Module m

Xem 1-20 trên 68 kết quả Module m
 • A module M is called (IEZ)−module if for the submodules A, B, C of M such that A ∩ B = A ∩ C = B ∩ C = 0, then A ∩ (B ⊕ C) = 0. It is shown that: (1) Let M1 , ..., Mn be uniform local modules such that Mi does not embed in J(Mj ) for any i, j = 1, ..., n. Suppose that M = M1 ⊕ ... ⊕ Mn is a (IEZ)−module. Then (a) M satisfies (C3 ). (b) The following assertions are equivalent: (i) M satisfies (C 2 )....

  pdf5p tuanlocmuido 19-12-2012 15 1   Download

 • Transforming the information source to a form compatible with a digital system -Sampling -Aliasing -Quantization -Uniform and non-uniform -Baseband modulation -Binary pulse modulation -M-ary pulse modulation -M-PAM (M-ay Pulse amplitude modulation)

  pdf22p huemanvdoc 23-11-2009 83 16   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article An Approach for Synthesis of Modulated M-Channel FIR Filter Banks Utilizing the Frequency-Response Masking Technique

  pdf13p dauphong20 10-03-2012 21 2   Download

 • Some bandpass modulation schemes -M-PAM, M-PSK, M-FSK, M-QAM -How to perform coherent and non-coherent detection -How to calculate the average probability of symbol error for different modulation schemes that we studied?

  pdf25p huemanvdoc 23-11-2009 90 29   Download

 • Transforming the information source to a form compatible with a digital system. Sampling. Aliasing. Quantization Uniform and non-uniform. Baseband modulation. Binary pulse modulation. M-ary pulse modulation. M-PAM (M-ary Pulse amplitude modulation).Assuming real time transmission and equal energy per transmission data bit for binary-PAM and 4-ary PAM

  ppt22p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 31 7   Download

 • A module M is called a uniform extending if every uniform submodule of M is essential in a direct summand of M . A module M is called a countably Σ− uniform extending if M (N) is uniform extending. In this paper, we discuss the question of when a countably Σ− uniform extending module is Σ− quasi - injective? We also characterize QF rings by the class of countably Σ− uniform extending modules.

  pdf6p tuanlocmuido 19-12-2012 14 1   Download

 • Cho m là số nguyên dương. Hai số nguyên a và b được gọi đồng với nhau theo module m, nếu a - b chia hết cho m ( a - b )| m hay m\(a - b) Ký hiệu : a ≡ b (mod m) được gọi là một đồng dư thức. Ví dụ : 3 ≡ - 1 (mod 4) 5 ≡ 17 (mod 6) 18 ≡ 0 (mod 6) Điều kiện a ≡ 0 (mod m) có nghĩa là bội của a  m (a | m) hay m là ước của a ( m \ a) . Nếu a - b không chia hết cho m, ta viết a ≡ b (mod m)

  pdf12p paradise8 22-12-2011 466 116   Download

 • Frequency Modulation FM results when the time derivative of the phase of the carrier is varied linearly with the message signal m(t). The frequency deviation is proportional to the derivative of the phase deviation. Thus, the instantaneous frequency of the output of the FM modulator is maximum when the message signal m(t) is maximum and minimum when m(t) is minimum. Carson’s Rule: Carson’s Rule is used to determine the bandwidth of the FM wave. According to Carson’s Rule, the bandwidth is given by:...

  pdf19p longtuyenthon 27-01-2010 116 44   Download

 • PLAXIS 2D Các chương trình bao gồm các khía cạnh PLAXIS và PLAXIS PlaxFlow module tạo nên một gói phần tử hữu hạn dành cho việc phân tích hai chiều biến dạng và ổn định trong kỹ thuật địa kỹ thuật.

  pdf7p zudenuong 25-04-2011 131 56   Download

 • Zend Framework: Tìm hiểu cơ bản về zend view .Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về quy trình hoạt động của zend framework. Đồng thời cũng đã cấu hình ứng dụng nâng cao theo cơ chế multi module trong zend framework (đa chức năng). Tiếp tục ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về phương pháp sử dụng zend view để thực hiện hoàn chỉnh thao tác gởi dữ liệu đúng với chuẩn mực M-V-C trong Zend Framework.

  pdf13p yeutinh98 21-09-2012 71 27   Download

 • QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION(QAM) QAM là dạng điều chế số mà thông tin được chứa cả trong biên độ và pha của sóng mang được truyền. .EIGHT QAM (8-QAM) • Dạng mã hóa M-ary với M = 8 (symbols), N = 3 (bits) • Có 4 pha ngõ ra với 2 biên độ (không giống 8-PSK, 8 pha với cùng biên độ) • Dữ liệu nhị phân ngõ vào được nhóm thành group 3 bit gọi là TRIBITS • TRIBIT code: 000 = PHASE 1 & AMPLITUDE 1 001 = PHASE 1 & AMPLITUDE 2 010 = PHASE 2 & AMPLITUDE 1...

  pdf33p feteler 27-11-2012 66 24   Download

 • This is an undergraduate course in digital communications, which is designed to prepare students for engineering work in high-tech industries and for graduate work in communications, signal processing, and computer systems. The course covers basic concepts and useful tools for design and performance analysis of transmitters and receivers in the physical layer of a communication system. Prerequisite: An introductory course in probability. A course in signals and systems. Texts: J.G. Proakis, M. Salehi, Communication Systems Engineering M. P. Fitz, A Course in Communication Theory Graders:...

  pdf141p ntnam113 23-05-2012 70 14   Download

 • Introduction to digital modulation Relevant Modulation Schemes (QPSK, GMSK, M-Ary Schemes) Coherent and Differential Reception The impact of the mobile channel on digital modulation – noise and interference – random FM (narrowband fading) – intersymbol interference (wideband fading The bit rate defines the rate at which information is passed. l The baud (or signalling) rate defines the number of symbols per second. Each symbol represents n bits, and has M signal states, where M = 2n. This is called M-ary signalling....

  pdf40p dotai46 07-05-2012 39 11   Download

 • JAVASCRIPT Toàn tập (bài 3) BÀI 3: HÀM VÀ ĐỐI TƯỢNG Trong kỹ thuật lập trình các lập trình viên thường sử dụng hàm để thực hiện một đoạn chương trình thể hiện cho một module nào đó để thực hiện một công việc nào đó. Trong Javascript có các hàm được xây dựng sẵn để giúp bạn thực hiện một chức năng nào đó ví dụ như hàm alert

  pdf4p tuannghia91 13-08-2010 62 9   Download

 • The two fundamental building blocks of a digital communication system are modulation and channel coding. They enable reliable communication by providing signaling schemes and receiver structures that utilize the available spectrum and power efficiently.

  pdf38p huemanvdoc 23-11-2009 76 8   Download

 • Chuẩn bị vào tác động nhanh: Thiết kế modul cho phép thích nghi đơn giản với bất kỳ mọi chức năng điều khiển. Khi bộ điều khiển và các bộ phụ kiện đã đ−ợc lắp ghép thì bộ PLC vào t− thế sẵn sàng làm việc ngay. * Độ tin cậy cao và ngày càng tăng: Các thành phần điện tử có tuổi thọ dài hơn so với các thiết bị cơ. Độ tin cậy của PLC ngày càng cao và tuổi thọ ngày càng tăng.

  pdf9p bichtram866 30-05-2011 35 9   Download

 • QAM là dạng điều chế số mà thông tin chứa cả trong biên độ và pha của sóng mang được truyền. Dạng mã hóa M-ary v i M = 8 (symbols), N = 3 (bits) • Có 4 pha ngõ ra với 2 biên độ (không giống 8-PSK, 8 pha với cùng biên độ) • Dữ liệu nhị phân ngõ vào được nhóm thành group 3 bit gọi là TRIBITS

  pdf33p feteler 26-11-2012 35 7   Download

 • Các trình biên dịch file C# Phần này sẽ giới thiệu các bạn một số file khi bạn biên dịch chương trình ngoại trừ csc.exe. Trước tiên ta nên xác định loại file bạn muốn tạo theo bảng sau: Option Output /t:exe Ứng dụng console mặc định /t:library Lớp thư viện với manifest /t:module

  pdf2p sieukidvn 15-08-2010 51 6   Download

 • Docto: People com e to you w ith all kinds of problem snot just m edical onesso of course you have to be sym pathetic and a good listener. And of course, you need to keep up w ith all the latest treatm ents.

  ppt61p cctm030057 04-12-2010 61 6   Download

 • PLAXIS Tunnet NATM: Các chương trình bao gồm các khía cạnh PLAXIS và PLAXIS PlaxFlow module tạo nên một gói phần tử hữu hạn dành cho việc phân tích hai chiều biến dạng và ổn định trong kỹ thuật địa kỹ thuật.

  pdf5p zudenuong 25-04-2011 41 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản