» 

Môi Trường đất

 • Ô nhiễm đất là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi các tác nhân gây ô nhiễm khi nồng độ của chúng tăng lên quá mức an toàn, đặc biệt là các chất thải rắn của ngành khai thác mỏ.Bộ sưu tập giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ô nhiễm môi trường đất

  sunny_1 22-10-2013 1404 42

 • Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi các chất gây ô nhiễm(pollutant). Người ta có thể phân loại đất bị ô nhiễm theo nguồn gốc phát sinh, hoặc theo các tác nhân gây ra ô nhiễm. Bộ tài liệu này giúp các bạn hiểu sâu hơn về ô nhiễm môi trường

  sunny_1 22-10-2013 1383 41

 • + Xem thêm 4 BST Môi Trường đất khác
 • Kim loại nặng trong môi trường đất

  Ô nhiễm môi trường đất do kim loại nặng đã trở nên quen thuộc và là đề tài nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học trong nước, cũng như trên thế giới. Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề kim loại nặng đã và đang được quan tâm, chú trọng.

  ppt 70p kim142 28-07-2010 832 447

 • Ô nhiễm môi trường đất

  Môi trường đất là nơi trú ngụ của con người và hầu hết các sinh vật cạn, là nền móng cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và văn hóa của con người. Đất là một nguồn tài nguyên quý giá, con người sử dụng tài nguyên đất vào hoạt động sản xuất nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung cấp lương thực thực phẩm cho con người.

  pdf 12p heoxinhkute9 10-11-2010 567 313

 • Thế nào là ô nhiễm môi trường đất

  "Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi các chất ô nhiễm". Người ta có thể phân loại đất bị ô nhiễm theo các nguồn gốc phát sinh hoặc theo các tác nhân gây ô nhiễm. Nếu theo nguồn gốc phát sinh có: Ô nhiễm đất do các chất thải sinh hoạt. Ô nhiễm đất do chất thải công nghiệp. Ô nhiễm đất do hoạt động nông nghiệp.

  doc 6p emgiang01 21-02-2011 996 311

 • Ô nhiễm môi trường đất

  Ô nhiễm môi trường đất Ô nhiễm môi trường đất là hậu quả các hoạt động của con người làm thay đổi các nhân tố sinh thái vượt qua những giới hạn sinh thái của các quần xã sống trong đất Môi trường đất là nơi trú ngụ của con người và hầu hết các sinh vật cạn, là nền móng cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và văn hóa của con người. Đất là một nguồn tài...

  pdf 5p heoxinhkute9 10-11-2010 961 210

 • Đề tài: "Tình hình ô nhiễm môi trường đất do nước thải khu đô thi, khu công nghiệp, làng nghề ở Việt Nam"

  Trong bối cảnh toàn cầu nói chung, môi trường đất đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế.

  doc 24p toiladungno1 04-10-2012 421 184

 • Thực vật chỉ thị môi trường đất

  Thực vật chỉ thị sinh thái môi trường: nghiên cứu về môi trường lấy thực vật làm chỉ thị cho tình trạng, mức độ trong lành hay ô nhiễm, thích hợp hay không đối với thực vật của môi trường sinh thái. •Thực vật Chỉ thị cho môi trường đất: nghiên cứu một loài hoặc một nhóm thực vật dùng để định mức chất lượng hoặc sự biến đổi của môi trường đất

  pdf 45p ronden1990 03-06-2012 305 141

 • Môi trường đất

  Môi trường đất Môi trường đất là cả một thế giới - một hệ sinh thái phức tạp được hình thành qua nhiều quá trình sinh học, vật lý và hoá học. Sự tích luỹ các chất hữu cơ đầu tiên trên bề mặt đá mẹ là nhờ các vi sinh vật tự dưỡng. Đó là các vi sinh vật sống bằng chất vô cơ, phân huỷ các chất vô cơ, tổng hợp nên các chất hữu cơ cuả cơ thể mình.

  pdf 5p heoxinhkute7 29-12-2010 358 104

 • Tiểu luận Sinh thái môi trường: Ô nhiễm môi trường đất

  Tài liệu tham khảo Tiểu luận Sinh thái môi trường về Ô nhiễm môi trường đất gồm các nội dung sau: Đặc điểm tài nguyên đất ở Việt Nam hiện nay, Những bất cập trong quản lý, sử dụng đất hiện nay.

  ppt 52p huyqldquangtri 12-03-2014 31 15

 • Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp, vùng chuyên canh rau hoa tỉnh Lâm Đồng

  Nghề trồng rau và hoa có từ lâu đời ở Lâm Đồng nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi nên hầu hết các chủng loại rau và hoa ôn đới phát triển tốt phục vụ nội tiêu và xuất khNu. Canh tác lâu dài với việc đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cao là những tác nhân có khả năng gây ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước mặt, nước ngầm.

  pdf 7p shop_123 09-05-2013 51 8

 • Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất - Bài giảng Khoa học 5 - L.K.Chi

  Thông qua thiết kế bài giảng Tác động của con người đến môi trường đất giáo viên giúp học sinh biết việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  ppt 14p khoahoclekimchi 22-03-2014 10 2

 • Báo cáo: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp vùng chuyên canh rau hoa tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các giải pháp xử lý khắc phục

  Báo cáo: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp vùng chuyên canh rau hoa tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các giải pháp xử lý khắc phục nhằm đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp (vùng chuyên canh rau, hoa thuộc Đà Lạt - Lạc Dương, Đơn Dương - Đức Trọng) làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp xử lý khắc phục.

  pdf 7p iasvn_org123 27-06-2014 5 2

 • Slide bài Tác động của con người đến môi trường đất - Khoa học 5 - GV.H.T.Minh

  Qua bài giảng Tác động của con người đến môi trường đất học sinh việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  ppt 14p hoangtienminh123 08-03-2014 1 1

 • Bài giảng Tác động của con người đến môi trường đất - Khoa học 5 - GV. N.T.Sỹ

  Đây là những slide thiết kế bài giảng Tác động của con người đến môi trường đất giúp học sinh biết việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  ppt 20p khnguyentrongsy 01-04-2014 6 1

 • Slide bài Tác động của con người đến môi trường đất - Khoa học 5 - GV.B.N.Kha

  Sau khi học xong bài giảng Tác động của con người đến môi trường đất học sinh biết việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  ppt 15p khtn_buinguonkha 17-04-2014 0 0

 • Giáo án bài Tác động của con người đến môi trường đất - Khoa học 5 - GV:H.T.Minh

  Thông qua bài Tác động của con người đến môi trường đất học sinh việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  doc 2p hoangtienminh123 08-03-2014 4 0

 • Bài giảng Tác động của con người đến môi trường đất - Khoa học 5 - GV.Đ.T.Lý

  Với thiết kế những slide bài giảng Tác động của con người đến môi trường đất giúp học sinh biết việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  ppt 8p dinhthienlykh 18-04-2014 2 0

 • Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất - Giáo án Khoa học 5 - GV:Đ.T.Lý

  Với bài soạn giáo án Tác động của con người đến môi trường đất giúp học sinh biết việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  doc 4p dinhthienlykh 18-04-2014 1 0

 • Giáo án bài Tác động của con người đến môi trường đất - Khoa học 5 - GV:B.N.Kha

  Sau khi học xong bài soạn giáo án Tác động của con người đến môi trường đất học sinh biết việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  doc 2p khtn_buinguonkha 16-04-2014 1 0

 • Giáo án bài Tác động của con người đến môi trường đất - Khoa học 5 - GV:L.N.Tân

  Đây là giáo án bài Tác động của con người đến môi trường đất với mục tiêu giúp học sinh biết việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  doc 2p lengoctangvkh 18-04-2014 3 0

 • Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất - Bài giảng điện tử Khoa học 5 - T.B.Minh

  Thông qua thiết kế bài giảng Tác động của con người đến môi trường đất giáo viên truyền đạt cho học sinh biết việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.Việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh gây nhiễm bẩn môi trường đất.

  ppt 11p tranbinhminhkh 17-04-2014 0 0

 • + Xem thêm 10235 Môi Trường đất khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản