of pollution sources are necessary to prevent the contamination of aquatic ecosystems The book offers an interdisciplinary collection of topics concerning waste water treatment technologies, water quality monitoring and evaluation of waste water impact on natural environments.

  pdf204p phoebe75 19-02-2013 46 26   Download

 • Developing a Standard Method Trong chương 1 chúng tôi đã thực hiện một sự phân biệt giữa phân tích và phân tích hóa học. Các mục tiêu của hóa học phân tích là cải thiện phương pháp phân tích thành lập, mở rộng các phương pháp phân tích hiện có của các loại mới của mẫu, và để phát triển các phương pháp phân tích mới. Khi một phương pháp đã được phát triển và thử nghiệm, ứng dụng của nó là tốt nhất được mô tả như phân tích hóa học.

  pdf39p xuongrong_battien 24-10-2011 72 21   Download

 • Equilibrium Chemistry 186 6. Multilayer Structures 6 Multilayer Structures Fig. 6.1.1 Multilayer dielectric slab structure. Higher-order transfer functions of the type of Eq. (5.7.2) can achieve broader reflectionless notches and are used in the design of thin-film antireflection coatings, dielectric mirrors, and optical interference filters [615–677,737–770], and in the design of broadband terminations of transmission lines [805–815].

  pdf44p xuongrong_battien 24-10-2011 67 18   Download

 • Chromatographic and Electrophoretic Methods Vẽ từ một kho vũ khí của các kỹ thuật phân tích, nhiều người trong số đó là chủ đề của bốn chương trước, các nhà hóa học phân tích đã thiết kế phương pháp để phân tích các chất phân tích ở nồng độ ngày càng thấp hơn và trong ma trận ngày càng phức tạp hơn. Mặc dù sức mạnh của những kỹ thuật này, họ thường bị thiếu chọn lọc.

  pdf79p xuongrong_battien 24-10-2011 55 18   Download

 • MODERN PRACTICE OF GAS CHROMATOGRAPHY .MODERN PRACTICE OF GAS CHROMATOGRAPHY FOURTH EDITION Edited by Robert L. Grob, Ph.D. Professor Emeritus, Analytical Chemistry, Villanova University Eugene F. Barry, Ph.D. Professor of Chemistry, University of Massachusetts Lowell A JOHN WILEY & SONS, INC. PUBLICATION .Copyright  2004 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada.

  pdf1036p thuytienvang_1 31-10-2012 42 20   Download

 • Titrimetric Methods of Analysis Titrimetry, trong đó chúng ta đo khối lượng của một thuốc thử phản ứng stoichiometrically với các chất phân tích, lần đầu tiên xuất hiện như là một phương pháp phân tích trong những năm đầu thế kỷ thứ mười tám. Không giống như gravimetry, titrimetry ban đầu đã không nhận được chấp nhận rộng rãi như là một kỹ thuật phân tích.

  pdf95p xuongrong_battien 24-10-2011 70 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản