» 

Môi Trường Hoạt động Doanh Nghiệp

 • Môi trường hoạt động của doanh nghiệp

  Môi trường hoạt động của doanh nghiệp là tổng hợp các yếu tố từ bên trong cũng như bên ngoài thường xuyên tác động ảnh hưởng đến kết quả hoạt động ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp

  doc 6p dieuuoc_giandon91 28-09-2010 725 223

 • Tiểu luận khoa học chính trị: ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận khoa học chính trị: ảnh hưởng của chính sách kinh tế - xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p sunderland24 10-06-2011 31 7

 • Bài giảng Quản trị học đại cương - Chương 3: Môi trường hoạt động của doanh nghiệp

  Nội dung chính của chương 3 Môi trường hoạt động của doanh nghiệp nằm trong bài giảng quản trị học đại cương nhằm trình bày bày về môi trường là gì? đặc điểm các loại môi trường và sự ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp, kỹ thuật phân tích SWOT.

  pdf 24p little_12 13-06-2014 12 3

 • Tiểu luận: Phân tích môi trường hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

  Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển nhanh, sau hơn 35 năm đổi mới và hơn 4 năm gia nhập vào WTO Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận từ một đất nước có nền kinh tế bao cấp cho tới nay là một nền kinh tế có sự hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế khác trên thế giới đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam không ít cơ hội cũng như thách thức...

  doc 28p yeuhlnhiu 31-05-2011 459 185

 • Tác động qua lại giữa môi trường và doanh nghiệp

  Tác động qua lại giữa môi trường và doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu quan niệm về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố của môi trường kinh doanh, môi trường vĩ mô, các yếu tố kinh tế, yếu tố chính trị và luật pháp,...

  doc 16p nguyenvandong1904 20-03-2014 72 25

 • Tiểu luận: Ảnh hưởng của chính sách kinh tế xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: ảnh hưởng của chính sách kinh tế xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p tengteng12 14-12-2011 39 18

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 2 Phân tích môi trường bên ngoài - TS. Lê Thành Long

  Nội dung trong Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 2 Phân tích môi trường bên ngoài trình bày về môi trường bên ngoài như môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp, môi trường hoạt động và ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài.

  pdf 38p sms_12 07-05-2014 21 6

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Môi trường hoạt động của doanh nghiệp

  Trong chương Môi trường hoạt động của doanh nghiệp của bài giảng Quản trị học nhằm trình bày về khái niệm, phân loại môi trương, vai trò và đặc điểm của môi trường, kỹ thuật phân tích SWOT.

  ppt 29p top_12 19-04-2014 16 5

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 (tt)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp có nội dung trình bày bản chất của tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của quản trị tài chính, các quyết định quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, vai trò của tài chính doanh nghiệp.

  ppt 34p hoangthuyfc 21-08-2014 49 5

 • Tiểu luận: Cơ cấu vốn của một doanh nghiệp

  Trong những năm gần đây thị trường chứng khoán cuả nước ta ngày càng phát triển, số lượng các công ty cổ phần mới liên tục tăng kéo theo đó vai trò của quản trị tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp luôn phải “đắn đo” rất nhiều trước khi đưa ra một chính sách tài chính vừa đảm bảo đủ nguồn lực đầu tư phát triển lại vừa tạo được hình ảnh...

  doc 63p chucung 12-01-2011 419 195

 • Chương 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

  Môi trường MKT: là tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài DN có ảnh hưởng TÍCH CỰC hoặc TIÊU CỰC đến hoạt động Marketing của DN, đến khả năng thiết lập/duy trì giữa DN-KH. MT MKT Vi MT MKT Vi mô: Là những lực lượng, những yếu tố có quan hệ trực tiếp với từng c.ty và tác động đến khả năng phục vụ khách hàng của nó.

  ppt 24p traidatxanh123 07-11-2010 352 117

 • Đề tài Phân tích sự tác động của các môi trường marketing vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thể thao

  Môi trường Marketing là tập hợp các yếu tố, các lực lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến hoạt động hoặc ra các quyết định của bộ phận Marketing trong doanh nghiệp, đến khả năng thiết lập hoặc duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng.

  doc 10p d3t_hoathuytinh 15-11-2013 17 8

 • Tiểu luận: Môi trường tác động vào tổ chức

  Tiểu luận: Môi trường tác động vào tổ chức nhằm trình bày khái niệm về các loại môi trường, các yếu tố của từng loại môi trường? Xu hướng mà mỗi yếu tố sẽ ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp Kinh Đô hiện nay.

  pdf 10p orange_12 05-06-2014 13 4

 • Xoá bỏ tham nhũng để cải cách môi trường kinh doanh

  Đây là một phần trong công cuộc cải cách đăng ký kinh doanh – do Chính phủ Na Uy và Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển Na Uy (NORAD) vàCục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách của UNIDO. Trong bài phỏng vấn với Báo Đầu tư, ông Gunnar Koren – Cố vấn trưởng của Dự án đã chia sẻ về những lợi ích mà công cuộc cải cách...

  pdf 6p bibocumi6 26-09-2012 11 2

 • Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

  Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp gồm 7 chương, trình bày tổng quan về quản lý chiến lược xác định chức năng nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp, phân tích môi truờng kinh doanh, công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược, chiến lược cấp doanh nghiệp và cấp bộ phận chức năng, tổ chức thực hiện chiến lược.

  pdf 100p hthanh90 07-10-2010 1727 1122

 • Bài giảng quảng trị doanh nghiệp

  Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: - Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. - Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế. - Các loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối. - Môi trường hoạt động của doanh nghiệp - Mục...

  pdf 36p ntgioi120404 10-11-2009 1410 614

 • Giáo trình lý thuyết Quản trị doanh nghiệp

  Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể: Hiểu định nghĩa về doanh nghiệp, nắm được bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh. Vai trò của hệ thống kinh doanh đối với sự phát triển của nền kinh tế. Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp. Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp. Thành lập, giải...

  doc 37p trnhquang 24-12-2010 968 602

 • Môi trường kinh doanh

  Môi trường kinh doanh liên quan đến những thể chế hoặc những lực lượng bên ngoài của một doanh nghiệp, và có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh gồm môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Môi trường vĩ mô bao gồm những yếu tố, lực lượng bên ngoài, có ảnh hưởng mạnh mẽ nhưng không trực tiếp đến từng doanh nghiệp một cách riêng biệt....

  doc 73p caolaw 13-10-2009 1438 507

 • Đề án "Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động"

  Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho tình hình mới của nền kinh tế đất nước, đó là nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường, cần phải có sự thay đổi căn bản về pháp luật kinh doanh, điều chỉnh môi trường hoạt động kinh doanh cho phù hợp với xu thế mới của đất nước cũng như trên thế giới. Ngày 12-6-1999 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước ta thông qua ban hành trong...

  pdf 21p nhattruong 14-07-2009 1483 390

 • Báo cáo tốt nghiệp "ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM"

  Ngành điện tử được đánh giá là có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, tuy nhiên Thị trường điện tử lâu nay vẫn thuộc về các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước đa số ở quy mô nhỏ và vừa nên gặp nhiều hạn chế trong hoạt động kinh doanh như: trình độ lao động còn ở mức độ thủ công, năng suất lao động thấp. Rất ít doanh nghiệp sản xuất...

  doc 18p halocoi19xx 21-03-2010 1006 355

 • + Xem thêm 2135 Môi Trường Hoạt động Doanh Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản