Môi trường model

Xem 1-20 trên 238 kết quả Môi trường model
 • Quy hoạch môi trường (Bài 11: Phương pháp lập bản đồ quy họach môi trường) Cán bộ giảng dạy : PGS.TS.

  ppt0p trautuongquan 20-02-2013 175 74   Download

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Lập trình GUI cung cấp cho người học các kiến thức: User interface modeling, user interface architecture, user interface coding. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p deja_vu10 02-04-2018 0 0   Download

 • Trong bài báo cáo này chúng tôi trình bày việc áp dụng phương pháp GIS (Geographic Information System) và mô hình hóa môi trường vào đánh giá tác động môi trường. Cụ thể chúng tôi ứng dụng mô hình Gauss trong trường hợp vận tốc gió trung bình và mô hình Berliand trong trường hợp vận tốc gió nguy hiểm.

  pdf8p nhokheo10 04-05-2013 129 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'model vs. layout', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p boy_them_yeu 17-10-2012 78 33   Download

 • Phương pháp đánh giá CSMT 4.1.1. Giới thiệu chung - Các mẫu (model) đánh giá khác nhau thường cần phải bổ sung cho nhau, và - Một mẫu đánh giá chính xác chỉ phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. - Mẫu đánh giá các thành quả của mục tiêu (goalachievement model): - “có phải các

  pdf48p boy_them_yeu 04-07-2013 66 25   Download

 • Thảm họa tự nhiên là những sự kiện cực đoan trong hệ thống của trái đất dẫn đến tử vong hoặc tổn thương đối với con người, và thiệt hại hoặc mất mát hàng hoá có giá trị, chẳng hạn như các tòa nhà, hệ thống thông tin liên lạc, đất nông nghiệp, rừng, thảm họa môi trường tự nhiên ... có thể có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, hoặc họ có thể gây ra hoặc trầm trọng hơn do hoạt động của con người.

  pdf27p bengoan741 24-12-2011 41 13   Download

 • Trong chương cuối cùng này, các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thành công GIS và RS trong lĩnh vực môi trường của mô hình được thảo luận. Các cơ sở cho cuộc thảo luận này là một phân tích vấn đề chung của những người tham gia và giảng viên của các hội thảo ITC về "mô hình môi trường bằng cách sử dụng GI và viễn thám bằng cách sử dụng một cái gọi là metaplan thủ tục (xin vui lòng xem Lời nói đầu cho tên và những người tham gia e affiliationso và giảng...

  pdf8p bengoan741 24-12-2011 41 11   Download

 • Vùng đất ngập nước là hệ sinh thái tự nhiên bị ngập lụt thường xuyên hoặc định kỳ hoặc đất bão hòa kéo dài đủ để thành lập của hydrophytes và / hoặc phát triển của đất hoặc các chất nền hydric trừ khi các điều kiện môi trường như vậy mà họ ngăn chặn chúng từ hình thành (Cowardin et al 1979, Tiner 1999). Đất ngập nước cung cấp một loạt các lợi ích môi trường và kinh tế xã hội.

  pdf38p giangsinh_trang 03-01-2012 32 11   Download

 • Đặc điểm cảnh quan là biện pháp quan trọng của sức khỏe môi trường của hệ sinh thái, như mô tả mô hình không gian của các thuộc tính vật lý của các cảnh quan mà nhiều sinh vật dựa vào. Các tính năng hình ảnh của cảnh quan, chẳng hạn như loại rừng, mật độ, kích thước bản vá và hình dạng, ảnh hưởng đến các thuộc tính môi trường sống cụ thể cho các sinh vật khác nhau.

  pdf11p giangsinh_trang 03-01-2012 26 11   Download

 • Truy cập dữ liệu môi trường nhất quán và khách quan là một điều kiện tiên quyết cho mô hình. Rất nhiều (toàn cầu) các mô hình tồn tại đòi hỏi các dữ liệu trên mặt đất môi trường. Chúng bao gồm các mô hình tương tác đất-không khí, các mô hình quá trình hệ sinh thái, các mô hình thủy văn, và các mô hình sinh quyển động, như được giải thích trong Chương 2, các mô hình này thường được xây dựng quy nạp suy luận kết hợp.

  pdf18p bengoan741 24-12-2011 29 10   Download

 • Nonpoint nguồn ô nhiễm là nguồn hàng đầu của suy giảm của Mỹ nước (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ [EPA] 2002). Trong lưu vực Great Lakes, các lớp trầm tích bị ô nhiễm, dòng chảy đô thị và tràn cống thoát nước kết hợp (CSO), và nông nghiệp đã được xác định là nguồn chính của suy yếu của vùng nước bờ biển Đại Hồ (US EPA 2002).

  pdf14p giangsinh_trang 03-01-2012 27 10   Download

 • Môi trường là chìa khóa để duy trì hoạt động kinh tế của con người và hạnh phúc, mà không có một môi trường lành mạnh, chất lượng cuộc sống của con người là giảm. Hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng cũng có nhiều lý do để bảo vệ môi trường riêng của mình vốn có giá trị, và đặc biệt là để lại một di sản đầy đủ chức năng tự nhiên nguồn tài nguyên.

  pdf23p bengoan741 24-12-2011 30 9   Download

 • Quy hoạch sử dụng đất bao gồm các quyết định về việc sử dụng đất và tài nguyên (Tổ chức Nông Lương 1993). Nó được thực hiện chủ yếu để đạt được việc sử dụng tốt nhất của đất, và thực hiện của nó thường được thúc đẩy bởi nhu cầu hiện tại và tương lai của người dân về năng suất và tính bền vững môi trường. Idand quy hoạch sử dụng có thể không quan trọng ở các nước và cộng đồng dân cư thưa thớt.

  pdf25p bengoan741 24-12-2011 30 9   Download

 • Ứng dụng của Mô hình Fugacity 8,1 GIỚI THIỆU, PHẠM VI VÀ CHIẾN LƯỢC Khả năng để xác định giá trị Z cho một loạt các phương tiện truyền thông, và các giá trị D cho các quá trình như advection, phản ứng, và intermedia vận tải, cho phép chúng ta thiết lập phương trình cân bằng khối lượng và sau đó suy ra fugacities, nồng độ, chất khử tạp chất, và số tiền.

  pdf74p tuongmatdo 10-12-2011 33 8   Download

 • Đánh giá rủi ro sinh thái đối với hóa chất độc hại đã trở thành một phần quan trọng của quá trình ra quyết định cho quản lý các vấn đề môi trường (Suter năm 1993; US EPA 1998). Đánh giá rủi ro được sử dụng để đánh giá các vấn đề môi trường liên quan với quá khứ, đang diễn ra, và tiềm năng thực hành trong tương lai.

  pdf38p tuongmatdo 13-12-2011 30 8   Download

 • Mô hình môi trường mô phỏng các chức năng của các quá trình môi trường. Động cơ đằng sau phát triển một mô hình môi trường thường xuyên để giải thích hành vi phức tạp trong các hệ thống môi trường, hoặc cải thiện sự hiểu biết của một hệ thống. Mô hình môi trường cũng có thể ngoại suy thông qua thời gian để dự đoán các điều kiện môi trường trong tương lai, hoặc để so sánh hành vi dự báo quá trình hoặc hiện tượng quan sát.

  pdf18p bengoan741 24-12-2011 38 8   Download

 • Bản chất của hiện tượng phân vùng Có hai nhiệm vụ riêng biệt mà phải được giải quyết khi dự đoán phân vùng cân bằng các hóa chất trong môi trường. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu đầy đủ hóa chất hoạt động trong điều kiện phòng thí nghiệm lý tưởng, kiểm soát nhiệt độ và cũng được xác định, giai đoạn tinh khiết. Đây là nhiệm vụ của hóa học vật lý.

  pdf49p tuongmatdo 10-12-2011 29 7   Download

 • Advection và phản ứng 6,1 GIỚI THIỆU Cấp tôi tính toán, nó là giả định rằng hoá chất này được bảo toàn, nghĩa là, nó không phải là bị phá hủy bởi các phản ứng và cũng không chuyển tải của môi trường đánh giá các dòng chảy trong các giai đoạn như không khí và nước. Những giả định này có thể được khá gây hiểu lầm khi xác định tác động của sự phóng điện hoặc phát thải hóa chất.

  pdf40p tuongmatdo 10-12-2011 25 7   Download

 • Trong phản ứng để lắp nước-chất lượng mối quan tâm, nhiều tiểu bang đã phát triển hướng dẫn cho các ứng dụng đất của phốt pho (P) và quản lý lưu vực sông dựa về tiềm năng cho P mất trong dòng chảy nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp Mỹ và Hoa Kỳ Cơ quan Bảo vệ môi trường 1999).

  pdf33p bengoan741 22-12-2011 29 7   Download

 • Nhiều tiến bộ đã được thực hiện trong khoa học về mô hình số phận phốt pho (P) và vận chuyển từ quy mô trường, dựa trên sự kiện, các mô hình thực nghiệm năng động, watershedscale, mô hình dựa trên quá trình. Tuy nhiên, một số cải tiến rõ ràng là cần thiết trong các mô hình hiện nay. Mục đích của chương này là xác định những thay đổi cần thiết nhất để cải thiện các mô hình của P trong môi trường.

  pdf12p bengoan741 22-12-2011 35 7   Download

Đồng bộ tài khoản