» 

Môi Trường Vi Mô

 • Đề tài thuyết trình môn Quản trị học " Môi trường quản trị "

  Tại sao cần nghiên cứu môi trường quản trị?Biết được môi trường quản trị và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức. Hiểu được những yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến các tổ chức.Nắm bắt được các giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố môi trường

  ppt 43p tiennuhoiai 02-07-2010 825 237

 • Chương 3: Môi trường quản trị

  Môi trường là toàn bộ những lực lượng và thể chế tác động và ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Lực lượng : sức mạnh mang tính qui luật (kinh tế/ xã hội/ tự nhiên) Thể chế : tác động chủ quan của con người luật lệ/ qui định/ ...)Quản trị là một quá trình tổng thể về bố trí, sắp xếp nhân lực và tài nguyên hiệu quả hướng đến mục tiêu...

  ppt 34p cubibot 06-10-2010 560 227

 • Tiểu luận: Tác động của môi trường vi mô và vĩ mô tới hoạt động Marketing của tập đoàn Mattel

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: tác động của môi trường vi mô và vĩ mô tới hoạt động marketing của tập đoàn mattel', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 29p moschino 07-12-2009 894 220

 • Phân tích môi trường vi mô

  Bảng mẫu phân tích môi trường vi mô

  pdf 6p phuongthanh1 24-10-2009 1157 167

 • Phân tích môi trường bên ngoài

  Rà soát (Scanning), - Đòi hỏi nghiên cứu tổng quát tất cả các yếu tố của môi trường bên ngoài. - Nhằm nhận ra dấu hiệu thay đổi tiềm ẩn trong môi trường - Khó khăn đối với rà soát môi trường là sự mơ hồ, không đầy đủ các dữ liệu và thông tin rời rạc. - Hoạt động rà soát phải định hướng phù hợp với bối cảnh của tổ chức,

  doc 6p simonexin 22-08-2011 441 150

 • Phân tích môi trường vĩ mô

  Bảng mẫu phân tích môi trường vĩ mô

  pdf 2p phuongthanh1 24-10-2009 949 144

 • PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING

  Phân tích môi trường vĩ mô và môi trường vi mô của Marketing? Giải thích quan điểm:”Một chiến lược Marketing có thể thành công trong môi trường này nhưng lại thất bại nếu đưa vào thực thi ở môi trường khác ? ”

  doc 12p na_4ntiluv 05-03-2011 375 138

 • Đề tài: " Những ảnh hưởng của yếu tố môi trường vi mô lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp"

  Nếu một công ty được tổ chức theo các bộ phận chức năng thì thương có cấu trúc điển hình như sau: phòng kế toán, phòng marketing, phòng nhân sự, phòng sản xuất, phòng nghiên cứu và phát triển, phòng kế hoạch…

  doc 17p phamsonbmt3010 12-05-2011 462 135

 • Chương 3: MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

  Sau khi kết thúc chương này người học có thể: 1. Biết được môi trường quản trị và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức. 2. Hiểu được những yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến các tổ chức. 3. Nắm bắt được các giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố môi trường. Tất cả các nhà quản...

  pdf 16p tae_in2 29-07-2010 205 132

 • Mô hình PEST trong nghiên cứu môi trường vĩ mô, ứng dụng trong nghiên cứu marketing

  Mô hình PEST trong nghiên cứu môi trường vĩ mô, ứng dụng trong nghiên cứu marketing Trong khi mô hình 5 áp lực lượng của M-Porter đi sâu vào việc phân tích các yếu tố trong môi trường ngành kinh doanh thì P.E.S.T lại nghiên cứu các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô. Các yếu tố đó là Political (Thể chế- Luật pháp) Economics (Kinh tế) Sociocultrural (Văn hóa- Xã Hội) Technological (Công...

  pdf 11p xavi1357 15-02-2011 343 127

 • Báo cáo tiểu luận: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần du lịch An Giang

  Nội dung: 1. Môi trường vĩ mô: kinh tế, chính trị pháp luật, văn hóa, tự nhiên, công nghệ; 2. Môi trường tác nghiệp: Ma trận đáng giá các yếu tố bên ngoài; 3. Môi trường nội bộ: Chuỗi giá trị của doanh nghiệp, ma trận đánh giá các yếu tố bên trong;...

  pdf 34p leeshinmi 15-04-2012 340 121

 • đề tài: MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ

  Biết được môi trường quản trị và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức. 2. Hiểu được những yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến các tổ chức. 3. Nắm bắt được các giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố môi trường. .NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Khái niệm về Môi trường Quản trị • Phân loại Môi...

  pdf 43p chipbia 16-07-2012 343 108

 • Phân tích yếu tố môi trường vi mô của tập đoàn viễn thông quân đội viettel

  • Yếu tố khách hàng: “Khách hàng là thượng đế” Khách hàng là đối tượng mà doanh nghiệp phục vụ và là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Thực trạng khách hàng công ty • Ngày 15/10/2004: Mạng 098 chính thức đi vào hoạt động, phục vụ khách hàng. • Ngày 20/11/2004: Sau hơn một tháng, mạng 098 đã đạt được 100.000 thuê bao. • Ngày 15/10/2005: Viettel...

  doc 13p quannxcute 03-11-2012 264 84

 • Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Trịnh Văn Sơn, Đào Nguyên Phi

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh của TS. Trịnh Văn Sơn và Đào Nguyên Phi gồm có 2 chương trình bày khái quát về những cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, các phương pháp phân tích kinh doanh, phương pháp số chênh lệch, phạm vi kinh doanh, môi trường vĩ mô, phân tích môi trường kinh doanh. Ngoài ra tài liệu...

  pdf 66p conrepcon 13-04-2012 104 50

 • Marketing cơ bản Chương 2: Môi trường marketing

  1. Các yếu tố của Môi trường Vi mô 2. Các yếu tố của Môi trường Vĩ mô 3. Ứng dụng phân tích môi trường MKT cho sản phẩm/dịch vụ cụ thể Mục đích: Sau khi học chương này, các em phải nắm bắt và có khả năng: - Liệt kê những yếu tố cơ bản và các ảnh hưởng tích cực/tiêu cực của Môi trường vĩ mô và vi mô mà một doanh nghiệp hoạt động trong đó. - Có các y tưởng và sáng kiến...

  pdf 18p anhtuc_1 14-11-2012 140 44

 • Bảng tổng hợp môi trường vĩ mô

  Ma trận đánh giá môi trường kinh tế vĩ mô

  ppt 9p bttanh4084857 07-12-2010 490 41

 • CHƯƠNG II : MÔI TRƯỜNG MARKETING

  Các yếu tố của Môi trường Vi mô 2. Các yếu tố của Môi trường Vĩ mô 3. Ứng dụng phân tích môi trường MKT cho sản phẩm/dịch vụ cụ thể

  doc 12p thanhnguyenppt 14-02-2011 116 30

 • Bài 2:Môi trường kinh doanh quốc tế - Ths Đinh Tiên Minh

  Hiểu rõ các yếu tố thuộc môi trường vi mô và vĩ mô tác động đến hoạt động Marketing quốc tế của doanh nghiệp. Đánh giá tầm quan trọng của từng yếu tố đó trước khi doanh nghiệp ra quyết định lựa chọn phương án thâm nhập thị trường mới.

  pdf 46p muaxuan_102 27-01-2013 48 26

 • Đề tài " HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỸ PHÁT "

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm phát triển kinh tế công nghiệp khu vực đồng bằng sông hồng tại công ty tnhh đầu tư xây dựng mỹ phát "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 75p ga_coi 27-06-2012 61 16

 • Tiểu luận quản trị tài chính: Thiết lập dự án đầu tư “cửa hàng đồ may online samay”

  Tiểu luận quản trị tài chính: Thiết lập dự án đầu tư “cửa hàng đồ may online samay” nhằm trình bày về về samay, phân tích thị trường, phân tích môi trường vĩ mô, phân tích cầu thị trường, thời gian hoàn vốn, doanh thu và chi phí hoạt động trong 12 tháng đầu kinh doanh.

  pdf 39p big_12 09-06-2014 39 14

 • + Xem thêm 2531 Môi Trường Vi Mô khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản