Môn hóa khôi a năm 2004

Xem 1-6 trên 6 kết quả Môn hóa khôi a năm 2004
 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hoá khối a năm 2004', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p thaonguyen 22-04-2009 585 82   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và các bạn học sinh đang trong giai đoạn ôn thi Đại học, Cao đẳng - Đề thi Đại học môn Hóa khối A năm 2004.

  pdf1p ancaremthieu 28-02-2011 583 212   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng - ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2004

  pdf5p ancaremthieu 28-02-2011 212 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hoá - kỳ thi đại học khối a năm 2004', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p vuzlong 04-04-2011 76 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn thi: toán, khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p huynhduytienpro1992 23-04-2010 469 48   Download

 • bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ------------------§Ò CHÝNH THøC ®¸P ¸N - thang ®iÓm §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n : Hãa häc, Khèi A ----------------------------------------(§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 5 trang) C©u ý 1. Néi dung Hoµn thµnh c¸c ph¶n øng d−íi d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän : (0,75 ®iÓm) FeS FeCl2 + H2S 2HCl Fe2+ + H2S FeS 2H + I §iÓm 1,50 0,25 2KClO3 SO32 + 2H to, xt 2KCl + 3O2 + 0,25 SO2 0,25 Na2SO3 + 2HCl 2.

  pdf5p vuzlong 04-04-2011 53 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản